KGU

Математика ва методикаи таълими он

КАФЕДРАИ МАТЕМАТИКА ВА МЕТОДИКАИ ТАЪЛИМИ ОН

Дар бораи кафедра    Умуми.png
Таърихи кафедра
Низомномаи кафедра
Ҳайати кафедра
Фаъолияти маҳфил ва семинари кафедра
Дастовардҳои кафедра


Дар бораи кафедра 

Кафедраи Математика ва методикаи таълими он ҷузъи таркибии сохтори муассисаи таҳсилоти олии касбӣ буда, дар байни донишҷӯёну омӯзгорон корҳои таълимӣ, илмӣ-методиро ба роҳ мемонад. Устодони кафедра дар факултаҳои мухталиф аз фанҳои вобастаи кафедра дарс меомӯзонанд. Дар кафедра 27 нафар омӯзгорон ба фаъолияти илмӣ-тадқиқотӣ, таълимӣ ва тарбиявӣ машғул мебошанд. Аз ин шумора 1 нафар Узви вобастаи Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон Абдулло Ҳабибулло, 2 нафар доктори илм, профессор   Ғуломов И.Н.,  Шарифов Ҷ.   ( ҳамкори беруна),  3 номзадони илм, дотсентон (2 нафар  ҳамкорони беруна)  Маҳмудов Т.,Исроилов С., Хайруллоев Ш., 3  муаллими калон,  ва 18  нафар ассистентон мебошанд.

Дар кафедра 5 нафар унвонҷӯ (Раҳимов Н., Шарифов Ш., Гулматов М., Бажова М., Ниёзов Ҷ.), 1 нафар аспиранти таълими рӯзона (Сироҷиддини Д.)  ва 1 нафар докторанти аз рӯи ихтисос- РhD  (Ҳусайнов  Р.)  ба корҳои илмӣ-тадқиқотӣ машғул мебошанд. Синну соли миёнаи кормандони кафедра ба 40 сол баробар аст.

Таърихи кафедра

 Кафедраи Математика ва методикаи таълими он аз ду кафедраи муттаҳидшудаи Методикаи таълими математика  ва Математикаи олӣ иборат аст: Кафедраи Методикаи таълими математика  соли 1956 бо номи кафедраи математикаи элементарӣ дар назди факултети Физика-математикаи Донишкадаи давлатии  ш. Кӯлоб таъсис ёфтааст.

 Аз  соли 1970 то соли  1973 вазифаи мудири кафедраи методикаи таълими математикаро профессор Шарифов Ҷумъа,  солҳои 1973-1976  профессор Ғуломов  Ислом, солҳои 1981-2000   профессор Шарифов Ҷ.,  солҳои 2000-2012 дотсент Маҳмудов Туйчӣ,  солҳои 2012 - 2014   муаллими калон Шарифов Ш., аз  солҳои 2014- 2018  муаллими калон Раҳимов Н.  бар ӯҳда дошт.

Кафедраи математикаи олӣ   соли 1993 бо табдил дода шудани Донишкадаи давлатии педагогигии шаҳри Кӯлоб   ба Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳ Рӯдакӣ  таъсис ёфтааст. Зарурати пайдо шудани ин кафедра ба он алоқаманд аст, ки дар донишгоҳ ғайр аз ихтисосҳои омӯзгорӣ боз тайёр намудани ихтисосҳои ғайриомӯзгорӣ барои хоҷагии халқи давлати соҳибистиқлоли ҷавон эҳтиёҷ пайдо гардида буд. Таъсиси ин кафедра маҳз барои тайёр намудани ин ихтисосҳо ба монанди, ихитсосҳои иқтисод, химия ва биология, география пешбинӣ шуда буд. Аввалин мудири ин кафедра, ҳоло узви вобастаи АУ ҶТ Қурбонов Икром буданд. Баъди ӯ муддати чанд соли минбаъда, ба он д.и.ф-м., профессор Акбаров Р. мудирӣ мекард. Дар тули қариб 22 соли сипаригашта  дар алоқамандӣ  бо вазъи иқтисодии донишгоҳ ва ба донишгоҳу донишкадаҳои дигари ҷумҳурӣ ба кор гузаштани баъзе аъзоёни кафедра ба монанди инҳо кафедра чанд маротиба дар ҳайати кафедраҳои таҳлили математикӣ ва алгебра-геометрия шомил карда шудааст. Охирон маротиба боз кафедра бо номи пешинааш, бо қарори ШО ДДК соли 2012 бо роҳбарии д.и.п., профессор Ғуломов И. таъсис дода шуд.  Вобаста ба шароити кафедра баъди профессор Ғуломов И. ба он муаллими калон Тураев Қ., номзади илмҳои физика ва математика, дотсент Абдулазизов А. мудирии кафедраро бар дӯш доштанд. Аз сентябри соли 2014  номзади илмҳои педагогӣ, дотсент Пирназаров А. ба ҳайси сарварӣ кафедра фаъолият намуданд. Аз моҳи сентябри соли 2015 муаллими калон Ҷӯраев К., иҷрокунандаи мудири кафедра ва аз моҳи октябри 2015  то моҳи январи соли 2018 муаллими калон Давлатбеков  А., мудирии кафедраро ба ӯҳда дошт. Аз моҳи январ ду кафедра муттаҳид карда шуда  номи кафедра «Математика ва методикаи таълими он» номгузорӣ карда шуда, мудирии он ба  н.и.п., Самариддинова З. вогузор карда шуд.

Низомномаи кафедра

                   Муқаррароти умумӣ

1. Низомномаи кафедраи «Математика ва методикаи таълим он»   дар асоси Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф», Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи таҳсилоти олии касбӣ ва таҳсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимӣ», «Низомномаи намунавӣ оид ба муассисаи таълимии таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон», «Стандарти давлатии таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии соҳаи маориф таҳия шудааст.

2. Кафедра сохтори асосии таълимию илмии муассисаи таҳсилоти олии касбӣ ба шумор рафта, фаъолияти худро дар самти корҳои таълимию методӣ, илмию таҳқиқотӣ, иҷтимоию тарбиявӣ ва робитаҳои байналмилалӣ ба роҳ мемонад. Корҳои таълимию методӣ ва илмию таҳқиқотии кафедра бояд ба самти асосии фаъолият ва фанҳои нақшаҳои таълимии ихтисосҳои амалкунандаи муассисаи таҳсилоти олии касбӣ, ки таълими онҳо бо фармоиши ректори муассисаи таҳсилоти олии касбӣ дар назди кафедра муқаррар карда шудааст, мутобиқат намоянд.

3. Кафедра тибқи муқаррароти амалкунанда дар асоси қарори Шӯрои олимони муассисаи таҳсилоти олии касбӣ, бо фармоиши ректори муассисаи таҳсилоти олии касбӣ таъсис ё барҳам дода мешавад. 

4. Кафедра дар ҳайати на камтар аз 5 нафар омӯзгорон, ки ҳадди ақал 2 нафари онҳо дорои дараҷа ва унвонҳои илмӣ мебошанд, таъсис дода мешавад.

5. Кафедраро мудир, ки номзадии ӯ аз ҳисоби ҳайати профессорону омӯзгорон ё шахсони дорои дараҷа ва унвони илмӣ пешбарӣ ва тариқи овоздиҳии пинҳонӣ дар ҷаласаи Шӯрои олимони муассисаи таҳсилоти олии касбӣ ба муҳлати 5 сол интихоб карда шудааст, роҳбарӣ менамояд.

6. Мудири кафедра дар асоси Низомномаи мазкур ва шартномаи меҳнатӣ (Замимаи 1) аз ҷумлаи докторони илм ва номзадҳои илм ба вазифа интихоб карда мешавад.

7. Дар озмуни ишғоли вазифаи мудири кафедра метавонанд шахсони дорои дараҷа ва унвони илмӣ иштирок намоянд. Мудири кафедра барои як муҳлат ба тариқи овоздиҳии пинҳонӣ дар Шӯрои олимони муассисаи таҳсилоти олии касбӣ интихоб карда мешавад. Шахсони дорои дараҷа ва унвони илмӣ дар озмуни ишғоли вазифаи мудири кафедра танҳо дар ду муҳлат иштирок карда метавонанд.

8. Ректори муассисаи таҳсилоти олии касбӣ баъди интихоби мудири кафедра бо ӯ шартномаи меҳнатӣ мебандад. Натиҷаи иҷрои шартнома, инчунин фаъолияти мудири кафедра дар соли якум аз тарафи шуъбаи кадрҳо ва комиссияи махсуси муқарризон (иборат аз 3 нафар), ки бо фармоиши ректори муассисаи таҳсилоти олии касбӣ таъсис дода шудааст, мавриди санҷиш қарор дода шуда, дар Шӯрои олимон баррасӣ мегардад.

9. Интихоби мудири кафедра дар асоси озмун гузаронида мешавад.

9.1. Эълон дар бораи гузаронидани озмуни ишғоли вазифаи мудири кафедра аз тарафи муассисаи таҳсилоти олии касбӣ як моҳ пеш дар cаҳифаҳои васоити ахбори умум интишор карда мешавад:

– дар озмун номзадҳо мутобиқи бандҳои 5-8-и Низомномаи мазкур, мувофиқ ба ихтисос ва тахассуси кафедра иштирок карда метавонанд;
– номзаде мудири кафедра интихоб мегардад, ки аз се ду ҳиcсаи овозҳои аъзои дар Шӯрои олимони муассисаи таҳсилоти олии касбӣ ширкаткардаро соҳиб шавад.

9.2. Мудири кафедраи муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ дар мавридҳои зерин бозхонд карда мешавад:

– иҷро накардани вазифаҳое, ки Низомномаи мазкур муқаррар намудааст;
– иҷро накардани талаботи шартномаи меҳнатӣ;
– манфӣ арзёбӣ гардидани фаъолияти кафедра;
– бо сабаби вазъи саломатӣ;
– ба синни нафақа расидан;
– бо хоҳиши худ;
– муқаррароти дигаре, ки Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва қонунгузорӣ амалкунанда муайян намудааст.

10. Маҳдудияти синнусолӣ ҳангоми интихоб ва аз вазифа озод намудани мудири кафедраи муассисаи таҳсилоти олии касбӣ тибқи муқаррароти Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи таъмини нафақаи шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон» муайян карда мешавад.

11. Фаъолияти кафедра тибқи нақшаҳои корӣ, ки иҷрои корҳои таълимию методӣ, илмию таҳқиқотӣ, иҷтимоию тарбиявӣ ва робитаҳои байналмилалиро дар бар гирифтааст, ба роҳ монда мешавад.

12. Масъалаҳои ба фаъолияти кафедра алоқаманд, рафти иҷрои нақшаҳо таҳти роҳбарии бевоситаи мудир дар ҷаласаҳои кафедра мавриди муҳокима қарор дода мешавад.

13. Дар ҷаласаҳои кафедра метавонанд профессорону омӯзгорон ва кормандоне, ки аз дигар кафедраҳо, муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ё муассисаву ташкилотҳо даъват шудаанд, иштирок намоянд.

14. Дар кафедра бояд ҳуҷҷатҳое мавҷуд бошанд, ки феҳристи онҳо тибқи санадҳои меъёрии ҳуқуқии амалқунанда муайян карда шуда, мундариҷа, усулҳои ташкил ва гузаронидани тамоми шаклҳои фаъолияти кафедраро инъикос намоянд.

15. Фаъолияти кафедра бояд дар самти тайёр намудани бакалаврҳо, магистрҳо, докторҳои фалсафа (PhD), докторҳо аз рӯи ихтисос ва докторҳо, ки дорои дониш ва маҳорату малакаи баланди касбии барои бомуваффақият фаъолият намудани онҳо зарур, ҳамчунин рушди қобилияти эҷодии донишҷӯ, қобилияти илмии магистр, аспирант, докторант аз рӯи ихтисос, докторант ва ташаккули мавқеи шаҳрвандии онҳо ба роҳ монда шавад.

16. Кафедра фаъолияти худро дар асоси Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, дастуру супоришҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Низомномаи намунавӣ оид ба муассисаи таълимии таҳсилоти олии касбӣ ва таҳсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимии Ҷумҳурии Тоҷикистон, қарорҳои мушовараи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон, фармоишҳои Вазири маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон, Оиннома, қарорҳои Шӯрои олимон ва фармоишҳои ректори муассисаи таҳсилоти олии касбӣ ва Низомномаи мазкур ба роҳ мемонад.

Ҳайати кафедра

Гуломов-И.png

Ғуломов Ислом , д.и.п.,профессор

Маълумот: Олӣ (ДДОТ ба номи Т.Г.Шевченко, физика ва математика)

Тел:      (+992) 918465639                 Шарипов-Ч.png

Шарифов Ҷумъа, д.и.п.,профессор

Маълумот: Олӣ (филиали дар шаҳри Кӯлоб будаи  ДДОТ ба номи Т.Г.Шевченко, физика ва математика)
Самариддинова.png

Самариддинова Зайнаб Наимовна, н.и.п. мудири кафедра

Маълумот:  Олӣ  (ДДК, математика ва физика)

Тел: (+992)  987-77-20-28

E-mail:ilm-kgu@bk.ru


 Идома...

2.png

Раҳимов Неъмат Ҳабибович, муаллими калон

Маълумот: Олӣ (ДДК, математика ва физика)

Тел: (+992) 939119686       Давлатбеков.png

Давлатбеков Акимбек Авалбекович, муаллими калон

Маълумот: Олӣ (ДДО, математика ва физика)

Тел: (+992) 934577727  Шарипов.png

Шарифов Шамсиддин, ассистент

Маълумот: Олӣ (ДДК, физика ва математика)        
Bajova-Malika.png

Бажова Малика, ассистент

Маълумот: Олӣ (ДДК,  математика ва физика)

Тел: (+992) 987338752    NIEZOV.jpg

Ниёзов Ҷонмаҳммад Муродович, ассистент

Маълумот: Олӣ (ДДК,физика ва математика)

Тел: (+992) 918782476 


Гулматов.png

Гулматов Маҳмадалӣ, ассистент

Маълумот:  Олӣ ( ДДК, физика ва математика)

Тел: (+992)  918701227

E-mail: ddk_gulmatov_m@mail.ru       


Султонова.png

Султонова Қурбонбӣ Рустамовна, ассистент

Маълумот: Олӣ (ДДК, физика ва математика)

Тел: (+992) 918571353    Хисайнов.png

Ҳусайнов Руҳулло Салоҳиддинович, ассистент

Маълумот: Олӣ (ДДК, математика)  

Тел: (+992)  988882930

E-mail: ruhulloh89@mail.ru


Мастона.png

Мастонаи Раҳматзода, ассистент

Маълумот: Олӣ (ДДК, физика ва математика)

Тел: (+992)  918152759

   


Ashurova.png

Ашурова Муродбегим Сафаровна, ассистент

Маълумот: Олӣ (ДДК, математикаи амалӣ)

Тел: (+992)  985977557

E-mail: ashurova murodbegimSafarovna@mail.ru    


Мирзоева.png

Мирзоева Малоҳат Саймуродовна, ассистент

Маълумот: Олӣ (ДМТ, математика)

Тел: (+992) 918972991  2.png

Сайфуллои Ҳомиддин, ассистент

Маълумот: Олӣ (ДДҚ, математика ва физика)

Тел: (+992) 985520999     Мохира.png

Ғуломова Моҳира Исломовна, мудири кабинет

Маълумот: Олӣ (ДДК, математика ва физика)

Тел: (+992) 918272340   Шарипова.png

Шарифова Замира Ҷумъаевна, лаборанти калон

Маълумот: Олӣ (ДДК, физика ва математика)

Тел: (+992) 987522682.....Пӯшидан


Фаъолияти маҳфилҳо дар кафедра

Дар кафедра семинари илмӣ фаъолият мекунад, ки роҳбарии онро д.и.педагогӣ, профессор Ғуломов И.Н. ва котиби семинар Сатторов Қ. бар ӯҳда дорад, ки дар як моҳ се маротиба гузаронида мешавад. Дар кори семинар магистрантон, аспирантон, докторантон (аз рӯи ихтисос РhD), унвонҷӯён аз рӯи корҳои илмии худ бо маърӯза баромад мекунанд.

Дар кафедра  айни ҳол ду маҳфили фаннӣ (“Диофант” – роҳбар Ҳусайнов Р.  “Ҳалли масъалаҳои   мушкили  алгебравӣ ва методҳои  ҳалли  онҳо”-роҳбар Мастонаи Р.) амал мекунад, ки дар онҳо 75 нафар донишҷӯ ҷалб карда шуда, масъалаҳои вобаста ба илм ва тадқиқу тарҳезии дастуру мақолаҳо, рисолаҳои магистрӣ, корҳои курсӣ мавриди муҳокимаи умум қарор мегиранд, ки дар густариш ва рушди корҳои илмӣ ва ба донишҷӯён пайдо шудани заминаи илмӣ нақши бориз доранд. Инчунин, дастпарварони маҳфилҳо барои иштирок дар конференсияҳои донишгоҳӣ омодагӣ гирифта, ширкат меварзанд.

         Маҳфилҳо тибқи нақшаи корӣ, ки аз ҷониби раёсати илм ва иноватсияи донишгоҳ тасдиқи худро ёфтааст, фаъолият мекунад. Маҳфили “Диофант” аз 47-аъзо, маҳфили “Ҳалли масъалаҳои   мушкили алгебравӣ ва методҳои ҳалли онҳо”  аз 28-аъзо иборат мебошад. Дар кори маҳфил донишҷӯёни курси 1-4 тариқи ариза ва бо хоҳиши худашон, инчунин ҳаводорин фанни математика аз дигар ихтисосҳо низ ширкат меварзанд.


Аспирантон ва унвонҷӯёни кафедра

Дар кафедраи “Математика ва методикаи таълими он” устодону омӯзгорон аз рӯи ду самт фаъолияти илмӣ доранд: алгебра ва назарияи ададҳо (Абдулло Ҳабибулло, Ғуломов И.,Давлатбеков А.) ва методикаи таълими математика (Маҳмудов Т.,Шарифов Ш., Раҳимов Н., Бажова М., Гулматов М., Ниёзов Ҷ.,Сироҷиддини Д., Ҳусейнов Р.).

Дар кафедра 6-нафар унвонҷӯ,1 докторант ва 1 аспирант ба навиштани рисолаи номзадӣ машғуланд. 14 нафар аъзоёни кафедра ба корҳои илмӣ-тадқиқотӣ машғуланд.

Маводҳои нашрии кафедраро, ки асосан мақолаҳо, дастурҳо, монографияҳо, китобҳои илмию-таълимӣ созмон медиҳанд ва бештари онҳо дар шароити кунунии кишвар дар пешбурд ва рушди хоҷагии халқи мамалакат мавриди истифода қарор доранд. Аз ҷумла, тадқиқотҳои илмии узви вобастаи Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон Абдулло Ҳабибулло, профессор Ғуломов И.Н., дотсент Маҳмудов Т., муаллими калон Шарифов Ш. дар раванди таълим   дар   макотиби олии кишвар, муассисаҳои таҳсилоти ҳамагонӣ  мавриди истифодаанд. 

Мақолаҳои ҳайати профессорону устодони кафедра пайваста дар маҷаллаҳои илмии «Паёми Академияи таҳсилоти Тоҷикистон», «Ахбори Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон», «Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон» ва дигар маҷаллаҳои илмии донишгоҳҳои тобеи вазорат ба табъ мерасанд. Зиёда аз ин, муҳаққиқону аспирантон ва докторантони кафедра барои донишафзоӣ, таҳсил дар аспирантура, докторантура, коромӯзӣ, курсҳои такмили ихтисос ва амсоли инҳо ба ин муассисаҳо сафарбар карда мешаванд.  

Ҳайати профессорон ва омӯзгорону унвонҷӯён дар қатори дигар фаъолияти кориашон дар конфронс ва машварату ҳамоишҳои илмӣ ширкати фаъол намудаанд.

Кафедра дар қатори анҷоми масъалаҳои вобаста ба самти илм ва тадқиқоти ҳайати олимону омӯзгорони донишгоҳ, инчунин дар густариши корҳои илмӣ-тадқиқотии донишҷӯён саҳм  беандоза дорад. Донишҷӯён аз ҷониби олимону омӯзгорони кафедра дар баробари корҳои таълимию тарбиявӣ пайваста ба корҳои илмӣ ва анҷоми тадқиқотҳо ҷалб карда мешаванд. Дар кафедра  тариқи баргузории маҳфилҳои фаннӣ, конфронсҳо,  ҳамоишҳои илмӣ, мизҳои мудаввар, олимпиадаҳо, семинар ва машваратҳои илмӣ, таълифи рисолаҳои хатм, магистрӣ, корҳои курсӣ, рефератҳо, корҳои мустақилона донишҷӯён ба корҳои илмӣ ҷалб карда мешаванд.

Дар давоми 5 соли охир 2 нафар муаллимони калони кафедра рисолаҳои докторӣ  ва номзадии хешро бомуваффақият дифоъ намудаанд: Ғуломов И.Н. (27.12.2012 дар Шӯрои дифои ДДҚ), Самариддинова З.Н. (27.10.2015   дар Шӯрои дифои ДМТ).

Дастовардҳои кафедра

1.png

Ғуломов И.Н.Маҳмудов Т.  «Математикаро меомӯзем»

Дастури илмӣ- методӣ. Душанбе:   1991. 184 саҳ.
2.png

Ғуломов И.Н,.  «Таърих ва методологияи математика»

Дастури илмӣ- методӣ. Душанбе:   2015.300 саҳ.
3.png

Қ.Ӯ. Осимов.,  Ғуломов И.Н,.  

«Назария ва амалияи ҳисоббарорӣ» Дастури илмӣ- методӣ. Нашриёти Душанбе:   1978. 100 саҳ.
4.png

Маҳмудов Т., Давлатов Т., Ниёзов Ҷ., Шарипов Ш., Гулматов М. 

“Маълумотнома аз математика”  Дастури методӣ. Душанбе -2012. 120 саҳ.
5.png

Маҳмудов Т. , Сарахонова С., Давлатов Т.,             

 “Масъалаҳои олимпиадаи математикӣ ва методҳои ҳалли онҳо” Дастури илмӣ – методӣ.

Душанбе. 2010. 175 саҳ.Суроға: ш. Кӯлоб, кӯч. С.Сафаров 16, ДДК ба номи А. Рӯдакӣ, бинои таълимии №3, ошёнаи 4-ум, утоқи №408
Телефони корӣ: (+992) 987772028
E-mail: k-matematika@kgu.tj