KGU

Маҷлиси солонаи ҲХДТ

Маҷлиси солонаи ҲХДТ 11.01.2019

Маҷлиси солонаи ҲХДТ

Таърихи 11.01.2019 дар бинои маъмури толори фархангии Донишгохи давлатии Кулоб ба номи Абубдуллохи Рудаки, ҳисоботи солонаи Хизби Халкии Демократии Точикистон дар шахри Кулоб давраи мохи январи соли 2018 то мохи январи 2019 бо иштироки раиси Хизби халкии демократии Точикистон дар шахри Кулоб Саъбагул Валиева баргузор гардид. Кайд кардан ба маврид аст, ки Хизби Халкии Демократии Точикистон дар давоми 24-соли фаъолият худро хамчун хизби созанда, бунёдкор ва мардуми муаррифи намуда, дар чомеа чойгоху манзалати баландро касб намуд. Ахли толор бо андешахои начибонаи хеш муриди фаъолияти ин Хизби пируз маърузахо карданд. Бояд гуфт, ки Хизби Халкии Демократии Точикистон дар байни дигар азхоби сиёси бонуфуз ва пешкадам дониста мешавад, зеро хамеша дар канори халк буда, амали шудани хадаф ва максадхои дар пеш истодааш саъй менамояд. Имрузхо халки точик дар зери шиори «Барои вахдати милли, сулху ороми, суботи сиёси, созандагиву ободони, рушди устувори иктисоди ва зиндагии шоистаи мардум!» бо рохбарии Асосгузори сулху вахдати милли – Пешвои миллат, Президенти Чумхурии Точикистон мухтарам Эмомали Рахмон барои пешрафти хамачонибаи Точикистони азиз хисса мегузоранд. Аз Донишгохи давлатии Кулоб ба номи Абуабдуллохи Рудаки котиби ташкилоти ибтидоии хизбии «Олимон»   Х.И. Шоинов оиди фаъолияти ин ташкилот хисоботи худро аз давраи мохи январи соли 2018 то мохи январи соли 2019 пешниходи ахли толор карданд. Устод Х.И,Шоинов дар маъруза худ чунин иброз доштанд, ки Ташкилоти ибтидоии хизбии «Олимон» бо масъулияти баланд дар давраи хисоботи фаъолияти худро дар асоси Оинома, Барнома, карорхои Анчумани Х11хизб, конунхои амаликунандаи Чумхурии Точикистон, санадхои меъёри-хукукии дохилихизби ва дастуру супоришхои Кумитаи ичроияи Хизби Халкии Демократии Точикистон дар шахри Кулоб ба рох монда ба муваффакиятхои назаррас ноил гардидааст. Устод иброз доштанд, ки дар ин давра бо ташаббуси рохбари ташкилоти ибтидоии хизбии «Олимон», ректори ДДК ба номи Абуабдуллохи Рудаки , доктори илмхои физика ва математика, профессор, Узви вобастаи Академияи илмхои Чумхурии Точикистон мухтарам Абдулло Хабибулло дар якчояги бо аъзо ва чонибдории хизб, 27-солагии Истиклолияти давлатии Чумхурии Точикистон , Рузи забон, Мавлонохони, Рудакихони, Рузи Конститутсия, Рузи Президенти Чумхурии Точикистон, , 24-солагии таъсисёбии ХХДТ , Паёми Пешвои миллат ба Мачлиси Олии Чумхурии Точикистон, Рузи Артиши милли, Рузи модар, чашни Навруз, Рузи илм, Рузи галаба, Рузи чавонон ва Вахдати милли бо шукуху шахомати хосса чашн гирифта шуд. Дар самти хуччатгузори бошад ташкилоти ибтидоии хизбии «Олимон» мунтазам кор бурда, дар ин давра аз мохи январи соли 2018 то мохи январи соли 2019 беш аз 10 протокол аз рафти баргузории чорабинихо ба Кумитаи ичроияи шахри ирсол намудааст. Бояд гуфт, ки дар натичаи дуруст бурдани таблигот , ки яке аз самтхои асоси дар фаъолияти хизби ба хисоб меравад, теъдоди аъзои Хизби Халкии Демократии Точикистон дар ташкилоти ибтидоии хизбии «Олимон» ба маротиб зиёд гардид. Холо дар назди ташкилоти ибтидоии хизбии «Олимон» 332нафар аъзои фаъол ХХДТ аз хисоби омузгорону кормандон мебошанд. Аз ин хисоб 154 нафарро занон 95 нафарро чавонони 18 то соли 30 сола ташкил медихад. Хизби мазкур бо максади тарбияи дурусти чавонон дар рухияи ватандусти, хештаншиноси , бедор кардани хисси механпарасти ва хифз намудани дастовардхои даврони Истиклолият аз хисоби чавонон дар назди ДДК ба номи А.Рудаки намояндагии ташкилоти чамъиятии чавонон «Созандагони ватан» фаъолият мекунад, ки ин аз саодатмандию пирузии ХХДТ шаходат медихад. Устод Х.И.Шоинов дар охир маърузаи раиси Кумитаи ичроияи Хизби Халкии Демократии Точикистон дар шахри Кулоб Саъбагул Валиеваро чонибдори намуда , хисоботи солонаро каноатбахш хисоб намуданд.