KGU

Математика ва методикаи таълими он

КАФЕДРАИ МАТЕМАТИКА ВА МЕТОДИКАИ ТАЪЛИМИ ОН

Дар бораи кафедра    Умуми.png
Таърихи кафедра
Низомномаи кафедра
Ҳайати кафедра
Фаъолияти маҳфил ва семинари кафедра
Дастовардҳои кафедра


Дар бораи кафедра 

Кафедраи Математика ва методикаи таълими он ҷузъи таркибии сохтори муассисаи таҳсилоти олии касбӣ буда, дар байни донишҷӯёну омӯзгорон корҳои таълимӣ, илмӣ-методиро ба роҳ мемонад. Устодони кафедра дар факултаҳои мухталиф аз фанҳои вобастаи кафедра дарс меомӯзонанд. Дар кафедра 16 нафар омӯзгорон ба фаъолияти илмӣ-тадқиқотӣ, таълимӣ ва тарбиявӣ машғул мебошанд. Аз ин шумора 3 нафар доктори илм, 1 нафар Узви вобастаи АИ ҶТ,  2 профессор  (1 нафар доктори илм, профессор - ҳамкори беруна), 3 номзади илм, 2 нафараш дотсент (1 нафар номзадони илм, дотсент - ҳамкорони беруна),  5  муаллими калон,  ва 5 нафар ассистентон фаъолият доранд.

Дар кафедра 7 нафар унвонҷӯ (Шарифов Ш., Бажова М.,Мирзоева М.,Ҷураев К., Ашурова М., Сатторов Қ., Сироҷиддини Д.) ва 1 нафар доктор- РhD  (Убайдуллои А.)  ба корҳои илмӣ-тадқиқотӣ машғул мебошанд. Синну соли миёнаи кормандони кафедра ба 40 сол баробар аст.

Таърихи кафедра

Кафедраи Математика ва методикаи таълими он аз ду кафедраи муттаҳидшудаи  Методикаи таълими математика  ва Математикаи олӣ иборат аст: Кафедраи   Методикаи таълими математика  соли 1956 бо номи кафедраи математикаи элементарӣ дар назди факултети Физика-математикаи Донишкадаи давлатии  ш. Кӯлоб таъсис ёфтааст.
Аз  соли 1970 то соли  1973 вазифаи мудири кафедраи методикаи таълими математикаро профессор Шарифов Ҷумъа,  солҳои 1973-1976  профессор Ғуломов Ислом,  солҳои 1981-2000   профессор Шарифов Ҷ.,  солҳои 2000-2012 дотсент Маҳмудов Туйчӣ,  бар ӯҳда дошт.
Кафедраи математикаи олӣ  соли 1993 дар баробари табдил дода шудани Донишкадаи давлатии педагогигии шаҳри Кӯлоб   ба Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳ Рӯдакӣ  таъсис ёфтааст. Зарурати пайдо шудани ин кафедра бо он алоқаманд аст, ки дар донишгоҳ ғайр аз ихтисосҳои омӯзгорӣ боз тайёр намудани ихтисосҳои ғайриомӯзгорӣ барои хоҷагии халқи давлати соҳибистиқлоли ҷавон эҳтиёҷ пайдо гардида буд. Таъсиси ин кафедра маҳз барои тайёр намудани ин ихтисосҳо ба монанди, ихитсосҳои иқтисод, химия ва биология, география пешбинӣ шуда буд. Аввалин мудири ин кафедра, узви вобастаи АУ ҶТ Қурбонов Икром ба ҳисоб меравад. Баъди ӯ муддати чанд соли минбаъда, ба ин кафедра д.и.ф-м., профессор Акбаров Р. мудирӣ мекард. Дар тули фаъолияти кафедра  дар алоқамандӣ  бо вазъи иқтисодии донишгоҳ  баъзе аъзоёни кафедра  ба донишгоҳу донишкадаҳои ҷумҳурӣ ба кор гузаштан, кафедра як чанд маротиба дар ҳайати кафедраҳои таҳлили математикӣ ва алгебра-геометрия шомил карда шуд. Охирон маротиба боз кафедра бо номи пешинааш, бо қарори ШО ДДК соли 2006 бо роҳбарии д.и.п., профессор Ғуломов И. таъсис дода шуд.  Вобаста ба шароити кафедра баъди профессор Ғуломов И. ба он муаллими калон Тураев Қ., номзади илмҳои физика ва математика, дотсент Абдулазизов А., мудирии кафедраро бар дӯш доштанд.
Аз аввали соли таҳсили  2014-2015 кафедраҳои  математикаи олӣ  ва методикаи таълими математика  муттаҳид шуда, дар шакли як кафедра  бо номи Математика ва методикаи таълими он  арзи вуҷуд намуд.
Аз сентябри соли 2014  номзади илмҳои педагогӣ, дотсент Пирназаров А. ба ҳайси сарварӣ кафедра фаъолият намуданд. Аз моҳи сентябри соли 2015 муаллими калон Ҷӯраев К., иҷрокунандаи мудири кафедра ва аз моҳи октябри 2015  муаллими калон Давлатбеков  А., то моҳи январи соли 2018 мудирии кафедраро ба ӯҳда дошт. Аз моҳи январ ду кафедра муттаҳид карда шуда  номи кафедра «Математика ва методикаи таълими он» номгузорӣ карда шуда мудирии он ба  н.и.п., дотсент Самариддинова З. вогузор карда шуд.Аз августи 2020 то инҷониб мудири кафедраро н.и.п. Ниёзов Ҷ. ба ӯҳда дорад.

Низомномаи кафедра

Низомномаи кафедраи Математика ва методикаи таълими он (минбаъд-низомнома) дар асоси Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «дар бораи маориф», Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «дар бораи таҳсилоти олии касбӣ ва таҳсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимӣ», «низомномаи намунавӣ оид ба муассисаи таълимии таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва дигар санадҳои меъёриву ҳуқуқии соҳаи маориф таҳия шудааст.
1.     Кафедра  ҷузъи таркибии сохтори муассисаи таҳсилоти олии касбӣ (факултет) буда, дар байни донишҷҷён ва омӯзгорон корҳои таълимию тарбиявӣ, илмию методиро ба роҳ мемонад. 
2.     Кафедра дар сурати мавҷуд будани на камтар аз 5 воҳиди корӣ барои кормандони илмию педагогӣ пешниҳодшуда, ки аз ин миқдор на камтар аз 2 нафарашонномзад ва доктори илмӣ бошанд, ташкил карда мешавад. Кафедраҳои махсус, тарбияи ҷисмонӣ ва забонҳои хориҷӣ (факултетҳои ғайрифилологӣ) аз талафот истисно мебошанд. 
3.     Кафедра бо пешниҳоди Шӯрои олимони факултет, тибқи қарори Шӯрои олимони муассисаи  таҳсилоти олии касбӣ таъсис ва барҳам дода мешавад. 
4.     Кафедраҳои тахассусии муассисаи таҳсилоти олии касбӣ дар истеҳсолот  филиалҳои худро дошта метавонанд. 
5.     Кафедраро мудир роҳбарӣ мекунад. Мудири кафедра аз ҷумлаи докторони илм, профессорон ба тариқи овоздиҳии пинҳонӣ дар Шӯрои олимони муассисаи таҳсилоти олии касбӣ ба муддати 4-сол интихоб карда мешавад. 
Ба таври истисно мудири кафедра аз зумраи номзадҳои илм, ассистентон ба муддати 4-сол ва на зиёда аз ду муҳлат паи ҳам, ба тариқи овоздиҳии пинҳонӣ дар шӯрои олимони муассисаи таҳсилоти олии  касбӣ интихоб карда мешавад. Мудирони кафедраҳое, ки то вақти амалӣ шудани низомномаҳои мазкур ду муҳлат паи ҳам адои вазифа кардаанд (аз зумраи номзадҳои илм ва дотсентон), минбаъд ҳуқуқи иштирок намуданро дар озмуни ишғоли вазифаи мудири кафедра надоранд.

Ҳайати кафедра

Гуломов-И.pngҒуломов Ислом 

д.и.п.,профессорШарипов-Ч.pngШарифов Ҷумъа

д.и.п.,профессорNIEZOV.jpg


Ниёз
ов Ҷонмаҳммад Муродович, Мудири кафедра

номзади илмҳои педагогӣ
Давлатбеков.pngДавлатбеков Акимбек Авалбекович

Номзади илмҳои физика ва математика, дотсент
Шарипов.pngШарифов Шамсиддин

муаллими калон

         Bajova-Malika.png


Бажова Малика

муаллими калон
Хисайнов.png


  Ҳусайнов Руҳулло Салоҳиддинович

ассистент
Кобилчон.png
Сатторов Қобилҷон

ассистент 
Мирзоева.png


Мирзоева Малоҳат Саймуродовна

ассистент

  Мохира.png

Ғуломова Моҳира Исломовна

мудири кабинет

Шарипова.png


Шарифова Замира Ҷумъаевна

лаборанти калон
Фаъолияти маҳфилҳо дар кафедра

Дар кафедра семинари илмӣ фаъолият мекунад, ки роҳбарии онро д.и.п.,профессор Ғуломов И. ва котиби семинар Ашурова Муродбегим  бар ӯҳда дорад, ки ҳар моҳ ду маротиба баргузор мегардад.
Барои тайёр кардани кадрҳои илмӣ дар донишгоҳ олимони варзида ҷумҳурӣ ҷалб карда шудаанд, ки бо маърӯзаҳои илмӣ дар семинарҳои кафедра аз рӯи мавзӯъҳои муҳими соҳаи математика баромад мекунанд.
Дар кафедраи математика ва методикаи таълими он маҳфили «Математикони ҷавон» амал намуда, роҳбари маҳфилро ассистенти кафедра Мастонаи Р.  ба уҳда дошта он тибқи нақша моҳе ду маротиба гузаронида мешавад.

Аспирантон ва унвонҷӯёни кафедра

Дар соли 2020 2 нафар муаллимони калони кафедра тасдиқи рисолаҳои номзадии хешро бомуваффақият гирифтанд:   Давлатбеков А. ва Ниёзов Ҷ.
Соли  2020 аз тарафи   омӯзгорони кафедра  чор  васоити таълимӣ  таҳия карда шуда аз чоп баромад аз ҷумла:

Рӯйхати дастурҳои таълимӣ

1. Маҳмудов Т., Ниёзов Ҷ., Шарипов Ш. ва диг.Машқ ва масъалаҳои тестӣ. Душанбе-2020.
2. Давлатбеков А. Комплекси  таълимию  методӣ аз  фанни  «Алгебра  ва назарияи  ададҳо» Душанбе-2020.
3. Давлатбеков А. Корҳои назорати ва нишондодҳои методӣ аз алгебра ва назарияи ададҳо. Душанбе-2020.

4. Сафаров М., Мирзоева М., Ашурова М. Пурсишномаи тестӣ аз фанни «Эконометрика» Душанбе-2020.

Дастовардҳои кафедра

1.pngҒуломов И.Н.Маҳмудов Т.
 «Математикаро меомӯзем»

Дастури илмӣ- методӣ. Душанбе:   1991. 184 саҳ.2.png


Ғуломов И.Н,.  «Таърих ва методологияи математика»

Дастури илмӣ- методӣ. Душанбе:   2015.300 саҳ.
Дастовард


Ғуломов И.Н., Акбаров Р., Маҳмудов Т., Изатуллоев К., Ҳалимов Ғ.  «Алгебра ва ибтидои анализ», Дастури илмӣ- методӣ.  Барои хонандагони синфи10. Душанбе: 2015.-300 саҳ.
Дастовард1

Маҳмудов Т., Давлатов Т., Ниёзов Ҷ., Шарипов Ш., Гулматов М. “Маълумотнома аз математика”  Дастури методӣ. Душанбе -2012. 120 саҳ.
Дастовард2


Маҳмудов Т., Сарахонова С. “Масъалаҳои шавқовар” Қисми дуюм. Дастури илмӣ – методӣ. Душанбе. 2004. 60 саҳ.
3.png


Қ.Ӯ. Осимов.,  Ғуломов И.Н,.  

«Назария ва амалияи ҳисоббарорӣ» Дастури илмӣ- методӣ. Нашриёти Душанбе:   1978. 100 саҳ.
4.png


Маҳмудов Т., Давлатов Т., Ниёзов Ҷ., Шарипов Ш., Гулматов М. 

“Маълумотнома аз математика”  Дастури методӣ. Душанбе -2012. 120 саҳ.
5.png

Маҳмудов Т. , Сарахонова С., Давлатов Т.,             

 “Масъалаҳои олимпиадаи математикӣ ва методҳои ҳалли онҳо” Дастури илмӣ – методӣ.

Душанбе. 2010. 175 саҳ.Суроға: ш. Кӯлоб, кӯч. С.Сафаров 16, ДДК ба номи А. Рӯдакӣ, бинои таълимии №3, ошёнаи 4-ум, утоқи №408
Телефони корӣ: (+992) 985544970
E-mail: k-matematika@kgu.tj