KGU

Тарбияи томактабӣ ва кори иҷтимоӣ

КАФЕДРАИ ТАҲСИЛОТИ ТОМАКТАБӢ ВА КОРИ ИҶТИМОӢ

Дар бораи кафедра    Умуми.png
Таърихи кафедра
Низомномаи кафедра
Ҳайати кафедра
Фаъолияти маҳфил ва семинари кафедра
Дастовардҳои кафедра


Дар бораи кафедра 

Кафедраи таҳсилоти томактабӣ ва кори иҷтимоӣ узви таркибии сохтори муассисаи таҳсилоти олии касбӣ буда, дар байни донишҷуёну омӯзгорон корҳои таълимӣ, илмӣ-методиро ба роҳ  мемонад. Устодони кафедра дар  ихтисосҳои  «Таҳсилоти томактабӣ», «Таҳсилоти томактабӣ ва равоншиносии амалӣ», «Дефектология», «Сурдпедагогика», «Олигофренопедагогика», «Логопедия», аз фанҳои педагогика, психология, забони адабии ҳозираи тоҷик, физиологияи синнусолӣ, табиатшиносӣ, тайёр намудани кӯдак ба мактаб, афкори педагогикаи халқи тоҷик ва ғайра   дарс мегӯянд. Дар кафедра 1- нафар профессор  Иззатова Муҳаббат Иноятовна, номзади илмҳои  педагогӣ, 4- н Бозоров Хушвахт, Даминова Арафамоҳ, Ғафоров Абдусаттор., Шарипов Бахтовар муаллимони калон: Табарова Зарторбӣ.,  Гулмадова Умеда.,  Ассистентон: 12 –н Валиева Саъбагул., Абдуллоева Шаҳноза., Сайдалиева Соҷида., Саодати Раҳмоналӣ., Қосимов Пулод., Сайдаҳмадова Садбарг., Баротов Нозим., Зарифов Нурхон, Сафарова Анварбӣ., Бобоев   Ёрмуҳаммад., Тағоева Сайлонбӣ., Фозилов С.,Ғабров Ш., Қурбонализода М.  дарс мегӯянд.

Таърихи кафедра

Кафедраи таҳсилоти томактабӣ ва кори иҷтимоӣ. Кафедра таърихан аз соли 1968 бо номи  кафедраи «Педагогика ва психолгия» таъсис  ёфта,  айни замон бо номи кафедраи таҳсилоти томактабӣ ва кори иҷтимоӣ фаъолият дорад. Дар ин давра ба он олимони шинохтаи ҷумҳурӣ  Афзалов Хайрулло., Иззатова Муҳаббат Иноятовна., Тилло Бобев., Мирзоев Салим., Ибодов Назрулло., Фархуддинов Юсуф. роҳбарӣ намуда буданд. Саҳми онҳо дар мустаҳкам намудани  заминаи илмӣ таълимӣ, методии кафедра боиси дастгирӣ мебошад. Ба омӯзгорони ҷавони кафедра дар ҷодаи омодагӣ ба дарсҳо, аз худ намудани маводҳои таълимӣ, тарзу усулҳои гузаронидани дарсҳои назариявӣ ва амалӣ ёрии ҳамаҷониба мерасониданд. Бояд тазаккур дод, ки натиҷаи чунин заҳмат ва ғамхориҳои ҳамарӯзаи онҳо буд, ки дар кафедра омузгорони ҷавони умедбахш дар соҳаи  тарбияи томактабӣ Юлдошева Ҷамила, Даминова  Арафамо, ба камол  расиданд.
Лозим ба ёдоварист, ки дар тули 70-соли рушди Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллҳои Рӯдакӣ   шахсони зерин роҳбарии кафедраро ба уҳда доштанд:
Баъд аз Тилло Бобоев (1971-1977) роҳбари кафедра, Мирзоев Салим (1977-1977), Афзалов Хайрулло (1980-1985), Иззатова Муҳаббат  Иноятовна (1985- 2005),Ибодов Назрулло (2005-2007),Ҳалимов Давлатбӣ  (2007-2011), Юлдошева Ҷамила (2011-2012), Даминова Арафамо (2012-2013), Фархуддинов Юсуф (2013-2014), Ҷураев Бобохон (2014-2015)  Табарова  Зарторбӣ  (2016-2017), Бозоров Хушвахт (2018-2020)   то имрӯз ба уҳда дорад. Саҳми мудирони номбурда дар пешрафти корҳои илмию тадқиқотӣ ва таълмии кафедра ва дар  маҷмӯъ дар донишгоҳ, дар тайёр намудани мутахассисони ҷавон сазовори таҳсин аст. Кафедраи таҳсилоти томактабӣ ва кори иҷтимоӣ дар тайёр намудани  мутахассисони сифатан ҷавобгӯй ба талаботи имрӯзи донишгоҳ ва кишвар корҳои назаррасро анҷом додааст.
Кафедраи таҳсилоти томактабӣ ва кори иҷтимоӣ ҷузъи таркибии сохтори муассисаи таҳсилоти олии касбӣ буда, дар байни донишҷуёну омӯзгорон корҳои таълимӣ, илмӣ-методиро ба роҳ  мемонад. Устодони кафедра дар шуъбаҳои ««Таҳсилоти томактабӣ», «Таҳсилоти томактабӣ ва равоншиносии амалӣ», «Дефектология», «Сурдпедагогика», «Олигофренопедагогика», «Логопедия»  дарс мегӯянд. Дар кафедра 1- нафар профессор, 4-нафар   номзади илмҳои  педагогӣ, 2 нафар муаллимони калон,  12 нафар ассистент  ва  1 нафар лаборант фаъолият доранд.

Низомномаи кафедра
 Муқарароти  умумӣ

Бо қарори мушовараи Вазорати маориф
ва илм  аз 30.03.2017 №3/13 тасдиқ шудааст

         Низомномаи кафедраи  тарбияи томактабӣ ва кори иҷтимоии донишгоҳи  давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ (минбаъд-низомнома) дар асоси Қонуни умҳурии Тоҷикистон «Дар бораи  маориф», Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи таҳсилоти олии касбӣ ва таҳсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимӣ», «низомномаи намунавӣ оид ба муассисаи таълимии таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва дигар санадҳои меъёриву ҳуқуқии соҳаи маориф  таҳия шудааст.
      Кафедра  ҷузъи таркибии сохтори муассисаи таҳсилоти олии касбӣ (факултет) буда, дар байни донишҷӯён ва омӯзгорон корҳои таълимию тарбиявӣ, илмию методиро ба роҳ мемонад. 
Кафедра дар сурати мавҷуд будани на камтар аз 5 воҳиди корӣ барои кормандони илмию педагогӣ пешниҳодшуда, ки аз ин миқдор на камтар аз 2 нафарашон номзад ва доктори илмӣ бошанд, ташкил карда мешавад. Кафедраҳои махсус, тарбияи ҷисмонӣ ва забонҳои хориҷӣ (факултетҳои  ғайрифилологӣ) аз талафот истисно мебошанд. 
        Кафедра бо пешниҳоди Шӯрои олимони факултет, тибқи қарори Шӯрои олимони муассисаи  таҳсилоти олии касбӣ таъсис ва барҳам дода мешавад. 
Кафедраҳои тахассусии муассисаи таҳсилоти олии касбӣ дар истеҳсолот  филиалҳои худро дошта метавонанд. 
Кафедраро мудир роҳбарӣ мекунад. Мудири кафедра аз ҷумлаи докторони илм, профессорон ба тариқи овоздиҳии пинҳонӣ дар Шӯрои олимони муассисаи таҳсилоти олии касбӣ ба муддати 4-сол интихоб карда мешавад. 
Ба таври истисно мудири кафедра аз зумраи номзадҳои илм, ассистентон ба муддати 4-сол ва на зиёда аз ду мӯҳлат паи ҳам, ба тариқи овоздиҳии пинҳонӣ дар шурои олимони муассисаи таҳсилоти олии  касбӣ интихоб карда мешавад. Мудирони кафедраҳое, ки то вақти амалӣ шудани низомномаҳои мазкур ду мӯҳлат паи ҳам адои вазифа кардаанд (аз зумраи номзадҳои илм ва дотсентон), минбаъд ҳуқуқи иштирок намуданро дар озмуни ишғоли вазифаи мудири кафедра надоранд.
41. Тағйироту иловаҳо ба Низомномаи Ҷамъияти илмии донишҷӯён бо қарори Шӯрои олимони муассисаи таҳсилоти олии касбӣ ворид карда шуда, аз ҷониби ректор тасдиқ карда мешаванд.

ВАЗИФАҲОИ ХИЗМАТИИ КАФЕДРА

Ба зиммаи кафедраи таҳсилоти томактабӣ ва кори иҷтимоӣ вазифаҳои  зерин  гузошта шудааст.
1. Омӯзгорон ва кормандони кафедра бояд ҳар 5 сол 1 маротиба аз коромӯзӣ ва курси такмили ихтисос гузаранд:
2. Ишғоли вазифа аз ҷониби ҳайати профессорон, омӯзгорон ва кормандони илмии кафедра дар муассисаи таҳсилоти олии касбӣ тибқи озмун, талаботи Низомномаи мазкур ва дар асоси шартномаи тарафайн тибқӣ қонунгузории ҷорӣ ба амал бароварда мешавад:
3. Фаъолияти ҳамасолаи мудири кафедра бо роҳи анкетагузорӣ дар байни донишҷӯён ва кормандони он аз тарафи раёсати муассисаи таҳсилоти олии касбӣ муайян карда мешавад:
4. Интихоби мудири кафедра дар асоси озмун гузаронида мешавад.

Ҳайати кафедра

Бозоров-Х.png


       Бозоров Хушвахт 
        мудири кафедра
 номзади илмҳои педагогӣИззатова-М.png


     
Иззатова Муҳаббат 
Доктори илмҳои педагогӣ
Шарипов Б

    
Шарипов Бахтовар
номзади илмҳои педагогӣ 
E-mail: bakhtovar_sharipov_88@mail.ru
Даминова АДаминова Арафамо 
 Номзади илмҳои педагогӣ
Табарова ЗТабарова Зарторбӣ 
     ассистент
Сайдалиева ССайдалиева Соҷидамо 
       ассистент
Абдуллоева Ш
Абдуллоева Шаҳноза
        ассистентГулмадова УГулмадова Умеда 
   ассистентБобоев-Ё.pngБобоев Ёрмуҳаммад 
       ассистент
Зарипов НЗарипов Нурхон 
  ассистент
Мадаминова М
Мадаминова Муродбегим
          лаборантФаъолияти маҳфилҳо дар кафедра

Дар кафедра 2-маҳфил амал мекунад "Педагогикаи томактабӣ” ва “Равоншиносӣ"  Аз соли  2020-2021 роҳбари маҳфили "Педагогикаи томактабӣ” ба зиммаи Муаллими калони  кафедра  Гулмадова Умеда, ва маҳфили “Равоншиносӣ" ба зимаи  Қурбонализода Мақсуд гузошта шудааст. ки Аъзоёни  ин маҳфилҳо 26-31 нафарӣ мебошанд. Ҳамасола аъзоёни фаъоли маҳфил дар конференсияи илмӣ - назариявии апрелии кафедра бо маърӯзаҳо баромад мекунанд  ва пайваста дар  чорабиниҳои  сиёсӣ-фарҳангии донишгоҳ ва шаҳр фаъолона  ширкат меварзанд.

   Мутобиқи нақшаи тасдиқ гардида дар як моҳ 2-маротиба ҷамъомади маҳфилҳо гузаронида мешавад. Маҳфил 32 аъзо дорад. Масалан,  дар моҳи  сентябр дар таърихи рӯзи 3-10 ҷамъомади маҳфил гузаронида шуд, ки дар он донишҷӯён  Ҷуразода Хушдил., Маҳтовбии С. таҳти роҳбарии Муаллими калон Табарова Зарторбӣ ва  ассистент Низомов  Барот  гузарониданд.

    Онҳо дар мавзӯҳои  «Методҳои психологӣ» ва «Предмети омӯзиши фанни методикаи инкишофи нутқ» баромад намуданд ва саволу ҷавобҳо оиди ин мавӯзҳо дар байни донишҷӯён ва роҳбарони онҳо гузаронида  шуд.

   Ва дар моҳои октябр дар таърихи рӯзҳои  8-15 гӯзаронида шуд. Дар онҳо донишҷӯён  Умарова Ш., Тохтарова М.  ва роҳбарони онҳо Сайдалиева С. ва Гулмадова У, Саодати  Р  донишҷӯён дар мавзӯҳои « Бачагони бозмони инкишофӣ рӯҳи дошта”. “ Нақши оила дар тарбия, таълим ва инкишофи шахсияти кӯдакон”.

Дар моҳи ноябр дар таърихи рӯзҳои 5-12 гӯзаронида шуд. Дар онҳо донишҷӯён Мастонаи У, Абдуллозода С ва роҳбарони онҳо Шарипов Б, ва Саодати Р, мебошанд ва донишҷуён дар мавзӯҳои «Тарбияи инсондӯстона нисбат ба кӯдакони имконияти маҳдуддошта» ва « Бачагони нуқсони  нуқтқи дошта». баромад намуданд. Ва дар моҳи декабр дар таъри рӯзҳои  10 -17 гӯзаронида шуд. Дар он донишҷӯён  Назарова У, ва Ҳафизова С , баромад намуда, роҳбарони онҳо Табарова З,  ва  Гулмадова У  мебошад. Донишҷӯён дар мавзӯҳои «Давраҳои инкишофи илми психология».  ва « Коллективи бачагона ва талаботи кӯдакон ба муносибати тарафайн».  баромад намуданд.  Ва дар рафти маҳфил саволуҷавоб оиди мавзӯҳо суръат  гирифт. Ва вобаста ба ин мавзӯҳо  қарорҳо карда шуд.

Аспирантон ва унвонҷӯёни кафедра

 

Ном  ва  насаби  омӯзгор

Унвон

Номи  мақола (монография, васоити таълимӣ, васоити  методӣ,).

Макони чопи мақола, (моног-рафия, васоити таълимӣ, васоити  методӣ).

Саҳ,

ҷузъи  чопӣ

Замон

1.

Иззатова  Муҳаббат 

Доктори илми педагогӣ

1. Тарбияи кӯдакон захмати бештар талаб мекунад.
2. Маводи конфронси илми-назариявии ҳайати профессорону омӯзгорони ДДК бахшида ба оғози даҳсолаи байналмилалии «Амал об барои рушди устувор»
3. Саҳлангори дар тарбияи фарзанд нашояд
4. Маводи конфронси илмӣ-амалии ҷумҳуриявӣ дар мавзӯи «Рушди маорифи Ҷ. Т. дар давраи истиқлолият- бахшида ба 70-солагии Абдулло Маҳмуд»
5. Об ва рисолати зан.  Маводи конференсия илми-  назаряви устодон
6. Конференсияи оид ба 80-солагии Ғуломов И
7. Маводи конференсияи илми- назариявиИ  вилоятӣ «занон ва рушди илми муосир»
8. конференсия ДДОТ Унсурҳои таркибии тарбияи меҳнатӣ

Пайёми Д,М,Тоҷикистон
ДДК
ДМТ
ДДК
ДДК
ДМИК
ДДК
Бохтар
Душанбе

190 то 194
127 то 129
127 то 128
277 то 283
114-118

2018
2018
2018
2018
2018
2019
2019
2019

2.

Бозоров Хушвахт

Н. и. п– мудири кафедра

 1.Дар талоши накӯйи…»

2.Монография. « Дар талоши накӯӣ»

3.  ( Дастури методӣ)   Аҳамияти усули ҳамфаъол (интерактивӣ) дар таълими фанни забони модарии синфҳои ибтидоӣ

4.Аҳамияти бозӣ ва  инкишофи нутқ дар давраи таълими савод

5. «Фаъолияти мустақилонаи таълимӣ, омили асоси рушди зеҳнию нутқии талабагон дар дарсҳои забони модарӣ»

Паёми ДМТ №7

Академияи таҳсилоти

Тоыикистон

ФДҶТИБКСМ, Душанбе «Ирфон»

 Маводи конференсияи илмӣ-назариявӣ

Паёми ДМТ №1

257-263

14ҷузъи чопӣ

5 ҷузъи

 чопӣ

174-176     

234-239

2018

2019

 

2019

2019

2020

3.

Шарипов  Бахтовар

Ассистент

1.Нақши мутахассисон дар ҳаллӣ масъалаҳои аз як муассисаи табобати  ба дигар гузарнидани муассисахои имконияташон махдуд дошта

Пайёми донишгоҳи омӯзгорӣ

 

201 то 212

2018

4.

Табарова   Зарторбӣ   

Ассистент

1.Курси мухтасари психологияи бачагона. Дастури таълимӣ  барои омӯзгорон, донишҷӯён ва мураббиёни  муассисаҳои томактабӣ

2.  «Зани тоҷик-зани озоду созанда»мақола аз маводҳои  Конференсияи вилоятии «Саҳми занон дар рушди илм».

3. «Омода кардани кадрҳои баландихтисоси соҳаи кори иҷтимоӣ» фишурдаи онҳо руи чоп меоянд.

 Дар конференсияи Ҷумҳурии илмӣ-амалӣ бахшида ба рӯзи  байналмилалии маъбон бахшида ба «Соли рушди сайёҳӣ  вада  гузашт ҳунарҳои мардумӣ»

4. «Нақши оила дар омода кардани кӯдакон ва шахсони имконияти маҳдуд ба таълим»-Маводҳои конференсияи илмӣ-амалии ҷумҳуриявӣ, дар мавзӯи «Проблемаҳои тарбияи оилавӣ насли наврас ва ҷавонон дар шароити ҷаҳонишавӣ»-

Кӯлоб

Бохтар

ДДК

Душанбе

Душанбе        

10,5 ҷузъи чопӣ

243-248 

2018

2019

2015

2013

2015

5.

Даминова Арафамо

Н.и.педагогӣ

1.«Особенности профессионольной Адаптации молодых учителей в общеобразовательных учреждениях  республики  Таджикистан 

Душанбе-

2018

6.

Гулмадова Умеда

Ассистент

1.Самарабахшии хониши бошуурона  дар низоми таълими салоҳиятнокӣ.

2.Ташаккули малакаҳои фикрронии хонандагон дар низоми таълими салоҳиятнок.

3.Мавқеи луғатомӯзӣ дар низоми таълими салоҳиятнок.

Паёми ДМТ қисми 3/6

Паёми ДМТ қисми 3/7 

Паёми ДМТ қисми 3/7 

2017с.

2017с.

2017с.

7.

Ғаффоров Абдусаттор

 Н.И.П.

 1. Касбу  ҳунарҳои мардумӣ аз нигоҳӣ ниёгони тоҷик

 

2. Касбу ҳунарҳои мардумӣ дар рушди саноат

ДТМИК, ш.Кӯлоб

 

ДДК, ш.Кӯлоб

 6 саҳ

5 саҳ

2018

2018


Суроға: ш. Кӯлоб, кӯч. С.Сафаров 16, ДДК ба номи А. Рӯдакӣ, бинои таълимии №2, ошёнаи 2-юм, утоқи №12
Телефони корӣ: (+992) 985564121
E-mail: k-tahsiloti.tomaktabi@kgu.tj