KGU

Адабиёти тоҷик ва журналистика

КАФЕДРАИ АДАБИЁТИ ТОҶИК ВА ЖУРНАЛИСТИКА

Дар бораи кафедра    Умуми.png
Таърихи кафедра
Низомномаи кафедра
Ҳайати кафедра
Фаъолияти маҳфил ва семинари кафедра
Дастовардҳои кафедра


Дар бораи кафедра 

      Кафедраи адабиёти тоҷик ҷузъи таркибии сохтори Донишгоҳ ва факултети филологияи тоҷик ва журналистика буда, дар байни донишҷӯён ва омӯзгорон корҳои таълимию тарбиявӣ, илмию методиро ба роҳ мемонад. Кафедраи адабиёти тоҷик бо фармони ректори Донишгоҳ аз 4 ноябри соли 2010, таҳти рақами № __таъсис ёфтааст.

         Устодони кафедра дар дар факултети филологияи тоҷик ва журналистика аз аз фанни адабиёт (паҳлуҳои гуногуни адабиётшиносӣ) машғулиятҳои назариявию амалиро ба роҳ мондаанд. Дар кафедра 2 д.и.ф., профессор; 3 н.и.ф., дотсент; 1 и.в.дотсент; 3 муаллими калон; 5 ассистент фаъолият доранд. 

Таърихи кафедра

        Кафедраи адабиёти тоҷик аз соли ба фаъолият шурӯъ намудани Донишгоҳи давлатии Кӯлоб (1945) (он вақтҳо Донишкадаи муаллимтайёркунии шаҳри Кӯлоб  ном дошт) бо кафедраи забони тоҷикӣ якҷоя амал мекарданд, ки  кафедраи забон ва адабиёти тоҷик  номгузорӣ шуда буд ва ин якҷоягӣ то соли 1967 давом кард. Дар он вақт номзади илмҳои филологӣ Ҳасанов Иноят мудири кафедраи забон ва адабиёти тоҷик шуда кор мекард. Аз соли 1967 кафедраҳо ҷудо карда шуданд – кафедраи забони тоҷикӣ ва кафедраи адабиёти тоҷик. 


Низомномаи кафедра

                        I. Қоидаҳои умумӣ.

Низомномаи мазкур дар асоси Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф», Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи таҳсилоти олии касбӣ ва таҳсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимӣ», Низомномаи намунавӣ оид ба муассисаи таълимии таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон», « Низомномаи кафедраи муассисаи таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон» (қарори мушовара аз 13. 04. 2006, таҳти № 8/4) ва дигар санадҳои меъёриву ҳуқуқии соҳаи маориф таҳия шудааст.
    I. Кафедраи адабиёти тоҷик ва журналистика ҷузъи таркибии сохтори Донишгоҳ ва факултети филологияи тоҷик ва журналистика  буда, дар байни донишҷӯён ва омӯзгорон корҳои таълимию тарбиявӣ, илмию методиро ба роҳ мемонад.

 II. Кафедраи адабиёти тоҷик бо фармони ректори Донишгоҳ аз 4 ноябри соли 2010, таҳти рақами №__ таъсис ёфта, аз 7 воҳиди корӣ иборат буда, 2 нафар доктори илми филология, профессор ва 4 нафарашон номзади илм, дотсент мебошанд.
III. Кафедра дар мактаби таҳсилоти  миёнаи умумии №5-и  ш. Кӯлоб кабинети методии худро  дорад.
                                               II. Вазифаҳои хизматии кафедра.
              Ба зиммаи кафедраи адабиёти тоҷик вазифаҳои зерин гузошта шудааст:
1. Омӯзгорон ва кормандони кафедра бояд хар 5 сол 1 маротиба аз курси такмили ихтисос гузаранд.
2. Ишғоли вазифа аз ҷониби ҳайати профессорон, омӯзгорон ва кормандони илмии кафедра дар муассисаи таҳсилоти олии касбӣ тибқи озмун,  талаботи Низомномаи мазкур ва дар асоси шартномаи тарафайн тибқи конунгузории ҷорӣ ба амал бароварда мешавад;
3. Фаъолияти ҳамасолаи мудири кафедра бо роҳи анкетагузорӣ дар байни донишҷӯён ва кормандони он аз тарафи раёсати муассисаи таҳсилоти олии касбӣ муайян карда мешавад:
4. Маҳдудияти синну солӣ ҳангоми интихоби мудири кафедраи муассисаи таҳсилоти олии касбӣ тибқи муқаррароти кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда мешавад;
5. Кафедра дар асоси нақшаи корӣ ҳар моҳ 1 маротиба ҷаласа мегузаронад.
6. Дар ҳолати набудани мудири кафедра вазифаи онро муваққатан яке аз аъзои ботаҷрибаи кафедра иҷро мекунад.
7. Ба кафедраҳое, ки зиёда а 20 нафар аъзо доранд, вазифаи муовини мудири кафедра иҷозат дода мешавад.
8. Барои роҳбарӣ ба кафедра дар сарбории мудири кафедра 50 соат ба нақша гирифта мешавад.
9. Иҷрокунандаи вазифаи мудири кафедра то 3 моҳ иҷозат дода мешавад.
10. Барои навиштани рисолаҳои номзадӣ, докторӣ, китобҳои дарсӣ ва дастурҳои таълимию методӣ, омӯзгорони кафедра метавонанд ба муддати се моҳ, шаш моҳ ва як сол ба рухсатии эҷодӣ бароянд
                                               III. Мақсад ва намудҳои фаъолияти кафедра
1. Ташкил ва гузаронидани машғулиятҳои лексионӣ, семинарӣ (амалӣ), лабораторӣ ва дигар намуди машғулиятҳои таълимӣ тибқи нақшаҳои таълимии муассисаи тахсилоти олии касбӣ (дараҷаи баланди илмию назариявӣ);
2. Роҳбарӣ ба корҳои таълимию истехсолӣ, таҷрибаомӯзӣ, курсӣ, лоиҳа ва корҳои дипломӣ ҳамчунин корҳои мустақилонаи донишҷӯён, ташкил ва гузаронидани санҷишу имтиҳони ҷорӣ;
3. Ташкил ва ба роҳ мондани корҳои тарбиявӣ дар байни донишҷӯён;
4. Мувофиқи тартиби муқарраргардида таҳия ва табъу нашри барномаҳои таълимӣ оид ба фанҳои тадрисшаванда;
5. Пешниҳоди тақриз ва хулоса ба барномаҳои таълимие, ки аз тарафи кафедраҳои дигар омода гардидаанд;
6. Таҳияи китобҳои дарсӣ, дастурҳои таълимӣ, дигар маводҳои методӣ, аёният ва хулосаҳои илмию методӣ барои нақшаҳои таълимӣ ва тахассусҳои нав;
7. Ба роҳ мондани корҳои илмию тадқиқотӣ дар асоси нақшаи тасдиқшуда;
8. Роҳбарӣ ба корҳои илмию тадқиқотии донишҷӯён;
9. Муҳокимаи корҳои илмию тадқиқотӣ ва татбиқи онҳо дар амалияи ҷамъиятӣ-истеҳсолӣ;
10. Ба нашр тавсия намудани таълифоти анҷомёфта;
11. Баррасии нақшаву барномаҳои инфиродии таълимӣ, илмӣ, методӣ ва корҳои тарбиявии устодон ва кормандони кафедра;
12. Омӯзиш, баррасӣ ва татбиқи таҷрибаи пешқадами омӯзго рони кафедра;
13. Дастгирӣ ва ёрии методӣ ба омӯзгорони ҷавон ва камтаҷриба дар роҳи такмил додани маҳорати педагогии онҳо;
14. Таҳия ва баррасии чорабинӣ оид ба истифодаи маводҳои муосири таълимӣ ҳангоми машғулиятҳои амалӣ ва назариявӣ;
15. Тайёр намудани кадрҳои илмию педагогӣ;
16. Муҳокимаи рисолаҳои номзадӣ ва докторӣ, барои дифоъ пешниҳод
17. Бо супориши ректори муассисаи таҳсилоти олии касбӣ муҳокима ва баррасии рисолаҳои номзадӣ ва доктории аз берун воридшаванда;
18. Барқарор намудани алоқа бо истеҳсолот ва татбиқи робитаи назария бо амалия;
19.Ташкили робитаи мунтазам бо хатмкунандагони муассисаи таҳсилоти олии касбӣ, собиқ аспирантон ва докторантони кафедра;
20. Ташвиқу тарғиби дастовардҳои илмии омӯзгорон ва кормандони кафедра, ташкил ва гузаронидани чорабиниҳо оид ба такмили ихтисоси устодон ва кормандон;
21. Ташкил, баррасӣ ва муҳокимаи дарсҳои кушоди устодони кафедра;
22. Муҳокимаи матни лексияҳои устодони кафедра ва тасдиқи онҳо.

                                               IV. Идоракунии кафедра.

1. Кафедраро мудир рохбарӣ мекунад. Мудири кафедра аз ҷумлаи докторони илм, профессорон ба тариқи овоздиҳии пинҳонӣ дар Шӯрои олимони муассисаи таҳсилоти олии касбӣ ба муддати чор сол интихоб карда мешавад.
Ба таври истисно мудири кафедра аз зумраи номзадҳои илм, дотсентон ба муддати чор сол ва на зиёда аз ду муҳлат пайи ҳам, ба тариқи овоздихии пинхонӣ дар Шӯрои олимони муассисаи таҳсилоти олии касбӣ интихоб карда мешаванд. Мудирони кафедраҳое, ки то вакти амали шудани Низомномаи мазкур ду муҳлат пайи ҳам адои вазифа кардаанд ( аз зумраи номзадҳои илм ва дотсентон), минбаъд ҳуқуқи иштирок намуданро дар озмуни ишғоли вазифаи мудири кафедра надоранд.
2. Интихоби мудири кафедра аз ҷумлаи омӯзгороне, ки дараҷа ва унвони илмӣ надоранд, манъ аст. Барои баъзе ихтисосхо – забонҳои хориҷӣ, варзиш , соҳаи фарҳанг, ба таври истисно барои як муддат иҷозат дода мешавад.
3. Интихоби мудири кафедра дар асоси озмун гузаронида мешавад. Озмун аз тарафи муассисаи таҳсилоти олии касбӣ як моҳ пеш аз интихоби мудири кафедра дар саҳифаҳои васоити ахбори умум эълон ва интишор карда мешавад: 
- дар озмун довталабон мутобиқи бандҳои 2 ва 5- и Низомномаи мазкур, мувофиқ ба ихтисос ва шифри тахассус иштирок карда метавонанд;
- ҳамон нафаре мудири кафедра ҳисобида мешавад, ки агар дар Шӯрои олимони муассисаи таҳсилоти олии касбӣ ҳангоми овоздиҳӣ аз се ду ҳиссаи овозҳои аъзои Шӯрои олимонро гирад;
- овоздиҳӣ ба таври пинҳонӣ сурат мегирад.
4. Мудири кафедра узви Шӯрои олимони факултет мебошад.
5. Ба ҳайати кормандони кафедра, доктори илм, профессор – мушовир, номзади илм, дотсент, омӯзгор, омӯзгори калон, ассистент, ходими калон ва хурди илмӣ, докторант ва аспирант, муҳаққиқ – коромӯз ва  кормандони таълимию ёрирасон (лаборант, лаборанти калон, мудири лаборатория, мудири кабинет, котиби кафедра) дохил мешаванд.

                                               Ҳуҷҷатгузорӣ дар кафедра
1. Қарорҳо, фармонҳо, дастурҳо, санадҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ.
2. Фармонҳои ректор ва супоришҳои ноибони он.
3. Қарорҳои Шӯрои олимон, Шӯрои мудирони кафедра ва ректорат.
4. Суратҷаласаҳои кафедра ва машваратҳои илмӣ.
5. Дастурҳои вазифавии кормандон.
6. Нақшаҳои кории кафедра.
7. Ҳуҷҷатҳои татбиқи корҳои илмӣ.
8. Ҳуҷҷатҳои такмили ихтисоси устодон ва кормандони кафедра.
9. Нақшаҳои инфиродӣ ва ҳисоботи солонаи устодон.
10. Барномаҳои корӣ оид ба раванди таълим.
11. Ҳисоботи солонаи кафедра.
12. Ҳисоботи аспирантҳо.
13. Воҳидҳои корӣ ва тақсимоти соатҳои устодон.
14. Номгӯи мавзӯъҳои корҳои дипломии донишҷӯён.
15. Ҳуҷҷатҳо оид ба корҳои дипломӣ ва тақриз ба онҳо.
16. Номгӯи корҳои курсӣ ва санҷишӣ.
17. Билетҳои имтиҳонӣ ва саволҳои тестӣаз фанҳои таълимии кафедра.
18. Ҳуҷҷатҳои ҷамъияти илмии донишҷӯён.
19. Ҳуҷҷатхо оид ба таъминоти моддию техникии ҷараёни таълим.
20. Тақризҳо ва хулосаҳои кафедра ба корҳои илмии воридшуда аз дигар донишгоҳҳо.
21. Дафтари бақайдгирии журналҳо.
22. Дафтари бақайдгирии иҷрои сарбории таълимӣ.
23. Дафтари бақайдгирии корҳои курсӣ ва санҷишӣ.
24. Ҳуҷҷатҳои таҷрибаомӯзии таълимӣ ва истехсолӣ.
25. Дафтари бақайдгирии суратҷаласаҳо.
26. Дафтари бақайдгирии иштироки устодон ба дарсҳои ҳамдигар.
27. Дафтари бақайдгирии воситаҳои техникӣ дар ҷараёни таълим.
28. Ҷадвали навбатчигии устодон дар кафедра.
29. Ҷадвали қабули сабақгардонӣ.
30. Ҷадвали қабули микросанҷишҳо ва коллоквиумҳо.
31. Ҷадвали машваратҳои иловагӣ ва инфиродӣ
32. Ҷадвали супоридани санҷишу имтиҳонот. Лоиҳаҳои курсӣ ва корҳои назоратӣ.
33. Ҳуҷҷатҳои бойгонишуда.
34. Санадҳо
35. Феҳрастҳо.
36. Дафтари воридот ва содирот.

Ҳайати кафедра

Мудир.png

Холиқова Зайналбӣ Кенҷаевна - мудири кафедра

Маълумот: ОлӣСодиков.pngСодиқов Ёралӣ

Соли таваллуд:  05.01.1945

Таҳсилот: олӣ

Ашурова.pngАшурова Нодира Ҷумъаевна

Соли таваллуд: 19.08.1972

Таҳсилот: олӣ
Одинаева.png

Одинаева Гулбону Мадалиевна

Соли таваллуд: 31 декабри соли 1966      

Таҳсилот: олӣ
Давлатов.png

Давлатов Маҳмадсафар Маҳмадович

Соли таваллуд: 15 июли соли 1955

 Таҳсилот: олӣ
Назирмадов.png

Назирмадов Дилшод Нодирхонович

Соли таваллуд: 20-феврал соли

Таҳсилот: олӣ
Шамшод

Шамшоди Ҷамшед

Соли таваллуд: 14 ноябри соли 1993

Таҳсилот: олӣФаъолияти маҳфилҳо дар кафедра

       Дар кафедра маҳфили илмии  «Адабиётшинос» ва маҳфили фаъолияти хуб дорад. Маҳфилро устод Абдулҳай Қаландар  роҳбарӣ менамоянд. Дар маҳфил  60 нафар донишҷӯёни эҷодкору болаёқат шомиланд. Тибқи нақша маҳфил моҳе як маротиба фаъолият карда, намунаҳои беҳтарини мақолаҳои илмӣ, шеъру таронаҳои навқаламон муҳокима ва баррасӣ шуда, беҳтарини онҳо дар рӯзномаҳои девории «Анвори  дониш» ва «Навиди Кӯлоб» чоп гардиданд.

Ҳамаи донишҷӯёни факултет ба навиштани корҳои мустақилонаи  хаттӣ: рисолаҳои магистрӣ, рисолаҳои хатм, корҳои курсӣ, санҷишӣ, рефератҳо ва маърӯзаҳои  илмӣ машғул ҳастанд.

Бахусус, рисолаҳои хатм ва магистриро донишҷӯёни курсҳои чорум ва  хатмкунандагони магистр бо баҳои хубу аъло дифоъ намудаанд. Рисолаҳои хатми донишщҷӯёни курси чорум Соҳибназарова Мавзуна, Абдусодиқи Ҷаббор, Абдуллоева Матлуба, Раҳматова Шаббодат, Тағоева Суҳайло, Зайнабии Эмомад хеле хуб буда, аз тарафи аъзоёни комиссияи аттестатсионӣ сазовори баҳои баланд – «аъло» гардиданд.

Магистрантон Шамшоди Ҷамшед, Муҳаммадҷони Абдулвоҳид, Бибисидиқаи Назирмад, Шарипова Фарида, Шаҳнозаи Азим, Холов Хисрав низ рисолаҳои магистрии худро бо баҳои «аъло» дифоъ намуданд, ки аз тарафи раиси комиссия ва аъзоён хуб пазируфта шуданд. 

Аспирантон ва унвонҷӯёни кафедра

        Соли таҳсили 2016-2017 проблемаи илмии асосии кафедра «Таҳаввули тозаи назму наср дар адабиёти муосири тоҷик» буда, кафедра  корро дар ин самт идома дод. 11 нафар омӯзгорон ба корҳои илмӣ –тадқиқотӣ машғул мебошанд.
         Профессор Аламхон Кӯчаров як қатор мақолаҳо ва дастуру китобҳои дарсӣ ба табъ расониданд, ки имрӯз дар донишгоҳ ва ҷумҳурӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтаанд.
Абдулҳай Қаландар дар давраи ҳисобот корҳои арзишманди  илмию эҷодиро ба анҷом расонид. ӯ як қатор мақолаҳои илмӣ ва публитсистӣ навишта, дар рӯзномаву маҷаллаҳои илмию оммавӣ ба табъ расонид.
      Мудири кафедраи адабиёти тоҷик Холиқова З. К. дар давоми соли таҳсил як қатор мақолаҳои илмию публитсистӣ рӯи нашр оварданд. Аз ҷумла «Мавқеи «Қуръон» дар эҷодиёти Сомеи Одиназода». Паёми Донишгоҳи милли Тоҷикистон. 4/1(240), Душанбе, «Сино» - 2017.
Номзади илмҳои филологӣ Ашӯрова Нодира низ дар давоми шаш моҳи соли 2016 корҳои зиёди илмиро ба анҷом расонидааст. ӯ мақолае бо номи «Баррасии қиёсии образи Ширин дар «Шоҳнома»-и А. Фрдавсӣ ва «Хамса»-и Н. Ганҷавӣ» дар конференсияи моҳи апрелӣ баромад карда, ин мақола дар маҷмӯаи мақолаҳои конференсионӣ чоп хоҳад шуд.
Муаллими калон Маҳмадсафар Давлатов дар рӯзномаи «Анвори дониш» бо номи «Дарки маънӣ ва оҳангҳои фалсафӣ дар рубоию дубайтиҳои Лоиқ Шералӣ» чоп намуд.
Одинаева Гулбону дар мавзӯи «Хусусиятҳои ғоявӣ –бадеии ашъори Ҳақназар Ғоиб» рисолаи номзадӣ навишта истодааст. Дар маҷаллаи илмии Паёми ДМТ Одинаева Г. се мақола нашр намуданд.
Зулфиев Гадомад зери унвони «Проблемаи оила ва тарбияи фарзанд дар романи «Дар орзуи падар»-и Кароматулло Мирзоев», дар соли таҳсили 2016 -2017 корҳои зиёдеро ба анҷом расонид. Аз ҷумла мавзӯи кори илмиро пурра ба итмом расонида, аз муҳокимаи кафедра гузаронидааст. Дар баробари ин, имтиҳони номзадиро аз рӯи ихтисос дар ДМТ супурд. Ва дар рӯзҳои наздиктарин корро аз муҳокимаи кафедраи назария ва адабиёти навини форси тоҷикӣ мегузаронад.   
Ассистент Асоева Парвина бошад, унвонҷӯи кафедраи назария ва адабиёти навини форсии тоҷикии ДМТ буда, дар мавзӯи «Поэтикаи насри Кӯҳзод» зери роҳбарии доктори илмҳои филологӣ Шамсиддин Солеҳов рисолаи номзадӣ навишта истодааст. Дар атрофи ин мавзӯъ якчанд мақола дар маҷаллаҳои илмӣ нашр кардааст.
Ассистенти кафедра Шамшоди Ҷамшед низ дар давоми соли хониши 2016-2017 якчанд мақолаҳои илмию публитсистӣ дар маҷаллаҳои донишгоҳию ҷумҳуриявӣ рӯи чоп овардааст. Аз ҷумла, «Аз таърихи матнҳои чопии қисми аввали «Ёддоштҳо»-и С. Айнӣ». ДМТ, Институти илмии таҳқиқотӣ. Маводи конференсияи ҷумҳуриявӣ. (3-юми декабри соли 2016); «Ёддоштҳо» ва таърихи матнҳои чопии қисми дуюми «Ёддоштҳо»-и С. Айнӣ». Донишгоҳи милли Тоҷикистон. Конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-назариявӣ «Масъалаҳои таҳқиқ ва интишори осори Садриддин Айнӣ». 11-уми апрели 2017; «Фарҳанги миллӣ муҳимтарин омили таълиму тарбия». «Маорифи Тоҷикистон». Феврали соли 2017, №2. Саҳ. 8-10.

       Қосимова Зулфия бошад дар давоми соли хониш мақолае бо номи «Таҳлили ғоявӣ-бадеии достонҳои «Илму одам» ва «Марчами Ваҳдат»-и Абдулҳай Қаландар». Паёми ДДК ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ, 1 (16) 2017. Саҳ, 147-150  нашр кардааст.Суроға: ш. Кӯлоб, кӯч. С.Сафаров 16, ДДК ба номи А. Рӯдакӣ, бинои маъмурӣ, ошёнаи 5-ум, утоқи №511
Телефони корӣ: (+992) 918 67 08 50
E-mail:  k-adabiyot@kgu.tj