KGU

Географияи сайёҳӣ

КАФЕДРАИ ГЕОГРАФИЯИ САЙЁҲӢ

Дар бораи кафедра    Умуми.png
Таърихи кафедра
Низомномаи кафедра
Ҳайати кафедра
Фаъолияти маҳфил ва семинари кафедра
Дастовардҳои кафедраДар бораи кафедра 

Кафедраи география ҷузъи таркибии сохтори муассисаи таҳсилоти олии касбӣ буда, дар байни донишҷӯён ва омӯзгорон корҳои таълимӣ, илмӣ-методӣ ва тарбиявиро роҳандозӣ менамоянд. Устодони кафедра дар факултаҳои мухталиф аз фанни география дарс мегузаранд. Кафедраи география аз рӯйи ихтисосҳои зерин мутахассисонро омода менамоянд: география, географияи сайёҳӣ ва менеҷменти сайёҳат, сайёҳат ва меҳмондорӣ.

Дар кафедра номзадҳои илм, доктори илм ва ассистентҳо кору фаъолият мекунанд. Теъдоди омӯзгорону устодони кафедра ба 14-нафар мерасанд. Масоили тадқиқоти илмии кафедра ҷойгиркунӣ ва инкишофи қувваҳои итеҳсолкунанда дар вилояти Хатлон ба ҳисоб мераванд.

Таърихи кафедра

Кафедраи мазкур  2 - юми феврали соли 2004 дар заминаи факултети иқтисодӣ таъсис ёфт.
Мақсади кафедра омода намудани мутахассисони соҳаи география дар мактабҳои ҷумҳурӣ ба шумор меравад. Аввалин мудири кафедраи номбурда номзади илмҳои педагогӣ Маҷидова К  муддати зиёд сарварии онро ба ӯҳда дошт.
Дар баробари ин дигар устодон ба монанди Шарифова Ф, Баротов Ҷ, Муродова Н ва Ҷумаев Т, Сайдаҳмадова Д мудирии   кафедраро ба уҳда гирифтаанд.
Соли 2011 вазифаи мудири кафедраро н.н.п. Сайдаҳмадова Д.Л  ба дӯш дошт.
Аз соли 2012 – ум вазифаи мудири кафедра ба ӯҳдаи номзади илмҳои география Баротов Ҷ.Қ. вогузор гардидааст. Кафедра дар тӯли фаъолияти нӯҳсолаи худ ба як қатор комёбиҳои назаррас ноил гардид. Аз ҷумла дар кафедра китобҳои нави географӣ, туристӣ ва демографӣ , харитаҳо бо забони тоҷикӣ мавҷуд аст. Дар соли 2011 устоди кафедра Баротов Ҷ рисолаи илмии худро бо мувафақият дифо намуд. Ҳоло бошад шумораи кормандон ба 16  нафар мерасад. Аз ин шумора 1 - нафар номзади илм, 5 – саромӯзгор, 9 - ассистент. 

Низомномаи кафедра

1. Қоидаҳои умумӣ

       Низомномаи мазкур дар асоси Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф», Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи таҳсилоти олии таълимӣ», «Низомномаи намунавӣ оид ба муассисаи  таълимии таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон», «Низомномаи кафедраи муассисаи таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон» (Қарори мушовара аз 13.04.2006, таҳти № 8Ҷ 4) ва дигар санадҳои меъёриву ҳуқуқии соҳаи маориф таҳия шудааст.

1. Кафедраи география ва сайёҳӣ ҷузъи таркибии сохтори Донишгоҳ ва факултети химия, биология ва география ва сайёҳӣ буда, дар байни донишҷӯён ва омӯзгорон корҳои таълимию тарбиявӣ, илмию методиро ба роҳ мемонад.

2. Вазифаҳои хизматии кафедра

Ба зиммаи кафедраи география ва сайёҳӣ вазифаҳои зерин гузошта шудааст:

1. Омӯзгорон ва кормандони кафедра бояд ҳар 5 сол 1 маротиба аз коромӯзӣ ва курси такмили ихтисос гузаранд:
2. Ишғоли вазифа аз ҷониби ҳайти профессорон, ом.згорон ва кормандони илмии кафедра дар муассисаи таҳсилоти олии касбӣ тибқи озмун, талаботи Низомномаи мазкур ва дар асоси шартномаи тарафайн тибқи қонунгузории ҷорӣ ба амал бароварда мешавад:

3. Фаъолияти ҳамасолаи мудири кафедра бо роҳи анкетагузорӣ дар байни донишҷӯён ва кормандони он аз тарафи раёсати муассисаи таҳсилоти олии касбӣ муайян карда мешавад:
4. Интихоби мудири кафедра дар асоси озмун гузаронида мешавад. Озмун аз тарафи муассисаи таҳсилоти олии касбӣ як моҳ пеш аз интихоби мудири кафедра дар саҳифаҳои васоити ахбори умум эълон ва интишор карда мешавад:
- дар озмун довталабон мутобиҚи бандҳои 2 ва 5- и Низомномаи мазкур, мувофиҚ ба ихтисос ва шифри тахассус иштирок карда метавонанд;
- ҳамон нафаре мудири кафедра ҳисобида мешавад, ки агар дар шӯрои илмии муассисаи таҳсилоти олии касбӣ ҳангоми овоздиҳӣ аз се ду ҳиссаи овозҳои аъзои шӯрои илмиро гирад;
- овоздиҳӣ ба таври пинҳонӣ сурат мегирад.
5. Мудири кафедра узви Шӯрои олимони факултет мебошад. 
6. Ба ҳайати кормандони кафедра, доктори илм, профессор-мушовир, номзади илм , дотсент, ом.згор, ом.згори калон, ассистент, ходими калон ва хурди илмӣ докторант ва аспирант, муҳаққиқ – кором.з ва кормандони таълимию ёрирасон (лаборант, лаборанти калон, мудири лаборатория, мудири кабинет, котиби кафедра) дохил мешаванд.

3. Ҳуҷҷатгузорӣ дар кафедра

Феҳристи ҳуҷҷатгузорӣ дар кафедра ба тариқи зайл сурат мегирад:

1.Қарорҳо, фармонҳо, дастурҳо, санадҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати Маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар мақомоти иҷроияи маҳалии ҳокимияти давлатӣ
2. Фармонҳои ректор ва супоришҳои ноибони он.
3.Қарорҳои ректор ва Шӯрои олимон
4. Суратҷаласаҳои кафедра ва машваратҳои илмӣ
5. Дастурҳои вазифавии кормандон
6. Нақшаҳои кори кафедра.
7. Ҳуҷҷатҳои татбиқи корҳои илмӣ
8. Ҳуҷатҳои такмили ихтисоси устодон ва кормандони кафедра
9. Нақшаҳои инфиродӣ ва ҳисоботи солонаи устодон
10.  Барномаи кори оид ба раванди таълим
11. Ҳисоботи солонаи кафедра
12. Ҳисоботи аспирантҳо ва унвонҷӯён
13. Воҳидҳои корӣ ва тақсимоти соатҳои устодон
14. Номгӯи мавзӯъҳои рисолаи хатми донишҷӯён
15. Ҳуҷҷатҳо оид ба рисолаи хатм ва тақриз ба онҳо
16. Номгӯи корҳои курсӣ ва санҷишӣ
17. Саволномаҳои аттестатсионӣ аз фанҳои таълимии кафедра
18. Ҳуҷҷатҳои ҷамъияти илмии донишҷӯён
19. Ҳуҷҷатҳо оид ба таъминоти моддию техники ҷараёни таълим
20. Тақризҳо ва хулосаҳои кафедра
21. Дафтари бақайдгирии журналҳо
22. Дафтари бақайдгирии иҷрои сарбории таълимӣ
23. Дафтари бақайдгирии корҳои курсӣ ва санҷишӣ
24. Ҳуҷҷатҳои таҷрибаомӯзии таълими ва истеҳсолӣ
25. Дафтари ба қайдгирии суратҷаласаҳо
26. Дафтари бақайдгирии иштироки устодон ба дарсҳои ҳамдигар
27. Дафтари бақайдгирии воситаҳои техникӣ дар ҷараёни таълимӣ
28. Ҷадвали навбатчигии устодон дар кафедра
29. Ҷадвали қабули сабақгардонӣ
30. Ҷадвали қабули микросанҷишҳо ва коллоквиумҳо
31 Ҷадвали машваратҳои иловагӣ ва инфиродӣ
32. Ҷадвали супоридани санҷишу имтиҳонҳо, лоиҳаҳои корҳои курсӣ ва назоратӣ
33. Ҳуҷҷатҳои бойгонишуда
34. Санадҳо
35. Феҳристҳо
36. Дафтари воридот ва содирот

Ҳайати кафедра

Баротов.png


   Баротов Ҷумахон Қосимович
               мудири кафедра
        номзади илҳои география
  


Мирзоев.png


      
            Мирзоев Азиз 
          Муаллими калон
Иброхимова.png       Иброҳимова Рухшона
            Муаллими калон
Гадоев-Шералӣ

Гадоев Шералӣ Давлатович

ассистент
ДАМИНОВА

Мирзоева Арафамо Давлатовна

ассистент
Амирхони-Шарифхон

Амирхони Шарифхон

ассистент
КАРИМҶОН

Каримҷони Музаффар

ассистент
ШЕРОВА

Шерова Идигул Нуруллоевна

лаборанти калонФаъолияти маҳфилҳо дар кафедра

       Дар назди кафедра маҳфили «Географ – сайёҳони ҷавон» фаъолият дорад. Ба вай 20 нафар донишҷӯён аъзо мебошанд. Нақшаи корӣ ва руйхати аъзоён мавҷуд аст. Маҳфил моҳе (рӯзи ҷумъа) ду маротиба баргузор мегардад.
       Ба маҳфил донишҷӯёне, ки ба илми география ва туризм шавқ доранд, ҷалб карда мешавад.
       Роҳбарии маҳфилро ассистент Амирхони Шарифхон ба уҳда дорад. Дар маҳфил масъалаҳои муҳими география ва туризм баррасӣ мешаванд. Дар соли 2020 маҳфил 14 маротиба ҷамъомад доир намудааст.
Ҳамаи мавзӯъҳо рунамо доранд. Кори маҳфил дар шабакаи иҷтимоии «Фейсбук» мавҷуд аст.
        Аъзоёни маҳфил дар озмунҳои шаҳрӣ, вилоятӣ ва ҷумҳуриявӣ фаъолона иштирок менамоянд.
            Масъалан, донишҷӯёни курси чоруми ихтисоси географияи сайёҳӣ ва менеҷменти сайёҳат Алишери Хайрулло ва Ҷаборов Раҷабалӣ дар озмуни ҷумҳуриявии «Шӯхипаймоӣ» (12-13 сентябри соли 2020, ш.Душанбе) сазовори ҷойи аввал гардидаанд.  
          Донишҷӯён дар чорабиниҳои илмии сатҳи кафедра, факултет ва донишгоҳ фаъолона иштирок мекунанд. Ҳамчунин, дар озмунҳои вилоятӣ, ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ ширкати фаъол доранд.
         Чунончӣ, дар коференсияи илмӣ – назариявии донишгоҳ, ки 23-25 апрели соли 2020 баргузор шуда буд, донишҷӯёни зерин маърӯза намуданд: (11-номгуйи маърӯза)

Аспирантон ва унвонҷӯёни кафедра

Мавзӯи тадқиқотии кафедра «Масъалаҳои истифодаи сарватҳои табиӣ, рекреатсионӣ, сайёҳӣ ва нерӯи корӣ дар вилояти Хатлон» маҳсуб меёбад.
Аз рӯи мавзӯи мазкур омӯзгорони зерин таҳқиқоти илмӣ мегузаронанд:
 1. Мирзоев Азиз Қиматович, саромӯзгор. Аз соли 2011 то инҷониб дар кафедра фаъолият дорад. Роҳбари илмиаш: д.и.г., профессор Муҳаббатов Х.М.
Мавзӯи рисолаи номзадӣ: Ҷойгиршавию инкишофи маскуншавии аҳолии деҳоти минтақаи Кӯлоб. Рисола пурра омодааст ва дар вақтҳои наздик ҳимоя мегардад.
2. Гадоев Шералӣ., саромӯзгор. Аз соли 2010 то ин ҷониб дар кафедра фаъолият мекунад. Мавзӯи рисолаи илмӣ: Баҳодиҳии захираҳои экотуристии минтақаи Кӯлоб ва коркарди чорабиниҳо оид ба рушди устувори соҳаи сайёҳӣ дар мамнуъгоҳи Даштиҷум. Роҳбари илмӣ: Мамадризохонов А., доктори илмҳои биология, прфессор. Рисолаи номзадии Гадоев Ш.Д. омода буда, ҳамин сол дифо мешавад.
3.  Иброҳимова Рухшона Абдуллоевна, саромӯзгор.Аз соли 2011 то ҳанӯз дар кафедра фаъолият дорад. Мавзӯи рисолаи номзадӣ: Вазъи ҳозира ва пешомадҳои истифодаи иқтидори сайёҳию рекреатсионии минтақаи Кӯлоб. Роҳбари илмӣ: Муҳаббатов Х.М. д.и.г. профессор.
4. Бобоев Неъмат., саромӯзгор. Аз соли 2013 инҷониб фаъолият дорад. Мавзӯи рисолаи номзадӣ: Тадбиқи тадқиқоти маркетингӣ дар ташаккулёбӣ, инкишоф ва хизматрасонии туристӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (дар мисоли минтақаи Кӯлоби вилояти Хатлон).

Дастовардҳои кафедра

1.     Баротов ҷумахон – Географияи минтақаи Кӯлоб. Душанбе «Бухоро» -2015
2.     Муродова Назокат., Мирзоев С., Зокирова Р. истилоҳотҳои географии ва экологӣ. Душанбе, «Кайҳон»-2014.
3.     Раҳимов С., Мирзоев С. Луғати мухтасари экологӣ. Душанбе, «Кайҳон 2014».
4.     Иброҳимова Рухшона- Роҳнамои сайёҳии минтақаи Кӯлоб 2015.
          30.12.2020 саромӯзгори кафедра Гадоев Ш.Д. дар Шӯрои диссертатсионии 6 DҶ K O A – 053 назди (ДМТ) аз рӯйи ихтисоси 25.00.36 – геоэкология дар мав»Шароити геоэкологии мамнуъгоҳи Даштиҷум ва арзёбии зарфияти он барои ташкили туризми экологӣ» рисолаи номзадӣ дифоъ намуда, сазовори дараҷаи илмии номзади илмҳои география гардид.

          Ҳамзамон соли 2020 омӯзгорони кафедра дар ҳаҷми 5 ҷузъи чопӣ мақолаҳои илмӣ ба табъ расонидаанд.

Донишҷӯёни курси чоруми ихтисоси географияи сайёҳӣ ва менеҷменти сайёҳат Алишери Хайрулло ва Ҷабаров Раҷабалӣ рӯзҳои 12.09.2020 ва 13.09.2020  дар шаҳри Душанбе дар озмуни «Шӯхипаймоӣ» сазовори ҷойи аввал гардидаанд.   

Дастовард-1.png


Ҷ. Баротов. «Географияи минтақаи Кӯлоб» Дастури таълимӣ.
Дастовард-2.png


Иброҳимова Рухшона. “Роҳнамои сайёҳии минтақаи Кӯлоб”. 
Дастовард-3.png


Муродова Н. “Феҳристи истилоҳоти географӣ ва экологӣ”.  Дастури таълимӣ – методӣ.
Суроға: ш. Кӯлоб, кӯч. С.Сафаров 16, ДДК ба номи А. Рӯдакӣ, бинои таълимии №3, ошёнаи 2-юм, утоқи №206
Телефони корӣ: (+992) 985-25-74-78
E-mail: k-geografiya@kgu.tj