KGU

Забонҳои хориҷӣ

КАФЕДРАИ ЗАБОНҲОИ ХОРИҶӢ

Дар бораи кафедра    Умуми.png
Таърихи кафедра
Низомномаи кафедра
Ҳайати кафедра
Фаъолияти маҳфил ва семинари кафедра
Дастовардҳои кафедраДар бораи кафедра 

      Гарчанде Шӯрои забонҳои хориҷӣ дар донишкада танҳо дар соли хониши 1992-1993 таъсис ёфта бошад ҳам, кафедраи забони хориҷӣ аз соли 1967 арзи вуҷуд дорад. Солҳои авали мавҷудияти донишкада  муаллимони забонҳои хориҷӣ дар ҳайати факултети забон ва адабиёти рус шомил буданд. Ҳануз соли 1957 муаллимаи ботаҷрибаи забонҳои хориҷӣ Ирина Павловна Крнькова аз донишкадаи омӯзгории шаҳри Душанбе ба номи Т.Г.Шевченко ба инҷо ба кор фиристода шуда буд. Дар солҳои хониши 1967-1968 аз шаҳри Душанбе баъди хатми факултети забонҳои хориҷӣ Т. Мамадрасулова фиристода шуда буд. Коллективи муаллимони кафедра ба донишомӯзони ҳамаи факултетҳои донишкада аз забонҳои англисӣ, немисӣ, арабӣ дарс медоданд. Дар тули бештар аз 16-сол ба ин кафедра дотсент И.П.Конкова сарварӣ намуд.

         Бояд таъкид намуд, ки кафедра дар соли хониши 1970-1980 аз муаллимони забонҳои хориҷӣ таъмин карда шуда буд. Асоси аъзоёни кафедраро ҳамон муаллимоне ташкил медод, ки таҷрибаи кори омӯзгорӣ дар донишкада доштанд.

Таърихи кафедра

        Соли 1992 дар Донишкадаи давлатии Кӯлоб ҳозира Донишгоҳи давлатии Кӯлоб, ки ректораш академик Каримов Самариддин буд,  дар факултети забон ва адабиёти рус шӯъбаи забони англисӣ ташкил карда шуд. Дар шӯъба танҳо як гурӯҳ қабул карда шуда буд, ки аз 28 нафар донишҷӯён борат буд. Гурӯҳ бо сӯҳбат қабул шуда буд ва қариб ҳама баъди мактабҳои махсус омада буданд ва арзандаи шӯъба буданд. Устодони беҳтарин ба монанди дотсент Конькова Ирина Павловна, Мамадрасулова Тоҷиниссо–номзади илми филологӣ ва муаллимони калон Сайдамирова Муқаддас Сайдалиевна, Сайфудинова Татьяна Николаевнава Собирова Уғулби Саъдуллоевна дар шӯъба дарс медоданд. Соли 1993 дар факултети забон ва адабиёти рус кафедраи забони англисӣ кушода шуд, ки мудираш Мирзоев Зайналобуддин, ки ҳоло номзади илм, декани факултети забонҳои хориҷии Донишкадаи Данғара мебошад, таъйин шуд.

     Кафедра бо кафедраҳои Донишгоҳи Милли Тоҷикистон ва Донишгоҳи давлатии омӯзгори ба номи С.Айни алоқаи зичи ҳамкорӣ дорад. Вазифаи мудири кафедраро муаллими калон Гуламадшоев Ш.Ш - ба ӯҳда дорад.

Низомномаи кафедра

НИЗОМНОМАИ
Кафедраи  забонҳои хориҷии факултети филологияи хориҷӣ, Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ

1. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ

1. Низомномаи забонҳои зариҷӣ ва методикаи таълими они факултети филолгияи хориҷӣ Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣдар асоси Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф», Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи таҳсилоти олии касбӣ ва таҳсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимӣ», «Низомномаи намунавӣ оид ба муассисаи таълимии таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон», «Стандарти давлатии таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии соҳаи маориф таҳия шудааст.
2. Кафедра сохтори асосии таълимию илмии Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ ба шумор рафта, фаъолияти худро дар самти корҳои таълимию методӣ, илмию таҳқиқотӣ, иҷтимоию тарбиявӣ ва робитаҳои байналмилалӣ ба роҳ мемонад. Корҳои таълимию методӣ ва илмию таҳқиқотии кафедра бояд басамти асосии фаъолият ва фанҳои нақшаҳои таълимии ихтисосҳои амалкунандаи муассисаи таҳсилоти олии касбӣ, ки таълими онҳо бо фармоиши ректори муассисаи таҳсилоти олии касбӣ дар назди кафедра муқаррар карда шудааст, мутобиқат намоянд.
3. Кафедра тибқи муқаррароти амалкунанда дар асоси қарори Шӯрои олимони муассисаи таҳсилоти олии касбӣ, бо фармоиши ректори муассисаи таҳсилоти олии касбӣ таъсис ё барҳам дода мешавад. 
4. Кафедра дар ҳайати на камтар аз 5 нафар омӯзгорон, ки ҳадди ақал 2 нафари онҳо дорои дараҷа ва унвонҳои илмӣ мебошанд, таъсис дода мешавад.  муфассалтар:

Ҳайати кафедра

Давлатов-Файзиддин


Давлатов Файзиддин 
    мудири кафедра 
Email: davlatov-0909@mail.ru  2.png

       


       Муродов  Баҳриддин
     номзади илмҳои филологӣ 
Email: Murodov.Bahriddin@mail.ru3.png

   Саидов  Муҳаммад 
       ассистент 
Email: Saidzod-90@mail.ru

Фаъолияти маҳфилҳо дар кафедра

     Дар кафедра маҳфили «Забон донӣ –ҷаҳон донӣ» фаъолият дорад, ки моҳе як маротиба аз тарафи омӯзгорон ва донишҷӯёни масъул гузаронида мешавад. Маҳфил бо истифода аз усулҳои фаъоли таълим  аз қабили интернет, проектор ва тахтаи электронӣ гузаронда мешавад. Азбаски дар кафедра донандаҳои забони арабӣ, низ ҳастанд, маҳфил боз ҷолибтар мегузарад.

Аспирантон ва унвонҷӯёни кафедра

1. Давлатов Ф - унвонҷӯ, мавзӯъ: «Ифодаи ҷумлаи мураккаби тобеъ дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ» Роҳбари илмӣ: д.ф.н Саидов Ҳ - Д.М.Т
2. Сабзаалӣ Раҷаб- унвонҷӯ, мавзӯъ: «Теоритическая обоснованность и  практическая эффективность при подготовке преподавателей» Роҳбари илмӣ: д.и.п Шарипов Ҷ. - Д.Д.Қ
3. Раҷабова Ҷ-аспиранти курси 2-юм (рӯзона) мавзӯъ: «Сопоставительная типология» Роҳбари илмӣ:н.и.ф Валиев Н
4. Паноева Сабрина- унвончу, мавзуъ: «Ощущение глагола в русском и английском языках».Роҳбари илмӣ: д.ф.н. Ҷамшедов П
5. Давлатов Ф «Семантическая классификация ядерных значений и глаголов мышления в таджикском и английском языках» Паёми ДМТ
6. Саидов М: докторант PhD-и соли сеюм «Таҳлили забоншиносии номвожаҳои «Қуръон» Роҳбари илмӣ: д.и.ф.п.Ҷумъахон Алимӣ


Суроға: ш. Кӯлоб, кӯч. С.Сафаров 16, ДДК ба номи А. Рӯдакӣ, бинои маъмурӣ, ошёнаи 7-ум, утоқи №711
Телефони корӣ: (+992) 988382188
E-mail: k-zabonhoi.khoriji@kgu.tjяя