KGU

Забони тоҷикӣ бо МТ - и он

КАФЕДРАИ ЗАБОНИ ТОҶИКӢ БО МЕТОДИКАИ ТАЪЛИМИ ОН

Дар бораи кафедра    Умуми.png
Таърихи кафедра
Низомномаи кафедра
Ҳайати кафедра
Фаъолияти маҳфил ва семинари кафедра
Дастовардҳои кафедра


Дар бораи кафедра 

      Кафедраи забони тоҷикӣ бо методикаи таълими он ҷузъи таркибии сохтори муассисаи таҳсилоти олии касбӣ буда, дар байни донишҷуёну омӯзгорон корҳои таълимӣ, илмӣ-методиро ба роҳ мемонад. Устодони кафедра дар факултет аз фанҳои забони тоҷикӣ, таърихи забон, услубшиносӣ, забонҳои иронии бостон, маданияти сухан, таҳлили матн, хат ва имлои матни калассикӣ, ҳусни баён дарсҳои назарӣ ва машғулиятҳои амалӣ мегузаранд.

Дар соли 2017-2018 дар кафедраи забони тоҷикӣ бо методикаи таълими он ҳамагӣ 34 нафар омӯзгорон фаъолият доранд, ки аз онҳо 1 нафар д.и.ф., профессор –Ҷумъахон Алимӣ., 5  нафар номзадони илм- Ғоиб  Мирзоев., Қаюм  Сангов., Эраҷ Давлатов., Барот Латипов,  Ҷ.Темуров, 4 нафар- Н Аюбов., Б. Алиева., А. Раҳимов.,М. Мирзоева – муаллимони калон ва дигарон-О. Кенҷаева., С. Ҳайдарова.,  Шаҳбози Рустам., С. Сайдалиева., М. Қувватова.,О.Носирова.,Ш.Тоиров.,Саодати Раҳмоналӣ., М.Чолова., Ҳ.Валиева, А.Гулмадов., Ф.Сафарова ва Саидов М. ассистентони кафедра  мебошанд.

Таърихи кафедра

        Соли 1945  бо номи  кафедраи  забон  ва  адабиёт  таъсис  дода  шудааст.  Аввалин  мудири  кафедра Шаҳидӣ  Каримов (1945-1947)  буд.  Он  солҳо омӯзгорони кафедра  Муҳаммадӣ   Исматуллоев, Ниёз  Сафаров, Қодир  Рустамов ва  дигарон  буданд ва онҳо аз сикли  фанҳои  забоншиносӣ, адабиётшиносӣ  методикаи  таълими   забону  адабиёти  тоҷик   дарс  мегуфтанд.  Омӯзгорони  забону  адабиёти  рус  Г.С. Михайличенко  низ  дар  ҳамин  кафедра  фаъолият  мекарданд.  Пас  аз дар   заминаи   Институти    муаллимӣ   таъсис додани  Институти  давлатии педагогии  Кӯлоб (1953) солҳои 1956-1958  як гурӯҳ хатмкардагони  Университети  давлатии   Тоҷикистон   ба  номи В.И Ленин (ҳоло ДМТ),  аз  қабили   А. Сӯфиев, Ҳ.  Муҳибов,  Б. Муродов,  М.  Қурбонов,  И.  Тамлихоев,  А. Сатторӣ,  А. Ҳакимов,  Ф. Қудратова  ба кафедра  ба  кор  омаданд.  Дар  кафедра  дар  ин  давра  дотсентон  И. Ҳасанов,  Қ.  Рустамов,   Р.  Ҷӯраев, муаллимони  калон И. Тамлихоев, И. Исмоилов, М. Қурбонов, К.Қаландаров,  Қ. Сангов, З.Назриддинов  ва  омӯзгорони  ҷавон - хатмкардагони  Институти  давлатии   педагогии  Кӯлоб  Р. Асоев, С.Сабзаев, Ғ. Мирзоев, М.Набиев, А.Алиев, О.Давлатов, хатмкардаи  УДТ А. Солиев  фаъолият мекарданд. Солҳои  60-ум ва70-ум  бо мақсади  ёрӣ ба  омӯзгорони  ҷавони кафедра  аз  донишгоҳҳои ш.Душанбе ва АИ Тоҷикистон олимони  шинохта,  аз  ҷумла  академик  Бобоҷон  Ниёзмуҳаммадов,  дотсентон  Носирҷон  Маъсумӣ, Д. Карамшоев, Х.Ҳусейнов, М.Исматуллоев, А.Мирзоев  ва дигарон  ба тариқи  ҳамкор   дар  кафедра   дарс мегуфтанд.  Дар  солҳои  фаъолияти  кафедра  сарварии  онро  Шаҳидӣ  Каримов  (1945-1947), Мадохир Қурбонов  (1965-1968), Иноят  Ҳасанов  (1968-1970), Раҳим  Саидов (1970-1979)-(1993-2000), Қодир Рустамов (1979-1989), Саидқул Сабзаев (1989-1993), Нуралӣ Аюбӣ (2000-2002), Аҳмад Алиев (2003-2012), Озода Кенҷаева (2012 то октябри 2014),Аҳмад Алиев(2014-2015),Бахтинисо Алиева(2015-2017)  ба  уҳда  доштанд. Аз  январи   соли  2018  мудири  кафедра  ба зиммаи  Ҷумъахон Алимӣ   мебошад.

Низомномаи кафедра

Бо қарори Шӯрои олимони Донишгоҳи
давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи
Рӯдакӣ  аз  «30» марти соли 2017
№ 3/13  тасдиқ шудааст.

1.      МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ

1. Низомномаи мазкур дар асоси Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф», Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи таҳсилоти олии касбӣ ва таҳсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимӣ», Низомномаи намунавӣ оид ба муассисаи таълимии таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон», « Низомномаи кафедраи муассисаи таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон» (қарори мушовара аз 13. 04. 2006, таҳти № 8/4) ва дигар санадҳои меъёриву ҳуқуқии соҳаи маориф таҳия шудааст.
2. Низомномаи мазкур дар асоси Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф», Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи таҳсилоти олии касбӣ ва таҳсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимӣ», Низомномаи намунавӣ оид ба муассисаи таълимии таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон», «Низомномаи кафедраи муассисаи таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон» (қарори мушовара аз 13. 04. 2006, таҳти № 8/4) ва дигар санадҳои меъёриву ҳуқуқии соҳаи маориф таҳия шудааст.
3. Кафедра  ҷузъи таркибии сохтори муассисаи таҳсилоти олии касбӣ (факултет) буда, дар байни донишҷӯён ва омӯзгорон корҳои таълимию тарбиявӣ, илмию методиро ба роҳ мемонад.
4. Кафедра дар сурати мавҷуд будани на камтар аз 5 воҳиди корӣ барои кормандони илмию педагогӣ пешниҳодшуда, ки аз ин миқдор на камтар аз 2 нафарашон номзад ва доктори илмӣ бошанд, ташкил карда мешавад. Кафедраҳои махсус, тарбияи ҷисмонӣ ва забонҳои хориҷӣ (факултетҳои ғайрифилологӣ) аз талафот истисно мебошанд.
5. Кафедра бо пешниҳоди Шӯрои олимони факултет, тибқи қарори Шӯрои олимони муассисаи  таҳсилоти олии касбӣ таъсис ва барҳам дода мешавад.
6. Кафедраҳои тахассусии муассисаи таҳсилоти олии касбӣ дар истеҳсолот  филиалҳои худро дошта метавонанд.
7. Кафедраро мудир роҳбарӣ мекунад. Мудири кафедра аз ҷумлаи докторони илм, профессорон ба тариқи овоздиҳии пинҳонӣ дар Шӯрои олимони муассисаи таҳсилоти олии касбӣ ба муддати 4-сол интихоб карда мешавад.
    Ба таври истисно мудири кафедра аз зумраи номзадҳои илм, ассистентон ба муддати 4-сол ва на зиёда аз ду мӯҳлат паи ҳам, ба тариқи овоздиҳии пинҳонӣ дар шурои олимони муассисаи таҳсилоти олии  касбӣ интихоб карда мешавад. Мудирони кафедраҳое, ки то вақти амалӣ шудани низомномаҳои мазкур ду мӯҳлат паи ҳам адои вазифа кардаанд (аз зумраи номзадҳои илм ва дотсентон), минбаъд ҳуқуқи иштирок намуданро дар озмуни ишғоли вазифаи мудири кафедра надоранд.

Ҳайати кафедра

Чумъахон-Алими.png

Ҷумъахон Алимӣ –д.и.ф., профессор - Мудири кафедра

Маълумот: Олӣ

Тел: 918-11-26-62

E-mail: alimi62@mail.ru


Мирзоев-Г.png

Мирзоев Ғоиб-н.и.ф., дотсент

Маълумот: Олӣ

Тел: 918-10-18-12 Сангов-К.png

Сангов Қаюм –н.и.п. дотсент

Маълумот: Олӣ 

Тел: 988-31-39-88Давлатов.pngДавлатов Эраҷ Абдусамадович, номзади илмҳои филологӣ:

Маълумот: Олӣ 

Тел: (83322) 2-41-06, (+992) 918-13-99-68 

E-mail: erajjon-1988@mail.ru


Темуров.png

Темуров Ҷаҳонгир Рустамшоевич - номзади илмҳои филологӣ

Маълумот: Олӣ

Тел: 981-00-02-19

E-mail: Rustamho@mail.ru


Аюбов.png

Аюбов Нуралӣ

Маълумот: Олӣ 
Алиева.png

Алиева Бахтинисо Аҳмадовна - муаллими калон

Маълумот: Олӣ

Тел: 988-68-31-61Кенчаева.png

Кенҷаева Озодамоҳ Убайдуллоевна - ассистент

Маълумот: Олӣ

Тел: 918-18-91-75Кувватова.png

Қувватова Муҳаббат Абдулҳамидовна - ассистент

Маълумот: Олӣ

Тел: 901-30-30-17Тоиров.pngТоиров Шермад Қарахонович - ассистент

Маълумот: Олӣ

Тел: 918-23-42-57Сайдалиева.png

Сайдалиева Сарварбӣ Сайдакбаровна - ассистент

Маълумот: Олӣ

Тел: 981-09-73-55Шахбоз.png

Шаҳбози Рустамшо - ассистент

Маълумот: Олӣ

Тел:985-76-77-12

E-mail: rustamshoh-90@bk.ru


Хайдарова.png

Ҳайдарова Сафаргул Хидировна - ассистент

Маълумот: Олӣ

Тел: 918-15-04-87Бобоев-Б.png

Бобоев Бахтовар Сулаймонхонович - ассистент

Маълумот: Олӣ

Тел: 918-10-95-15

E-mail: boboev.tj89@mail.ru


Валиева-Х.png

Валиева Ҳалима Субҳонқуловна – ассистент

Маълумот: Олӣ

Тел:  918-66-96-45Чолова.png

Чолова Майрамбӣ Пириевна - ассистент

Маълумот: Олӣ

Тел: 918-89-19-86

E-mail: cholova2016@mail.ru


Мухаммадчон.png

Муҳаммадҷони Абдувоҳид - ассистент

Маълумот: Олӣ

Тел: 988-12-32-34

E-mail: mabduvokhidov@mail.ru


Рахимов.png

Раҳимов Абдураҳим - ассистент

Маълумот: Олӣ 

Тел:  987-58-83-60Сафарова-Ф.png

Сафарова Фотима – ассистент

Маълумот: Олӣ 

Тел: 93-538-44-44Чалилов.png

Ҷалилов Ғолиб Дӯстович - ассистент

Маълумот: Олӣ

Тел: 918-73-35-801.pngДавлатова Фароғат - ассистент

Маълумот: Олӣ

Тел: 918-81-05-661.png

Ситораи Абдурасул - ассистент

Маълумот: Олӣ

Тел: 918-50-57-15Фаъолияти маҳфилҳо дар кафедра

     Дар кафедра як маҳфили илмии «Забоншинос» фаъолияти хуб дорад. Роҳбарии маҳфилро ассистент О.Носирова роҳбарӣ менамояд. Дар онҳо 23 нафар донишҷӯёни эҷодкору болаёқат шомиланд. Тибқи нақша маҳфил моҳе як маротиба фаъолият карда, намунаҳои беҳтарини мақолаҳои илмию дастурҳо муҳокима ва баррасӣ шуда, беҳтарини онҳо дар рӯзномаҳои девории «Анвори  дониш» ва «Пайк» чоп гардидаанд

Аспирантон ва унвонҷӯёни кафедра

1. Темуров Ҷаҳонгир-дар мавзӯи “Антропонимияи “Ҳазору як шаб” (зери роҳбарии профессор Ҷумъахон Алимӣ)  рисолаи номзадӣ  мебошад.
2. Давлатова Фароғат-«Тадқиқи лингвистии антропонимҳо ва топонимҳо дар «Таърихи Табарӣ»-и Муҳаммад Балъамӣ» (зери роҳбарии профессор Ҷумъахон Алимӣ)  рисолаи номзадӣ навишта тистодааст..
3.Ҷалилова Анварбӣ- дар мавзӯи «Калимаҳои гуфтугӯӣ дар ашъори Ашӯр Сафар» (роҳбари илмӣ профессор Шаҳбоз Кабиров ) кори илмӣ навишта истодааст.
4.Валиева Ҳалима- дар мавзӯи «Хусусиятҳои ҳунарӣ-бадеӣ достонҳои Сайф Раҳимзоди Афардӣ (дар асоси маҷмӯаи «Дурӯғи сафед» масоили тасвири бадеӣ) зери роҳбарии доктори илмҳои филологӣ, профессор Умар Сафар кори илмӣ-тадқиқотӣ оғоз карда, оиди мавзӯъ маводи илмӣ ҷамъоварӣ кардааст.
5.Носирова Оламбӣ-  дар мавзӯи ономастикаи “Бадоеъ-ул-вақоеъ”-и З.М.Восифӣ-зери роҳбарии н.и.ф. дотсент Табаров Х.Н. кор карда истодааст.
6.Бобоев Бахтовар-«Асосҳои илмию назариявии таълими услубшиносӣ дар мактабҳои таҳсилоти асосии Ҷумҳурии Тоҷикистон» зери роҳбарии номзади илмҳои педагогика, дотсент Саидамир Аминов кори илмии номзадӣ тасдиқ карда, ба кори амалӣ оғоз кардааст.
7.Ҷалилов Ғолиб- дар мавзӯи “Хусусиятҳои услубӣ назми ”-и М.Ғ.зери роҳбари  н.и.ф. дотсент Холиқова З. ба кори илмӣ  оғоз кардааст.
8.Чолова Майрамбӣ- “” зери роҳбарии профессор А.Кучаров кори илмии номзадӣ тасдиқ карда, ба кори амалӣ оғоз кардааст.
9. Саодати Раҳмоналӣ- мавзӯи рисолаи илмиаш «Идеяи тарбияи ватандӯстӣ ва ифтихори миллӣ дар ашъори адибони ҳавзаи Кӯлоб»аз  рӯйи ихтисоси педагогика (13.00.02)  буда, зери роҳбарии номзади илмҳои педагогӣ Иброҳимов Гурез кор карда истодааст.
10.Кенҷаева Озода - дар мавзӯи «Феълҳои таркибии –номӣ дар осори С.Улуғзода» зери роҳбарии Б.,Миршакар рисолаи номзадӣ навишта истодааст .
11.Қувватова Муҳаббат- дар мавзӯи «Тадқиқи таърихию забоншиносии топонимияи Норак ва атрофи он» зери роҳбарии доктори илми филология Ҷумъахон Алимӣ рисолаи номзадӣ навиштааст.
12.Алиева Бахтинисо - дар мавзӯи «Хусусиятҳои забонии рубоиёти Бобо Тоҳири Урён» зери роҳбарии  устод Саломов М. рисолаи номзадӣ навишта  истодааст
13.Шаҳбози Рустамшо - Докторанти( доктор PhD (Пеждӣ)  курси дуюми кафедра мебошад.Зери роҳбарии доктори илмҳои филологӣ Ҷ.Алимӣ дар мавзӯи «Ономастикаи «Таърихи Систон»  рисолаи докторӣ навишта истодааст.
14.Саидов Муҳаммад - Докторанти( доктор PhD (Пеждӣ)  курси дуюми кафедра мебошад. Зери роҳбарии доктори илмҳои филологӣ Ҷ.Алимӣ дар мавзӯи «Тадқиқу таҳлили забон ва услуби Қуръони Карим»рисолаи докторӣ навишта истодааст.
15.Ситораи Абдурасул -Докторанти( доктор PhD (Пеждӣ)  курси сеюми  кафедра мебошад.  Зери роҳбарии доктори илмҳои филологӣ Ҷ.Алимӣ дар мавзӯи «Антропонимияи аҳолии шаҳри Кӯлоб ва атрофи он»(тадқиқи таърихӣ –забоншиносӣ) рисолаи докторӣ  навишта истодааст.
16.Сайдалиева Сарварбӣ - унвонҷӯйи соли дуюми  Институти забон,  адабиёт, шарқшиносӣ ва мероси хаттии ба номи А. Рӯдакии АИҶТ, зери роҳбарии доктори илмҳои филологӣ  Ҷӯраев Ғаффор Ҷӯраевич дар мавзӯи «Ибораҳои феълӣ дар лаҳҷаи Кӯлоб» рисолаи номзадӣ навишта  истодааст.
17. Бибисидиқаи Назримад- Докторанти( доктор PhD (Пеждӣ) соли якуми кафедра мебошад.  Зери  роҳбарии н.и.ф.,дотсент Ғ. Мирзоев дар мавзӯи «Корбасти лексикаи соматикӣ дар асари сегонаи «Дувоздаҳ дарвозаи Бухоро»-и  Ҷалол Икромӣ» рисолаи номзадӣ навишта истодааст.   

Дастовардҳои кафедра

дастовард1.png


Ҷ. Алимӣ, Сафаров М.В. «Андрагогика ва таҳсилоти идоманоку ғайрирасмӣ» Дастури илмӣ-методӣ. Душанбе: 2017.-184 саҳ.дастовард2.png


Ҷумъахон Алимӣ “Ономастика”Дастури илмӣ-методӣ.-Душанбе, 2017-552с.
дастовард3.png


Давлатов Эраҷ-Ономастикаи  “Қасас-ул-анбиё” монографияи илмӣ-Душанбе, 2017-148с.
дастовард4.png

Сангов Қаюм-«Роҳҳои истифодаи луғатҳои лингвистӣ дар мактаби миёна»-дастури методӣ барои омӯзгорон ва донишҷӯён-Душанбе-2015.-50с.дастовард5.png


Сайдалиева Сарварбӣ-барои ишитироки фаъолона дар озмуни умумиҷумҳуриявии мақолаи беҳтарин-с.2016.Суроға: ш. Кӯлоб, кӯч. С.Сафаров 16, ДДК ба номи А. Рӯдакӣ, бинои маъмурӣ, ошёнаи 5-ум, утоқи №501
Телефони корӣ: (+992) 988683161
E-mail: k-zaboni.tojiki@kgu.tj