KGU

Тарбияи томактабӣ ва кори иҷтимоӣ

КАФЕДРАИ ТАҲСИЛОТИ ТОМАКТАБӢ ВА КОРИ ИҶТИМОӢ

Дар бораи кафедра    Умуми.png
Таърихи кафедра
Низомномаи кафедра
Ҳайати кафедра
Фаъолияти маҳфил ва семинари кафедра
Дастовардҳои кафедра


Дар бораи кафедра 

      Кафедраи таҳсилоти томактабӣ ва кори иҷтимоӣ ҳамчун кафедраи фаъол ва сермаҳсул арзи вуҷуд  дорад. Аз ибтидои  ба фаъолият шурӯъ карданаш дар баробари такмили ҷараёни таълиму  тарбия ба анҷоми корҳои илмӣ- татқиқоти машғул аст. Дар кафедра аз рӯи 7 ихтисос кадрҳо  тайёр карда мешаванд. Шогирдон ва дастпарварони кафедра фаъолияти илмӣ-татқиқотиро  дар самтҳои  гуногун  идома дода истодаанд.

Таърихи кафедра

      Кафедраи тарбияи томактабӣ соли 1970 дар назди факултаи «Педагогика» таъсис ёфтааст. Кафедра аз рӯзҳои аввали таҳсисёбиаш дар асоси Низомномаи кафедра фаъолият карда истодааст. Тибқи нақшаҳои таълимии солҳои 70-80 асри ХХ шуъбаи тарбияи томактабӣ барои муассисаҳои таълиму тарбияи муассисаҳои томактабӣ, мураббӣ, методист ва илова ба ин ихтисосҳо муаллими педагогика ва психологияи томактабӣ тайёр мекард. Ҳоло бошад танҳо мутахассисони касбӣ, барои муассисаҳои томактабӣ ва гурӯҳҳои педагогика ва психология, логопедедия, дефектология, сурдопедагогика, олигофренопедагогика, равоншиносии амалӣ, таҳсилоти томактабӣ равоншиносии амалӣ тайёр менамояд. Ҳалли ин масъала асосан ба зиммаи кафедраи тарбияи томактабӣ ва кори иҷтимоӣ гузошта шуда аст.

Низомномаи кафедра

                        Муқарароти  умумӣ

     Низомномаи кафедраи тарбияи томактабӣ ва кори иҷтимоии донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ (минбаъд-низомнома) дар асоси Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «дар бораимаориф», Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «дар бораи таҳсилоти олии касбӣ ва таҳсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимӣ», «низомномаи намунавӣ оид ба муассисаи таълимии таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва дигар санадҳои меъёриву ҳуқуқии соҳаи маориф таҳия шудааст. Кафедра ҷузъи таркибии сохтори муассисаи таҳсилоти олии касбӣ (факултет) буда, дар байни донишҷӯён ва омӯзгорон корҳои таълимию тарбиявӣ, илмию методиро ба роҳ мемонад. 


      Кафедра дар сурати мавҷуд будани на камтар аз 5 воҳиди корӣ барои кормандони илмию педагогӣ пешниҳодшуда, ки аз ин миқдор на камтар аз 2 нафарашон номзад ва доктори илмӣ бошанд, ташкил карда мешавад. Кафедраҳои махсус, тарбияи ҷисмонӣ ва забонҳои хориҷӣ (факултетҳои ғайрифилологӣ) аз талафот истисно мебошанд.  Кафедра бо пешниҳоди Шӯрои олимони факултет, тибқи қарори Шӯрои олимони муассисаи  таҳсилоти олии касбӣ таъсис ва барҳам дода мешавад.  Кафедраҳои тахассусии муассисаи таҳсилоти олии касбӣ дар истеҳсолот  филиалҳои худро дошта метавонанд.  Кафедраро мудир роҳбарӣ мекунад.

     Мудири кафедра аз ҷумлаи докторони илм, профессорон ба тариқи овоздиҳии пинҳонӣ дар Шӯрои олимони муассисаи таҳсилоти олии касбӣ ба муддати 4-сол интихоб карда мешавад.  Ба таври истисно мудири кафедра аз зумраи номзадҳои илм, ассистентон ба муддати 4-сол ва на зиёда аз ду мӯҳлат паи ҳам, ба тариқи овоздиҳии пинҳонӣ дар шурои олимони муассисаи таҳсилоти олии  касбӣ интихоб карда мешавад. Мудирони кафедраҳое, ки то вақти амалӣ шудани низомномаҳои мазкур ду мӯҳлат паи ҳам адои вазифа кардаанд (аз зумраи номзадҳои илм ва дотсентон), минбаъд ҳуқуқи иштирок намуданро дар озмуни ишғоли вазифаи мудири кафедра надоранд.

Ҳайати кафедра

Бозоров-Х.png

Бозоров Хушвахт - н.и.п. Муаллими калон

Маълумот: Олӣ

Тел: 985-65-41-21
Иззатова-М.png

Иззатова Муҳаббат - Доктори илмҳои педагогӣ

Маълумот: Олӣ

Тел: 918-26-35-35
Даминова А

Даминова Арафамо - Номзади илмҳои педагогӣ

Маълумот: Олӣ

Тел: 985-68-10-26
Халимова ДҲалимова Давлатбӣ - муаллими калон

Маълумот: Олӣ

Тел: 918-95-98-54
Табарова ЗТабарова Зарторбӣ - муаллими калон

Маълумот: Олӣ

Тел: 988-62-36-24
Сайдалиева ССайдалиева Соҷидамо - ассистент

Маълумот: Олӣ

Тел: 987-32-32-47
Шарипов БШарипов Бахтовар - ассистент

Маълумот: Олӣ

Тел: 988-28-43-53

E-mail: bakhtovar_sharipov_88@mail.ru
Алиев ҶАлиев Ҷумахон - ассистент

Маълумот: Олӣ

Тел: 987-34-39-35

Расулов-С.pngРасулов Сайдалам - ассистент

Маълумот: Олӣ

Абдуллоева ШАбдуллоева Шаҳноза - ассистент

Маълумот: Олӣ

Тел: 988-66-60-40
Расулова НРасулова Нодира - ассистент

Маълумот: Олӣ

Тел: 985-56-35-54

Гулмадова УГулмадова Умеда - ассистент

Маълумот: Олӣ

Тел: 988-03-38-48
Бобоев-Ё.pngБобоев Ёрмуҳаммад - ассистент

Маълумот: Олӣ

Тел: 988-49-66-99
Зарипов НЗарипов Нурхон - ассистент

Маълумот: Олӣ

Тел: 937-55-58-50

Нодирова ШНодирова Шамсия - ассистент

Маълумот: Олӣ

Тел: 988-35-64-87

Мадаминова ММадаминова Муродбегим - лаборант

Тел: 918-74-24-06

E-mail: ddkmm17@mail.ru
Фаъолияти маҳфилҳо дар кафедра

     Дар баробари ин дар кафедра ду маҳфил таҳти унвони «Педагогикаи томактабӣ» (роҳбари маҳфил ШоеваС - ассистенти кафедра) ва «Равоншинос» (роҳбари маҳфил Абдуллоева  Ш.- ассистенти кафедра) амал менамояд, ки тамоми корҳои илмӣ методии омӯзгорону донишҷӯён дар он муҳокима гардида, ба аҳли ихлосмандони илму маърифат дастрас карда мешаванд.

Аспирантон ва унвонҷӯёни кафедра

Ном  ва  насаби  омӯзгор

Унвон

Номи  мақола (монография, васоити таълимӣ, васоити  методӣ, фишурда).

Саҳ,ҷузъи  чопӣ

Замон

1

Иззатова Муҳаббат

Доктори илми педагогӣ

1. «История развития дошкольных учреждений Таджикистана в советское времия»

Стр 248-253

17.10.2016

2. «Развитие сети дошкольных учреждений в Республике Таджикистан»

Стр. 217-223

17.10.2016

3.Инклюзивное обучение-плод независимости

Стр. 243-248

12.04.2017

4.Китоби «Асосҳои педагогии корҳои таълиму тарбиявӣ дар фаъолияти амалии омӯзгорони ҷавон»

14,5 ҷ. чопӣ

2017

5. «Паём – ҳуҷҷати раҳнамо ба сӯи таҳкими сулҳу саодат»

 

2017

6.  «Роҷеъ  ба  оби  тоза»

 

2017

2

Бозоров Хушвахт

н.и.п.

мудири

кафедра

1.Ташаккули тарбия  маънавии кӯдакон

216-221

2016

2.Ташаккули ҷаҳони  маънавии хонандагон дар муҳити  хонавода

249-253

2016

3.Истиқлолият омили асосии  рушди босурати  соҳа

0,5саҳ

2016

4.Таъсири тарбиявӣ  ва рушдиҳандаи бозиҳо  ба таълиму тарбияи кӯдакони  сиини хурди  мактабӣ

314-316

2017

5.Истиқлолият ва Ваҳдати  миллӣ- неъмати бебаҳост

 

2017

3

Табарова  Зарторбӣ

Ассистент

1 . «Содержательно – методические особенности  технологии гражданско- патриотического воспитаня учащихся»

Саҳ. 228-232

2016

2. Мақолаи илмӣ «Таҳсилоти фарогир – самараи Истиқлол»

 

2016

3. «Паём – ҳуҷҷати раҳнамо ба сӯи таҳкими сулҳу саодат»

 

2017

4.«Роҷеъ  ба  оби  тоза»

 

2017

4

Даминова  Арафамо

Муаллими калон

1. «Технологияи такмили созгории

касбии  ҷавономӯзгорон». (дастури   таълимӣ) 

338  саҳ.

2016

2. «Проблемаҳои  адаптасияи касбии омӯзгорони ҷавон»

Саҳ. 162-164

2016

3. «Раванди  мутобиқшавии омӯзгорони ҷавон дар мактаб»

Саҳ. 225-228

2016

4. «Методологияи такмили тахассусии омӯзгорони ҷавон» (Дастури таълимӣ)

166 саҳ.

2016

5

Ҳалимова  Давлатбӣ

Ассистент

1 . «Опытно-эксперименталтное апробирование технологии по граждан-ского-правовому и патриотическому воспитанию в общеобразовательных школах Таджикистана»

Саҳ. 215-219

2016

2.«Паём - ҳуҷҷати раҳнамо ба сӯи таҳкими сулҳу саодат»

 

2017

6

Бояҳмадов Шарифхон

Ассистент

1. «Ҳифзи  табиат  вазифаи  муқаддас», 

 

15. 04.2016.  

2. «Ҷиҳод-Ашки  сӯзони  модарон»

 

27.01.2016

3. Мавқеи Ҷумҳурии Тоҷикистон  оид ба

  муҳофизати об дар арсаи  байналхалқӣ»  

 

11.04.2017

4. Омилҳои  муоширати  педагогӣ - психологӣ

 ва  таъсири  он  ба раванди таълиму  тарбия  

 

15.02.2017

5. Сарчашмаҳои  пайдошавии  бемории  диабекти «Қанд»

 

30.05.2017

7

Шарипов Бахтовар

Ассистент

1.Усулҳо ва воситаҳои кор бо хонандагони маҳдуд имконият

6 саҳ

15.09.2016

2.Методҳо  ва шаклҳои  умумии кор бо хонандагони  маҳдуд имконият

8 саҳ

15.09.2016

3.Оила аз диди Абдурауфи Фитрат

 

17.11.2016

  

Суроға: ш. Кӯлоб, кӯч. С.Сафаров 16, ДДК ба номи А. Рӯдакӣ, бинои таълимии №2, ошёнаи 2-юм, утоқи №12
Телефони корӣ: (+992) 985654121
E-mail: k-tahsiloti.tomaktabi@kgu.tj