KGU

Таҳсилоти ибтидоӣ

КАФЕДРАИ ТАҲСИЛОТИ ИБТИДОӢ

Дар бораи кафедра    Умуми.png
Таърихи кафедра
Низомномаи кафедра
Ҳайати кафедра
Фаъолияти маҳфил ва семинари кафедра
Дастовардҳои кафедра


Дар бораи кафедра 

      Кафедраи таҳсилоти ибтидоӣ ҷузъи таркибии сохтори муассисаи таҳсилоти олии касбӣ буда, дар байни донишҷуёну омӯзгорон корҳои таълимӣ, илмӣ-методиро ба роҳ мемонад. Устодони кафедра дар факултаи омӯзгорӣ аз фанҳои вобастаи кафедра ба донишҷӯён таълиму тарбия медиҳанд. Дар кафедра 30 нафар устодон ба фаъолияти илмӣ-тадқиқотӣ, таълимӣ ва тарбиявӣ машғул мебошанд. Аз ин шумора дар кафедра 2 нафар дотсентон, ҳамкори беруна, 2 нафар дотсентон, корманди асосӣ, 2 нафар номзадони илм, корманди асосӣ 4 нафар муаллими калон, корманди асосӣ ва 20 нафар ассистентон мебошанд.

      Дар кафедра 4 нафар унвонҷӯ (Даминова Х., Мирзоева Б., Бояҳмадов Ш., Акбарова М.), 1 нафар аспиранти таълими ғоибона (Ёрматов А.)  ва 1 нафар аспиранти таълими рӯзона (Дилафрӯзи Р.) ба корҳои илмӣ-тадқиқоти машғул мебошанд. Синну соли миёнаи кормандони кафедра ба 40 сол баробар аст.

Таърихи кафедра

Кафедраи таҳсилоти ибтидоӣ аз соли 1969  арзи вуҷуд дорад. Муаллимони аввалини кафедра Сайдаҳмад Исоев, Соат Чалишев, Карматулло Қаландаров, Куган Изатуллоев, Ёрали Содиқов, Одина Давлатов, Муродалӣ Набиев, Исроил Исмоилов, Ҷумахон Сайдаҳмадов,Сафар Наҷот буданд. 
        Мудири аввалини он   муаллими калон Исоев Сайдаҳмад  буданд.  Аз моҳи январи  соли 2015 то сентябри  соли 2017 вазифаи мудирии кафедраро дотсент Набиев М. бар ӯҳда доштанд. Айни ҳол мудирии кафедраро н.и.ф. Шералиева С. М. ба ӯҳда доранд. 

Низомномаи кафедра

                        Муқаррароти  умумӣ

  Низомномаи кафедраи таҳсилоти ибтидоии Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ (минбаъд-низомнома) дар асоси Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф», Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи таҳсилоти олии касбӣ ва таҳсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимӣ», «Низомномаи намунавӣ оид ба муассисаи таълимии таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва дигар санадҳои меъёриву ҳуқуқии соҳаи маориф таҳия шудааст.

      Кафедра ҷузъи таркибии сохтори муассисаи таҳсилоти олии касбӣ (факултет) буда, дар байни донишҷӯён ва омӯзгорон корҳои таълимию тарбиявӣ, илмию методиро ба роҳ мемонад.  Кафедра дар сурати мавҷуд будани на камтар аз 5 воҳиди корӣ барои кормандони илмию педагогӣ пешниҳодшуда, ки аз ин миқдор на камтар аз 2 нафарашон номзад ва доктори илмӣ бошанд, ташкил карда мешавад. Кафедраҳои махсус, тарбияи ҷисмонӣ ва забонҳои хориҷӣ (факултетҳои ғайрифилологӣ) аз талафот истисно мебошанд.
      Кафедра бо пешниҳоди Шӯрои олимони факултет, тибқи қарори Шӯрои олимони муассисаи  таҳсилоти олии касбӣ таъсис ва барҳам дода мешавад. Кафедраҳои тахассусии муассисаи таҳсилоти олии касбӣ дар истеҳсолот  филиалҳои худро дошта метавонанд. Кафедраро мудир роҳбарӣ мекунад. Мудири кафедра аз ҷумлаи докторони илм, профессорон ба тариқи овоздиҳии пинҳонӣ дар Шӯрои олимони муассисаи таҳсилоти олии касбӣ ба муддати 4-сол интихоб карда мешавад. 

      Ба таври истисно мудири кафедра аз зумраи номзадҳои илм, ассистентон ба муддати 4-сол ва на зиёда аз ду мӯҳлат паи ҳам, ба тариқи овоздиҳии пинҳонӣ дар Шӯрои олимони муассисаи таҳсилоти олии  касбӣ интихоб карда мешавад. Мудирони кафедраҳое, ки то вақти амалӣ шудани низомномаҳои мазкур ду мӯҳлат паи ҳам адои вазифа кардаанд (аз зумраи номзадҳои илм ва дотсентон), минбаъд ҳуқуқи иштирок намуданро дар озмуни ишғоли вазифаи мудири кафедра надоранд.

Ҳайати кафедра

Шералиева.pngШералиева Садбарг Маҷидовна, Мудири кафедра

Маълумот: Олӣ (УДТ ба номи В. И. Ленин, ҳозира ДМТ, филолог – шарқшинос)

Тел: 919 38 59 99Набиев.pngНабиев Муродалӣ, дотсент и.в. профессор

Маълумот: Олӣ (Иниситути давлатии Кӯлоб баноми А. Рӯдакӣ, филолог)

Тел: 917 80 32 06Бозоров.pngБозоров Хушвахт, н.и.п.

Маълумот: Олӣ (Инистути давлатии педагогии  ш. Кӯлоб  педагогика ва методикаи таълими ибтидоӣ)

Тел: 985562121Даминова.pngДаминова Хатичамо Азимовна

Маълумот: Олӣ (Донишгоҳи давлатии Кӯлоб  ба номи  Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ шуъбаи  педагогика ва  методикаи таълими ибтидоӣ)

Тел: 918 33 99 93Бегиев.pngБегиев Шариф

Маълумот: Олӣ (Инистути давлатии педагогии  ш. Кӯлоб забон адабиёт)  филолог.

Тел: 988 16 38 05Дилафруз.pngДилафрӯзи Раҷабзода

Маълумот: Олӣ (Донишгоҳи давлатии Кӯлоб  ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ шуъбаи  педагогика ва  психология)

Тел: 987 52 25 00Абдучаббори.pngАбдуҷабори Сафаралӣ

Маълумот: Олӣ (Донишгоҳи давлатии Кӯлоб  ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ шуъбаи  забон ва адабиёти тоҷик)

Тел: 918 13 01 54Ёрматов.pngЁрматов Алишер Ҷолматович

Маълумот: Олӣ (Донишгоҳи давлатии Кӯлоб  ба номи  Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ шуъбаи  педагогика ва  методикаи таълими ибтидоӣ)

Тел: 988 53 69 622.png

Бояҳмадов Шарифхон Қурбоналиевич

Маълумот: Олӣ (УДТ ба номи В. И. Ленин, ҳозира ДМТ, химия - биология)

Тел: 988 02 51 022.png

Муродов Амиралӣ

Ассистент

Маълумот: Олӣ

Тел: 988 83 43 012.png

Ҷураев Бобохон

Саромӯзгор

Тел: 915 41 41 42
2.pngМирзоева Бунафша Исмоиловна

Саромӯзгор

Тел: 918 25 06 50
2.png

Абдураҳмони Муҳаммадӣ

Ассистент

Тел: 987 67 27 77
2.png

Фахруддинов Исуф

Ассистент

Тел: 918 50 53 25
1.png

Акбарова Маҳрамбӣ

Ассистент

Тел: 988 26 14 34

E-mail: maxrami@bk.ru2.png

Абдуллоев Диловар

Ассистент

Тел: 918 17 25 59
2.png

Сайдамиров Эмомалӣ

Ассистент

Тел: 907 82 27 44
2.png

Гулмадов Маҳмадалӣ

Ассистент

Тел: 918 70 12 27
2.png

Давлатов Толқун

Саромӯзгор

917 25 87 97
2.png

Изатуллоев Куган

Дотсент

2.png

Мавлонов Сулаймон

Ассистент

988 83 25 06
2.png

Пирназаров Алиназар

Дотсент

Тел: 918 01 54 41
2.png

Иброҳимов Бобоҷон

Ассистент

Тел: 987 58 68 98
1.pngСайдалиева Соҷидамо

Мудири кабинет

Тел: 987 32 32 47
1.png

Раҷабова Дилбар Қосимовна

Лаборант

Тел: 918 20 76 96
1.png

Шоираи Бобо

Коргузори факулта

Тел: 985 88 21 84
Фаъолияти маҳфилҳо дар кафедра

Дар кафедра семинари илмӣ ва маҳфилҳои “Забоншинос” ва “Математики ҷавон” амал мекунанд. Маҳфилҳо дар як моҳ ду маротиба гузаронида мешаванд. Аъзоёни ин маҳфилҳо дар конфересияҳо ва чорабиниҳои донишгоҳӣ бо маърӯзаҳои пурмуҳтавои худ баромад мекунанд.  

Аспирантон ва унвонҷӯёни кафедра

     Дар давоми 5 соли охир 2 нафар муаллимони калони кафедра рисолаҳои номзадии хешро бомуваффақият дифоъ намуданд: Бозоров Х. (2012), Шералиева С. (16.03.2017)    (дар Шӯрои дифои ДМТ). Ду нафар муаллимони калони кафедра   Давлатов Т. ва Мирзоева Б.  мавзӯи рисолаи номзадии худро анҷом дода, дар арафаи ҳимоя мебошанд. 
    Дар кафедраи таҳсилоти ибтидоӣ лоиҳаи шартномавии “Таъмини таълими методии муаллимони синфҳои ибтидоӣ аз математика” (солҳои 2013-2017) анҷом ёфт. Роҳбарии лоиҳаи мазкурро номзади илмҳои педагогика, дотсент Изатуллоев К. ба уҳда доштанд.
      Дар айни замон дар кафедраи таҳсилоти ибтидоӣ  лоиҳаи шартномавии “Ташаккули омодагии касбию методии муаллимони ояндаи синфҳои ибтидоӣ мавриди омӯзиши фанҳои сикли методию математикӣ дар шароити низоми кридитии таълим дар донишгоҳҳои омӯзгорӣ” (солҳои 2018-2022) амал мекунад. Роҳбари лоиҳаи мазкур номзади илмҳои педагогика, дотсент Изатуллоев К. мебошад. Суроға: ш. Кӯлоб, кӯч. С.Сафаров 16, ДДК ба номи А. Рӯдакӣ, бинои таълимии №2, ошёнаи 1-ум, утоқи №3
Телефони корӣ: (+992) 919 38 59 99
E-mail: k-tahsiloti.ibtidoi@kgu.tj