KGU

Таърихи факулта

Таърихи факултет

     Дар солҳои 60-уми асри XX дар Ҷумҳурии Сотсиалистии Тоҷикистон миқдори хонандагони синфҳои ибтидоӣ ва кӯдакони синнусоли томактабӣ афзоиш меёбад. Талабот ба муаллимони касбии синфҳои ибтидоӣ ва кормандону мураббиёни муассисаҳои таълимиву тарбиявии томактабӣ зиёд мешавад.

Бо мақсади ба мутахасисони касбӣ таъмин намудани синфҳои ибтидоӣ ва муассисаҳои томактабӣ дар соли таҳсили 1968-1969 дар назди Донишкадаи омӯзгории давлатии шаҳри Кӯлоб факултети «Педагогика» таъсис дода шуд, ки он аз ду шуъба: шуъбаи методикаи таълими синфҳои ибтидоӣ бо ихтисоси муаллими синфи ибтидоӣ ва шуъбаи педагогикаю психологияи томактабӣ бо ихтисоси мураббии боғчаи бачагон ва муаллими фанҳои педагогикаю психологияи томактабӣ иборат буд.

Дар соли таҳсили 1968-1969 ба курсҳои якуми факултет 150 нафар донишҷӯён қабул гардида буданд.

Аз ин миқдор 100 нафар дар шуъбаи таълими рӯзонаи ду гуруҳи МТИ (50 нафар) ва ду гуруҳи шуъбаи педагогика ва психология; 50 нафар дар гурӯҳҳои МТИ ва тарбияи томактабӣ дар шуъбаи таълими ғоибона.

Нахустин иҷрокунандаи декани факултет Соат Чалишев буд.

Дар соли таҳсили 1968-1969 ҳануз дар факултет кафедраҳо таъсис наёфта буданд ва ба донишҷӯён омӯзгорони кафедраҳои донишкада хизмат мерасониданд. Омӯзгорони аввалини факултет Сайдаҳмад Исоев, Соат Чалишев, Давлатмурод Расулов, Яркаева Ганҷина Шариповна, Ёралӣ Содиқов, Кароматулло Қаландаров, Куган Изатуллоев, Муродалӣ Набиев, Одина Давлатов, Исроил Исмоилов, Наҷот Сафаров буданд.

Дар соли хониши 1969-1970 дар назди факултет кафедраи педагогика ва методикаи таълими ибтидоӣ таъсис ёфта буд. Соли 1974 ин кафедра  методикаи таълими ибтидоӣ номида  шуд.

Мувофиқи фармони ректори донишгоҳ Қодиров К.Б. аз 4-ноябри соли 2010 №124 ба кафедраи методикаи таълими ибтидоӣ номи кафедраи таълими ибтидоӣ гузошта шуд, ки ин ба номи нави факулта «Факултаи таҳсилоти ибтидоӣ ва тарбияи ҷисмонӣ мувофиқ буд.

Соли  1973  кафедраи тарбияи томактабӣ таъсис дода шуд.

Факулта дар солҳои декании Қаландаров К, Бобоев Т. Б дар соҳаи таълиму тарбияи донишҷӯён ва корҳои илмӣ - тадқиқотӣ ба муваффақиятҳои калон ноил гардид.

Бо пешниҳоди декани факултет Расулов Д. дар назди факулта як гурӯҳ ихтисоси биология, гурӯҳи таълимии методикаи таълими ибтидоӣ бо забони узбекӣ кушода шуд. Кафедраи забони русии факултет таъсис дода шуд ва ба вазифаи мудир номзади илмҳои филологӣ Сайдаҳмадов Аймамад таъин гардид. Дар ин кафедра омӯзгорон В. Н. Николайчук, Л.И. Норбекова, Р.Д. Хостикаева, Сайдалиев Додарбек, Муродов Темур фаъолият доштанд. Бо ташаббуси декан Расулов Д. дар назди факултет кафедраи педагогика ва психологияи таълими ибтидоӣ таъсис дода шуда, дар он номзадҳои илми педагогӣ Расулов Д, Қодиров Қ. Гулмадов Ф. ва дигарон ба донишҷӯён аз фанҳои сикли педагогию психологӣ дарс мегуфтанд.

Як қатор омӯзгорони факултет, аз ҷумла Изатуллоев К, Набиев М, Исмоилов И, Қаландаров К, Иззатова М, Ибодов Н, Мирзоев С, Дӯстов С, Маҳмадалиева ва дигарон дар баробари иҷро намудани вазифаҳои омӯзгорӣ, фаъолияти илмӣ-тадқиқотиро ба ҷо оварда, рисолаҳои номзадӣ дифо намуданд, китобҳои дарсӣ, васоитҳои таълимӣ навиштанд. Аз ҷумла, Изатуллоев К. соли 1984 дар ш. Москва рисолаи номзадӣ дар мавзӯӣ «Методикаи истифода бурдани масъалаҳои матнӣ дар таълими математикаи синфҳои ибтидоӣ» ҳимоя намуд. Худи ҳамон сол Расулов Д. дар мавзӯи «Ташаккули эътиқоди атеистии  хонандагони синфҳои 7-10 дар таълими фанни таърихи СССР ва корҳои беруназсинфӣ», Ибодов Н. дар мавзуӣ «Алгоритмкунонии таълим дар синфҳои ибтидоӣ» дар ш. Москва рисолаҳои номзадӣ дифоъ намуданд. Соли 1972 Набиев М. дар мавзуӣ «Ҷумлаҳои мураккаби тобеи сертаркиб дар забони адабии ҳозираи тоҷик», Иззатова М. соли 1980 дар Донишкадаи тадқиқотии томактабии А.У.Ф.П. дар мавзуи «Хусусиятҳои тарбияи меҳнатии кӯдакони синни калони томактабӣ дар деҳоти Тоҷикистон ва роҳҳои такмили он» рисолаҳои номзадӣ дифоъ намуданд.

Аз ҷониби устодони факултет Изатуллоев К, Ибодов Н, Ҳалимов Ғ. китобҳои дарсии математика барои хонандагони синфҳои ибтидоӣ, Набиев М. китоби дарсии забони адабии ҳозираи тоҷик, Ҳалимов Д. дар ҳаммуалифӣ китоби дарсии «Санъат ва меҳнат»  навишта  шуда, дастраси хонандагону омӯзгорон гардонидаанд.

Ҳамин тавр, дар факултет барои ба сифати баланд гузаронидани ҳамаи шаклҳои таълим бо донишҷӯён ба базаи устувори кадрии педагогӣ ташкил ёфтааст.

Ёдовар шудан лозим аст, ки як гурӯҳ омӯзгорони факултет бо унвонҳои баланди илмӣ ноил гардидаанд, аз ҷумла Арабов И. А. доктори илмҳои педагогӣ, Қодиров Қ.Б. доктори илмҳои педагогӣ, академики Академияи таҳсилоти Ҷумҳурӣ, шодравон Афзалов Х. доктори илмҳои педагогӣ, шодравон Паҳлавонов А.,Иззатова М.И. доктори илмҳои педагогӣ.

Пурқувват гардидани асоси илмию кадрии факултет боиси зиёд шудани нақшаи қабули донишҷӯён гардид. Агар дар соли аввали ташкилёбӣ дар шӯъбаи таълими рӯзона 4 гурӯҳ ва дар шӯъбаи таҳсили ғоибона 2 гурӯҳ таҳсил мекарданд, онгоҳ дар солҳои 80 асри XX (давраи аз тарафи Расулов Д. ба ҷо овардани вазифаи деканӣ) миқдори гурӯҳҳои таълими рӯзона ба 6 ва ғоибона ба 4  гурӯҳ расида буд.

Факултет дар солҳои фаъолияташ шахсони арзандаи ҷамъиятро ба камол расонидааст; Ҳалимов А- доктори илмҳои педагогӣ, Иззатова М, доктори илмҳои педагогӣ, и.в.профессор, Мустафоқулов Т  н.и.п дотсент, Мирзоев А. н.и.п., дотсент, Ғафурова Д., н.и.п., дотсент, Бозоров Х н.и.п., Мирзоев С, н.и.п. Гулмадов Ф., н.и.п., дотсент, Ҳошимова М., н.и.п Юлдошева Ҷ н.и.п Камолова Х., н.и.фалсафа, Фархудинов И., н.и.п.,Шералиева С.М.н.и.ф., Акбарова М.Н.н.и.п., дотсент, Бозоров Х.н.и.п., дотсент, Шарипов Б.н.и.п., Мирзоева Б.И. н.и.п., Даминова А.н.и.п., Шарипов А. н.и.п. Аз байни собиқ омӯзгорони факулта шахсони болаёқату илмдӯст ба зинаҳои баланди илм расидаанд. Аз ҷумла, доктори илмҳои педагогӣ, академик, шодравон Қодиров Қ.Б., доктори илмҳои педагогӣ, академик, марҳум Паҳлавонов А, марҳум Афзалов Х.

Қисме аз хатмкунандагони факулта дар вазифаҳои гуногуни давлатию қудратӣ кор карда истодаанд: Сабуров П. - мудири маорифи ш.Кӯлоб, Давлатёров Б.-мудири маорифи ноҳияи Восеъ, Даминова Арафамо дар вазифаи директори колеҷи назди Донишгоҳи давлатии Кӯлоб, Шарипов Анвар сардори раёсати таълими Донишгоҳи давлатии Кулоб ва ғайраҳо.

        Аз аввали таъсисёбӣ то ин ҷониб сарварии факултаро шахсони зерин ба ҷо овардаанд:
ЧАЛИШЕВНахустин декани факулта ЧАЛИШЕВ СОАТ. (солҳои деканӣ 1969 – 1970)соли таваллудаш 20.04.1933.  Дар деҳаи Шайдони собиқ ноҳ.Сари Хосори вил.Кӯлоб (ҳоло Балҷувони вил.Хатлон) дар    хонадони хизматчии давлатӣ ба дунё омадааст. Адабиётшинос, фолклоршиноси тоҷик, номзади илмҳои филология (1972), дотсент (1976), Корманди шоистаи Тоҷикистон (1996), Аълочии маорифи Тоҷикистон (1970), Аълочии мактабҳои олии СССР (1973). Чалишов Соат  фаъолияти  педагогию илмӣ-тадқиқотиро  бо ҳам пайваст намуда, як зумра асарҳо  ва мақолаҳои илмӣ эҷод намуда аст. Аз ҷумла,  таҳти роҳбарии узви пайвастаи АИ ҶТ Р.Амонов рисолаи номзадӣ дифоъ намудааст. Аввалин маротиба дар адабиётшиноси тоҷик ҳаёту эҷодиёти  С.Вализода ҳамаҷониба мавриди омӯзиш қарор гирифта, хусусиятҳои ғоявию бадеии  ашъори ӯ мукаммал ошкор карда шудаанд. Таълифоти ӯ ба масъалаҳои ҷамъоварию омӯзиш, таҳқиқу инкишофи эҷодиёти   шифоҳии мардуми минтақаи Кӯлоб ва шоирони халқӣ бахшида шудаанд. Чалишев  беш аз 100 асари илмӣ, аз ҷумла 4 монография, асари илмӣ-оммавӣ, дастури таълимӣ ва илмӣ-методӣ доир ба фолклоршиносӣ, эҷодиёти шоирону адибон таълиф намудааст. Барои хизмати софдилона бо унвонҳои фахрӣ, медали «Ветерани  меҳнат» (1986, Москва), нишонҳои сарисинагии «Аълочии маорифи  Тоҷикистон» (1970, Душанбе), «Аълочии  мактабҳои олии СССР», 1973, Москва) ва Ифтихорномаҳо мушарраф гардидааст. Вафоташ  13.01.2015 ш.Кӯлоб.
Сайдахмад

САЙДАҲМАД ИСОЕВ.( Солҳои деканӣ:  1970 – 1971) Зодаи деҳаи Порвори ноҳияи Шӯрообод.  Аз хонадони зиёӣ. Соли 1943 ба синфи якуми мактаби ноҳияи Москва (ҳозира Мир сайи д Алии Ҳамадонӣ) рафта, соли 1953  мактабро хатм кардааст.  Хатмкардаи факултети химия ва биологияи Донишкадаи Хуҷандба номи М.С. Киров (1958). Соли 1958. Соли 1965 муаллими калони кафедраи номбурда, соли 1970 декани факултаи Омӯзгории Донишкадаи давлатии Кӯлоб, соли 1971 ноиби ректор  оид ба шуъбаи ғоибонаи Донишкадаи дедагогии Кӯлоб, соли 1974 мудири кафедраи педагогика  ва методикаи  таҳсилоти ибтидоии Донишкадаи педагогии Кӯлоб, соли 1981 ноиби ректор оид ба илми Донишкадаи педагогии Кӯлоб, соли 1983 ноиби ректор оид ба шуъбаи ғоибонаи  Донишкадаи педагогии Кӯлоб.

         Соли 1977 рисолаи номзадӣ дар шаҳри Тошканд таҳти унвони « Таҷриба ва анъанаҳои миллӣ дар тарбияи меҳнатии кӯдакон дар оила» дифоъ намудааст. Муаллифи як қатор мақолаҳо ва дастурҳои таълимӣ мебошад.

КароматуллоКАРОМАТУЛЛОИ ҚАЛАНДАР(солҳои деканӣ:  1971-1974) 23-юми августи соли 1938 дар деҳаи Ғашиёни ноҳияи Обигарм таваллуд шудааст. Мактаби миёнаи нопурраро  дар деҳаи Ғашиён, мактаби миёнаро дар деҳаи Мискинободи ноҳияи Обигарм соли 1957  хатм намудааст.Сипас  (1957 -1962) дар Иниститути омӯзгории шаҳри Душанбе  таҳсил мекунад.  Соли 1966  аспирантураи назди Иниститути мазкурро хатм карда, дар мавзӯи «Ҷумлаҳои мураккаби тобеъ дар асрҳои XV - XVI» (аз рӯи материали «Бадоеъ–ул-вақоеъ»-и Восифӣ) рисолаи номзадӣ ҳимоя кардааст. Кароматулло солҳои зиёде дар Иниститути омӯзгории шаҳри Кӯлоб ба ҳайси омӯзгор, декани факултаи омӯзгорӣ кор карда, баъд ба Иниститути омӯзгории шаҳри Душанбе  ба кор мегузарад. Солҳои 1978-2000 мудири кафедраи методикаи таълими ибтидоии Донишкадаи омӯзгории шаҳри Душанбе  буд. Ба қалами ӯ зиёда аз 100 мақолаи илмӣ – оммавӣ навишта шудааст.  Соли 2004 рисолаи докториашро  таҳти унвони «Ташаккул ва таковули  ҷумлаҳои мураккаби тобеъ дар забони адабии тоҷик ( асрҳои X-XIX)» ба табъ раснид, аммо бемории дурру дароз имконият надод, ки онро ҳимоя кунад.  Ҳаштуми июли соли 2007 аз олам даргузашт.

ТиллоБОБОЕВ  ТИЛЛО. (солҳои деканӣ:1974-1982) Соли 1941 дар шаҳраки Ховалинг таваллуд шудааст. Номзади  илмҳои биология соли 1969), дотсент(1975), Корманди шоистаи Тоҷикситон (1999), Аълочии  маорифи Тоҷикистон (1999). Соли 1965 факултаи  табиёти ДДТ – ро хатм кардааст.Аспирант (1965 – 1968) ходими хурди илмии Пажӯҳишгоҳи зоология ва паразитологияи  АФ Тоҷикистон (1969 -1971), муаллими к

алон, мудири кафедра, декани факултети омӯзгорӣ, ноиби ректор оид ба илм, дотсенти кафедраи биологияи ДДОК(1971 – 1985). Роҳбари нахустин  муассисаи илмӣ- Боғи набототи АФ Тоҷикистон дар Кӯлоб (аз соли 1985), сардори Маркази илмии Хатлон (аз соли 1999). Муаллифи 4 асар ва беш  аз 80 мақолаҳои илмию методӣ мебошад.  Комёбиҳои  илмии Бобоев Т., дар соҳаи  парвариши зира ҳамчун дастур  дар хоҷагии халқи ҷумҳурӣ мавриди истифода қарор гирифтаанд.


Расулов

РАСУЛОВ ДАВЛАТМУРОД (Солҳои деканӣ:   1983-1993) соли 1939 дар деҳаи Ашурқовони ноҳияи Балҷувон  дар оилаи деҳқон ба дунё омадааст. Дар давоми солҳои  1948 -1949 аз падару модар маҳрум гардидааст ва таҳти сарпарастии  бародари калонаш Расулов Сангаҳмад тарбия ёфта  ба камол расидааст.

         Ӯ соли 1948  ба синфи якум  мактаби деҳаашон дохил шуда, минбаъд мактаби миёнаро  соли 1956дар деҳаи Даҳанаи ноҳияи Кӯлоб хатм кардааст.
         Соли 1956  ба шуъбаи таърихи факултети таъриху филологияи Университети давлатии Тоҷикистон  ба номи В.И. Ленин дохил шуда, соли 1961 онро хатм  намудааст. Аз соли 1961 то соли 1965  дар омӯзишгоҳи педагогии шаҳри Кӯлоб  муаллим шуда кор кардааст.  Аз соли 1965 то соли 1968 вазифаи муаллими кафедраи педагогикаро ба ҷо овардааст. Аз соли 1968 то соли 1970  дар Қувваҳои мусаллаҳи собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ дар рутбаи лейтинанти  калон хизмат кардааст.  Аз соли 1970  то инҷониб дар кафедраи педагогика  кор карда истодааст.  Дар давоми фаъолияти кориаш  дар Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи А. Рӯдакӣ вазифаҳои мудири кафедра, ҷонишин ва декани факултет, котиби бюрои партиявӣ, раиси иттифоқи касабаро  иҷро намудааст.
         Расулов Д.  соли 1984  дар назди Академияи илмҳои педагогии собиқ иттиҳоди Шӯровӣ рисолаи номзадӣ дифоъ намудааст. Дар шаҳрҳои Орҷонкидзе , Киров, Фрунзе, Москва (соли 1983)дар конференсияҳои илмӣ-назариявӣ бо маърӯзаҳо баромад кардааст. ӯ кори педагогикаро бо корҳои илмӣ-тадқиқотӣ зич зич пайваст намуда, як зумра асарҳо ва мақолаҳои илмию методиро  ба табъ расонидааст.
         Китобҳои дарсии педагогика (Назарияи тарбия), Дидактика, васоитҳои таълими «Инъикоси таълиму тарбия дар Қобусномаи Кайковус», «Инъикоси масъалаҳои инсондӯстӣ, дӯстию рафиқӣ дар педагогикаи ниёгони тоҷик», «Масъалаҳои таълиму тарбия дар Синбоднома», дастурҳои методӣ  «Муносибати комплексӣ ба тарбияи хонандагон», «Ба тарбияи шаҳрвандӣ тайёр намудани муаллимони оянда», «Ташкилии худомӯзии донишҷӯён дар шароити низоми кредитии таълим» ва бештар аз 50 мақола.
         Расулов Д на танҳо худаш ба корҳои илмӣ-тадқиқотӣ машғул аст ба шогирдонаш низ ёрии амалӣ мерасонад.  Таҳти роҳбарии ӯ омӯзгорон Юлдошева Ҷамила, Давлатова Ниёзбӣ, Лоиқов Парвиз оид ба педагогика рисолаҳои номзадӣ дифоъ намуданд.  Аз байни шогирдоне, ки Расулов Д ба онҳо фанни педагогика дарс гуфтааст, шахсони зерин ба унвонҳои илмӣ ноил гардидаанд: Ҳалимов Абдукарим доктори илмҳои педагогӣ; Иззатова Муҳаббат – номзади илмҳои педагогӣ, дотсент,  Мирзоев Абдураҳим номзади илмҳои педагогӣ, Ғуломов Файзиддин – номзади илмҳои педагогӣ, дотсент, Ғафурова Дилором – номзади илмҳои педагогӣ.
         Расулов Д. дорандаи Ордени Дӯстӣ, медали собиқадори меҳнат, аълочии Маорифи Тоҷикистон.

Назрулло

НАЗРУЛЛО  ИБОДОВ. ( Солҳои деканӣ:1994 – 2005). Зодаи ш. Кӯлоб. Назрулло Ибодов аз ҷумла чунин  ашхоси соҳибдилу  соҳибзавқу ботадбир ва олиме буд, ки  омӯзгориро пешаи якумрии хеш қарор дода, ҳамвора аз пайи такмили донишу биниши  худ дар ин соҳа буд. ӯ баъди хатми мактаби миёнаи № 4 ш. Кӯлоб соли 1967 ба факултаи физика ва математика (шуъбаи математика) – и Донишкадаи педагогии     Кӯлоб дохил шуда соли 1997 факултаи мазкурро  хатм менамояд.

Соли 1976 аспиранти кафедраи таълими ибтидоии пажуҳишгоҳи илмӣ-тадқиқотии ш. Москав мешавад. Баъди хатми аспирантура дар мавзӯи «Пурзӯр намудани тайёрии алгоритмии муаллимони синфҳои ибтидоӣ» рисолаи номзадӣ дифоъ менамояд.  Баъдтар соли 1990 ба унвони дотсентӣ мушарраф мегардад.

Устод Ибодов Н. солҳои 1994-2005 ба сифати декани факултаи таҳсилоти ибтидоӣ ва тарбияи ҷисмонӣ фаъолият намуда, солҳои 2005 -2008 мудири кафедраи Методикаи таълими ибтидоӣ аз солҳои 2009 – 2011 ба ҳайси ноиби ректор оид ба илм  ва инноватсия фаъолият намудааст.    

Хизматҳои ӯ бо ифтихорномаҳои Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон  ва нишони «Аълочии маорифи Тоҷикистон» қадрдонӣ шудааст.

Иззатова

ИЗЗАТОВА МУҲАББАТ  ИНОЯТОВНА.(солҳои декани 2005-2012)  Зодаи шаҳри Кӯлоб, аз оилаи коргар. Солҳои таҳсил дар мактаби миёна 1959-1969.  Хатмкардаи факултаи педагогикаи ДДК (1969-1973).Муаллими кафедраи педагогика ва психологияи ДДК (1973-1976). Аспиранти институти илмӣ-тадқиқотии тарбияи томактабии  Академияи илмҳои педагогии собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ (1976-1979). Муаллими калони кафедраи тарбияи томактабии ДДК ( 1979-1985). Мудири кафедраи тарбияи томактабии ДДК (1985-1990). Дотсенти кафедраи тарбияи томактабии ДДК  (1990-1997).    Декани факултети омӯзгории ДДК (2005-2012).  Аз соли 2012 дотсенти кафедраи тарбияи томактабии ДДК. Дотсенти кафедраи  тарбияи томактабии Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ. Иззатова М.И. фаъолияти педагогию илмӣ – тадқиқотиро  бо ҳам зич пайваста  як зумра асарҳо  мақолаҳои илмию методӣ  ба табъ расонидааст.

1.     «Хусусиятҳои тарбияи меҳнатии кӯдакони синни калони томактабӣ ва роҳҳои ташаккулёбии он дар оилаҳои деҳоти  Тоҷикистон» (1980)  Москав.
2.     Таърихи тараққиёти системаи муассисаҳои томактабӣ дар вилояти Хатлон дар солҳои 1920 – 1980.
3.     Хусусиятҳои тарбияи томактабии  кӯдакони сину соли калони томактабӣ дар оилаи тоҷикон ва роҳҳои такмил додани он.
4.     Асосҳои педагогии тарбияи кӯдакон.

Барқароршавӣ ва тараққиёти муассисаҳои маълумотдиҳии томактабӣ дар Тоҷикистон ва зиёда аз 30 дастуру мақола.

Юлдошева

ЮЛДОШЕВА ҶАМИЛА ЮРЬЕВНА.( солҳои деканӣ:    2012-2014).  Декани факултети таҳсилоти ибтидоӣ ва тарбияи ҷисмонӣ. Номзади илмҳои педагогӣ.

 Юлдошева Ҷ. Ю. дар баробари фаъолияти омӯзгорӣ роҳбарии маъмурӣ ба корҳои илмӣ-тадқиқотӣ шуғл баста як қатор асарҳои илмӣ ба табъ расонидааст. Аз ҷумла:

1.     Ташкилӣ ва фаъолияти системаи муассисаҳои тарбиявию маълумотдиҳӣ дар вилояти Хатлони Ҷумҳурии Тоҷикистон.
2.     Тарбияи шаҳвандию ҳуқуқӣ.
3.     Маърифати шпҳрвандию ҳуқуқӣ.
Таносуби тарбияи шаҳрвандӣ ва пешгирии ҳуқуқвайронкуниҳо ва зиёда аз 20 мақолаҳои илмию методӣ.

ПирназаровПИРНАЗАРОВ ЭМОМНАЗАР АНВАРОВИЧ. (солҳои деканӣ: - 2014). Номзади илмҳои сиёсатшиносӣ, дотсент.  Зодаи шаҳри Кӯлоб. Аз хонадони зиёӣ. Солҳои таҳсил дар мактаби миёнаи № 16 – и н.Кӯлоб (1976-1986). Соли 1986-1988 хизмат дар сафи Қувваҳои мусаллаҳ. Солҳои 1988 – 1993 донишҷӯи  Донишгоҳи  давлатии Кӯлоб. Солҳои 1993-1994 мудири кабинети кафедраи фалсафа. Солҳои 1995-2000 муаллим,  муаллими калони кафедраи фалсафа. Солҳои 2000-2003 аспиранти кафедраи сиёсатшиносии Донишгоҳи давлатии омӯзгории ба номи Қ.Ҷӯраев. Солҳои 2003 – 2004 ҷонишини декани факултаи забонҳои хориҷии ДДК. Солҳои 2004 – 2005 и.в. мудири кафедраи таърих ва ҳуқуқи ДДК. Солҳои 2005 – 2006 ҷонишини декани факултаи таърих ва ҳуқуқи ДДК. Солҳои 2006 – 2008 и.в. дотсенти кафедраи фалсафа ва сиёсатшиносии ДДК. Солҳои  2008 – 2009 мудири кафедраи таърихи халқи тоҷик ва назарияи иқтисодии ДДК. Солҳои 2009 – 2011 декани факултаи таърих ва ҳуқуқи ДДК. Солҳои 2011-2013 декани факултаи физика-математика ва информатикаи ДДК ба номи А.Рӯдакӣ аз январи соли 2013 то декабри соли 2013 докторанти кафедраи сиёсатшиносии Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С.Айнӣ.    Дар мавзӯи «Нақш ва мақоми зиёиён дар раванди сиёсии ҷомеа дар шароити Тоҷикистони соҳибистиқлол» рисолаи докторӣ таҳия намуда истодааст.

Назаров

  НАЗАРОВ ҲОТАМ САРФАРОЗОВИЧ (оғози деканӣ соли 2015)сеюми апрели соли 1985 дар деҳаи Мадином Ибронов, ҷамоати деҳоти Зарбдори ноҳияи Кӯлоб дар оилаи коргар таваллуд шудаам. Аввалин қадамҳои хешро соли 1992 ба мактаби миёнаи умумии №35-и н. Кӯлоб гузошта, соли 2002 ин мактабро бо баҳои хубу аъло хатм намудам. Ва сентябри ҳамон сол ҳуҷҷатҳои худро ба факултаи иқтисодӣ, шуъбаи географияи Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ супорида, номи пуршарафи донишҷӯро соҳиб шудам. Донишгоҳро соли 2007 бо муваффақият хатм намуда, ба ҳайси омӯзгор дар кафедраи педагогика қабул шудам. Соли 2008 ҳуҷҷатҳои худро ба шуъбаи аспирантураи назди донишгоҳ, шуъбаи рузона супорида дар мавзӯи «Таълимоти ахлоқии шахсият дар  мероси адабии Шоҳ Неъматуллоҳи Валӣ бо назардошти масъалаҳои муосири маълумот» ва зери роҳбари дотсенти кафедраи педагогикаи Донишгоҳи давлатии Кӯлоб  Грез Иброҳимов рисолаи илмиамро, ки аз 2 бобу чаҳор параграф иборат мебошад кор карда, онро моҳи декабри соли 2014 дифоъ намудам.

Соли 2012  соҳиби унвони муаллими калони кафедра гардида, аз моҳи декабри ҳамин сол то моҳи декабри соли 2013  и.в. мудири шуъбаи таҷрибаомӯзии донишгоҳро ба уҳда доштам. Аз моҳи январи соли 2013 то моҳи феврали 2015 мудири шуъбаи тарбияи донишгоҳ буда, кор ва фаъолият намудам. Инчунин муалифи 1 китоб ва 10 мақолаи илмӣ буда, бо ҷоизаи «Олими сол»-2014 дар вилояти Хатлон сарфароз гардидааст.

         Дар баробари ин боз ба навиштани як қатор китобу мақолаҳо оид ба мавзуъҳои гуногун аз ҷумлаи:    

         1. Назаров Ҳ. «Назаре ба ҳаёт ва  фаъолияти адабии Шоҳ Неъматуллоҳи Валӣ», Паёми илмии  Д.Д- Кӯлоб соли 2009 саҳ, 26-29
         2. Назаров Ҳотам, (китоб) мураттиб  « Рубоиёт »-и  Шоҳ Неъматуллоҳи Валӣ, Душанбе. Ирфон,  соли 2011, 74, саҳ. Адади нашр 500 нусха.
         3.  Назаров Ҳотам, «Баъзе мулоҳизаҳо оид ба арзиши   осори  бадеӣ -  педагогии  Шоҳ Неъматуллоҳи валӣ », Паёми илмии Донишгоҳи милии  Ҷумҳурии  Тоҷикистон, бахши илмҳои гуманитарӣ  шумораи 3, №6, с. 2012. С.266-269
         4. Назаров Ҳотам  «Тарбияи зебошиносии хонандагон  аз нигоҳи Шоҳ Неъматуллоҳи Валӣ», // Анвори Дониш, №6, (171) ,  25 – майи,   с. 2012.
         5. Назаров Ҳотам  «Ҳамкории якҷояи мактабу оила дар таълиму тарбия тақозои замон аст» Паёми илмии  Д. Д- Кӯлоб соли 2012. С. 128-130
         6. Иброҳимов Г., НазаровҲ. «Тарбияи дӯстию рафоқат  дар мероси бадеи-педагогии  Шоҳ Неъматуллоҳи Валӣ», Паёми Донишгоҳи омӯзгорӣ ба номи Садриддин Айнӣ, соли 2013, №2 (51), С. 81-83

Шералиева

ШЕРАЛИЕВА САДБАРГ МАҶИДОВНА (солҳои декани 2016-2017), шаркшинос,номзади илми филология,хатмкардаи факултаи шарқшиносии УДТ ба номи В.И.Ленин (ҳозира ДМТ), шӯъбаи форсӣ (1993 ), зодаи шаҳри Кӯлоб  ( 17.06.1971)  аз  хонаводаи зиёӣ. Таҳсил  дар МТМУ  № 4-и шаҳри  Кӯлоб (1978 - 1988),  донишҷӯ (1988- 1993), ассистенти  кафедраи педагогика ва методикаи таълими ибтидоӣ (1993-2005),  саромӯзгори кафедраи педагогика ва методикаи  таълими ибтидоӣ  (аз соли 2005), мудири  кафедраи   тахсилоти  ибтидоии  факултаи  омӯзгорӣ  (2015 - 2016), декани факултаи омӯзгорӣ ( 2016 - 2017).

                Аз моҳи  сентябри соли 2017  ба  ҳайси  мудири кафедраи фанхои гуманитарӣ ва методикаи таълими забони тоҷикӣ ва аз соли 2018 ба ҳайси мудири кафедраи таҳсилоти ибтидоии факултети омӯзгорӣ ва фарҳанги Донишгохи  давлатии Кӯлоб  ба номи  Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ кору фаъолият дорад. Дар  мавзӯи

« Гидронимияи вилояти Хатлон»   (татқиқи лексикӣ-таърихӣ) зери рохбарии доктори илмҳои  филологӣ, профессор Ҷумъахон Алимӣ рисолаи номзадиашро  дифоъ намуд. 2 монография ва 16 мақолаҳои илмӣ ба табъ расонидааст.

    Оиладор, соҳиби  чаҳор фарзанд.

Даминова

ДАМИНОВА АРАФАМО (солҳои декани 2018),

Н.и.педагогӣ.  Аз соли 2012  то  2013  вазифаи мудири кафедраро ба уҳда дошт. Аз соли 2018 то инҷониб директори колеҷи омӯзгории назди Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ

Хатмкунандаи шӯъбаи тарбияи томактабӣ, Донишгоҳи давлатии Кӯлоб, буда муаллифи як қатор корҳои  илмӣ мебошад. «Роҳнамои омӯзгорони ҷавон», «Мушкилоти педагогӣ», «Баъзе масъалаҳои  рафъи монеаҳои фаъолияти педагогӣ » ва ғ.


ЛоиқовЛОИҚОВ ПАРВИЗ ҶУМАХОНОВИЧ (солҳои декани 2018-2019),омӯзгор, номзади илмҳои педагогӣ, хатмкардаи ихтисоси таърих ва ҳуқуқи Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ (2010), зодаи деҳаи Чапаеви ҷамоати Чубеки ноҳияи Мирсайид Алии Ҳамадонӣ (собиқ ноҳияи Москва) (7.01.1987) аз хонаводаи зиёӣ.

Таҳсил дар МТМУ-и зодгоҳ (1994-2005), донишҷӯ (2005-2010), ассистенти кафедраи педагогика (01.09.2010 то 20.01.2015), саромӯзгори кафедраи педагогика (20.01.2015), мудири шуъбаи аспирантура (18.02.2015 то 15.03.2016), мудири кафедраи таърихи умумӣ ва методикаи таълими таърих (19.05.2016 то 01.02.2017), декани факултаи таърих, ҳуқуқ ва муносибатҳои байналмилалӣ (01.02.2017 то 19.09.2017), декани факултаи омӯзгорӣ (23.09.2017 то 27.08.2018),декани факултаи фарҳанг ва санъат (05.02.2019 то 14.09.2019), мудири кафедраи педагогикаи умумидонишгоҳӣ аз 14.09.2019 то ҳол.    

            Дар мавзӯи «Ташаккули муносибатҳои байнишахсӣ дар коллективи хонандагон дар фаъолияти беруназдарсӣ» зери роҳбарии номзади илмҳои педагогӣ, дотсент Расулов Давлатмурод рисолаи номзадиашро дифоъ намуд. 1 васоити таълимӣ, 1 дастури методӣ ва зиёда аз 38 мақолаҳои марбут ба масоили сиёсӣ, иқтисоӣ, иҷтимоӣ ва мақолаҳои фарогири мушкилоти ҷомеаро дар рӯзномаҳои даврӣ ба табъ расонидааст.

             Оиладор. Соҳиби 1 фарзанд.

Акбарова

АКБАРОВА МАҲРАМБӢ НУСРАТУЛЛОЕВНА (оғози декани 14.09.2019), номзади илмҳои педагогӣ, хатмкардаи ихтисоси математикаи факултаи физика-математикаи Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ (2002), зодаи деҳаи Боғи Ҳабиби ноҳияи Муъминобод(03.04.1980) аз хонадони коргар (муҳандис).Таҳсил дар МТМУ №8 – и зодгоҳ (1988 - 1997), донишҷӯ (1997 - 2002), ассистенти кафедраи таҳлили математикӣ ва назарияи функсияҳо (2002 - 2004), омӯзгори МТМУ №52 – и н.Муъминобод (2004 - 2015), ассистенти кафедраи методикаи таълими ибтидоӣ (2015 – то октябри 2018), аз моҳи апрели соли 2016 то моҳи августи соли 2019 роҳбари бахши таҷрибаомӯзии факултаи омӯзгорӣ, Соли 2019  соҳиби унвони муаллими калони кафедра гардида, аз соли 2015 то сентябри соли 2019 котиби шӯрои олимони факултети омӯзгорӣ ва фарҳангро ба ӯҳда дошт. Айни замон декани  факултети омӯзгорӣ ва фарҳангӣ ДДК ба номи А. Рӯдакиро ба уҳда дорад.

Дар мавзӯи « Методикаи истифодаи технологияи иттилоотӣ иртиботӣ -  ҳамчун омили рушди зеҳнии хонандагон зимни таълими математика » таҳти роҳбарии доктори илмҳои физика ва математика, профессор, узви вобастаи АИҶТ  Табарӣ Абдулло Ҳабибулло ва машваратҳои доктори илмҳои педагогӣ, профессор Шарифзода Ҷумъа Шариф кори илмӣ- таҳқиқотӣ ба анҷом расонид.

   Дар давоми фаъолияти кориаш 1 – дастури таълимӣ, 1-китоби дарсӣ, 1- монография, 13-мақолаи илмӣ (дар маҷаллаҳои тақризшавандаи комиссияи олии атестатсионӣ аз чоп баромада)ва зиёда аз 12 – мақолаҳои марбут ба самтҳои тарбиявӣ, иҷтимоӣ ва мақолаҳои фарогири мушкилоти ҷомеаро дар рӯзномаҳои даврӣ ба табъ расонидааст.23.11.202 таҳти №2355 бо ифтихорномаи Вазири маориф ва илми ҶТ М.Имомзода мушараф гардидааст.23.01.2021 бо Сипоснома ва ҷоизаи раиси Вилояти Хатлон Қурбон Ҳакимзода мушараф гардидааст.

Оиладор соҳиби 4 – фарзанд.