KGU

Мудофиаи шаҳрвандӣ ва ОДҲ

КАФЕДРАИ МУДОФИАИ ШАҲРВАНДӢ ВА ОДҲ

Дар бораи кафедра    Умуми.png
Таърихи кафедра
Низомномаи кафедра
Ҳайати кафедра
Фаъолияти маҳфил ва семинари кафедра
Дастовардҳои кафедра


Дар бораи кафедра 

        Кафедраи мудофиаи гражданӣ ва омодагии дифои ҳарбӣ таркибии сохтори муассисаи таҳсилоти олии касбӣ буда, дар байни донишҷуёну омӯзгорон корҳои таълимӣ, илмӣ-методиро ба роҳ мемонад. Устодони кафедра дар факултетҳои мухталиф аз фанҳои мудофиаи граждани, ҳарби аз рӯи ихтисосҳои ёрии аввалини тиббӣ, фанҳои омодагии дифои ҳарби, ҳусни баён машғулиятҳои амалӣ мегузаранд. Дар кафедра 9 нафар омӯзгорон ба таълиму тарбияи машғул мебошанд. Аз ин шумора 1 нафар номзади илмҳои педагогӣ, 1- нафар муаллими калон ва 7-нафар ассистентон мебошанд.

Таърихи кафедра

                Кафедраи мудофиаи гражданӣ аз соли 1966 арзи вуҷуд дорад. Солҳои аввали мавҷудияти донишкада мудирони кафедраи мудофиаи гражданӣ Ниёзов, Цидаев О.С, Ҳафизов С, Қодиров М ва солҳои 2005 то 2008 Абдуллоев А. Аз соли 2008 Гулмирзоев А. Аз соли 2009 то 2010 Абдуллоев Д. Аз соли 2010 муваққатан таин шуд Сатторов Х. Аз соли 2010 то 2011 таин шуд. мудири кафедраи тарбияи ҷисмони ва мудофиаи граждани Табаров М.Т. Аз соли 2012 мудирии кафедраро н.и.педагогӣ Гулмирзоев А .Д. Аз соли 2016 то соли 2017 Амиров Ф ва аз 28-уми декабри соли 2017 то ин ҷониб Сафаров Ш иҷрокунандаи вазифаи мудири кафедраро ба уҳда дорад.

Низомномаи кафедра

                Низомномаи мазкур дар асоси Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф», Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи таҳсилоти олии касбӣ ва таҳсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимӣ», «Низомномаи намунавӣ оид ба муассисаи таълимии таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва дигар санадҳои меъёриву ҳуқуқии соҳаи маориф таҳия шудааст.

1. Кафедра ҷузъи таркибии сохтори муасcисаи таҳсилоти олии касбӣ (факултет) буда, дар байни донишҷӯён ва омӯзгорон корҳои таълимию тарбиявӣ, илмию методиро ба роҳ мемонад.

2. Кафедра дар сурати мавҷуд будани на камтар аз 5 воҳиди кории барои кормандони илмию педагогӣ пешбинишуда, ки аз ин миқдор на камтар аз 2 нафарашон номзад ва доктори илм бошанд, ташкил карда мешавад. Кафедраҳои махсус, тарбияи ҷисмонӣ ва забонҳои хориҷӣ (дар факултетҲои ғайрифилологӣ) аз ин талабот истисно мебошанд.

3. Кафедра бо пешниҳоди Шӯрои олимони факултет, тибқи қарори Шӯрои олимони муассисаи таҳсилоти олии касбӣ таъсис ва барҳам дода мешавад.

4. Кафедраҳои тахассусии муассисаи таҳсилоти олии касбӣ дар истеҳсолот филиалҳои худро дошта метавонанд.

5. Кафедраро мудир роҳбарӣ мекунад. Мудири кафедра аз ҷумлаи докторони илм, профессорон ба тариқи овоздиҳии пинҳонӣ дар Шӯрои олимони муассисаи таҳсилоти олии касбӣ ба муддати 4 сол интихоб карда мешавад. Ба таври истисно мудири кафедра аз зумраи номзадҳои илм, дотсентон ба муддати 4 сол ва на зиёда аз ду мӯҳлат пайи ҳам, ба тариқи овоздиҳии пинҳонӣ дар Шӯрои олимони муассисаи таҳсилоти олии касбӣ интихоб карда мешавад. Мудирони кафедраҳое, ки то вақти амалӣ шудани Низомномаи мазкур ду мӯҳлат пайи ҳам адои вазифа кардаанд (аз зумраи номзадҳои илм ва дотсентон), минбаъд ҳуқуқи иштирок намуданро дар озмуни ишғоли вазифаи мудири кафедра надоранд.

6. Интихоби мудири кафедра аз ҷумлаи омӯзгороне, ки дараҷа ва унвони илмӣ надоранд, манъ аст. Барои баъзе ихтиссосҳо-забонҳои хориҷӣ, варзиш, соҳаи фарҳанг, ба таври истисно барои як муддат иҷозат дода мешавад.

7. Интихоби мудири кафедра дар асоси озмун гузаронида мешавад.
Озмун аз тарафи муассисаи таҳсилоти олии касбӣ 1 моҳ пеш аз интихоби мудири кафедра дар cаҳифаҳои васоити ахбори умум эълон ва интишор карда мешавад:

- дар озмун довталабон мутобиқи бандҳои 2 ва 5-и Низомномаи мазкур, мувофиқ ба ихтисос ва шифри тахассус иштирок карда метавонанд;
- ҳамон нафаре мудири кафедра ҳисобида мешавад, ки агар дар Шӯрои олимони муассисаи таҳсилоти олии касбӣ ҳангоми овоздиҳӣ аз се ду ҳиcсаи овозҳои аъзои Шӯрои олимонро гирад;

- овоздиҳӣ ба таври пинҳонӣ сурат мегирад.

8. Мудири кафедра узви Шӯрои олимони факултет мебошад.

9. Ба ҳайати кормандони кафедра, доктори илм, профессор-мушовир, номзади илм, дотсент, омӯзгор, омӯзгори калон, ассистент, ходими калон ва хурди илмӣ, докторант ва аспирант, муҳаққиқ-коромӯз ва кормандони таълимию ёрирасон (лаборант, лаборанти калон, мудири лаборатория, мудири кабинет, котиби кафедра) дохил мешаванд.

10. Ба зиммаи кафедра вазифаҳои зерин гузошта мешавад:
- ташкил ва гузаронидани машғулиятҳои лексионӣ, семинарӣ (амалӣ), лабораторӣ ва дигар намуди машғулиятҳои таълимӣ тибқи нақшаҳои таълимии муассисаи таҳсилоти олии касбӣ (дараҷаи баланди илмию назариявӣ);
- роҳбарӣ ба корҳои таълимию истеҳсолӣ, таҷрибаомӯзӣ, курсӣ, лоиҳа ва корҳои дипломӣ, ҳамчунин корҳои мустақилонаи донишҷӯён, ташкил ва гузаронидани санҷишу имтиҳони ҷорӣ;
- ташкил ва ба роҳ мондани корҳои тарбиявӣ дар байни донишҷӯён;
- мувофиқи тартиби муқарраргардида таҳия ва табъу нашри барномаҳои таълимӣ оид ба фанҳои тадрисшаванда;
- пешниҳоди тақриз ва хулоса ба барномаҳои таълимие, ки аз тарафи кафедраҳои дигар омода гардидаанд;
- таҳияи китобҳои дарсӣ, дастурҳои таълимӣ, дигар маводҳои методӣ, аёният ва хулосаҳои илмию методӣ барои нақшаҳои таълимӣ ва тахассусҳои нав;
- ба роҳ мондани корҳои илмию тадқиқотӣ дар асоси нақшаи тасдиқшуда;
- роҳбарӣ ба корҳои илмию тадқиқотии донишҷӯён;
- муҳокимаи корҳои илмию тадқиқотӣ ва татбиқи онҳо дар амалияи ҷамъиятӣ-истеҳсолӣ;
- ба нашр тавсия намудани таълифоти анҷомёфта;
- баррасии нақшаву барномаҳои инфиродии таълимӣ, илмӣ, методӣ ва корҳои тарбиявии устодон ва кормандони кафедра;
- омӯзиш, баррасӣ ва татбиқи таҷрибаи пешқадами омӯзгорони кафедра;
- дастгирӣ ва ёрии методӣ ба омӯзгорони ҷавон ва камтаҷриба дар роҳи такмил додани маҳорати педагогии онҳо
- таҳия ва баррасии чорабиниҳо оид ба истифодаи маводҳои муосири таълимӣ ҳангоми машғулиятҳои амалӣ ва назариявӣ;
- тайёр намудани кадрҳои илмию педагогӣ;
- муҳокимаи рисолаҳои номзадӣ ва докторӣ, барои дифоъ пешниҳод намудани онҳо;
- бо супориши ректори муассисаи таҳсилоти олии касбӣ муҳокима ва баррасии рисолаҳои номзадӣ ва доктории аз берун воридшаванда;
- барқарор намудани алоқа бо истеҳсолот ва татбиқи робитаи назария бо амалия;
- ташкили робитаи мунтазам бо хатмкунандагони муассисаи таҳсилоти олии касбӣ, собиқ аспирантон ва докторантони кафедра;
- ташвиқу тарғиби дастовардҳои илмии омӯзгорон ва кормандони кафедра, ташкил ва гузаронидани чорабиниҳо оид ба такмили ихтисоси устодон ва кормандон;
- ташкил, баррасӣ ва муҳокимаи дарсҳои кушоди устодони кафедра;
- муҳокимаи матни лексияҳои устодони кафедра ва тасдиқи онҳо. 

11. Омӯзгорон ва кормандони кафедра бояд ҳар 5 сол 1 маротиба аз коромӯзӣ ва курси такмили ихтисос гузаранд.

12. Ишғоли вазифа аз ҷониби ҳайати профессорон, омӯзгорон ва кормандони илмии кафедра дар муассисаи таҳсилоти олии касбӣ тибқи озмун, талаботи Низомномаи мазкур ва дар асоси шартномаи тарафайн тибқи қонунгузории ҷорӣ ба амал бароварда мешавад.

13. Фаъолияти ҳамасолаи мудири кафедра бо роҳи анкетагузаронӣ дар байни донишҷӯён ва кормандони он аз тарафи раёсати муассисаи таҳсилоти олии касбӣ муайян карда мешавад.

14. Маҳдудияти синну солӣ ҳангоми интихоби мудири кафедраи муассисаи таҳсилоти олии касбӣ тибқи муқаррароти кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда мешавад..

Ҳайати кафедра


2.png

Гулмирзоев Абдулҳамид Дурменович - мудири кафедра  

Номзади илмҳои педагогӣ, 

Маълумот: Олӣ

Тел: (+992) 918-94-19-383.png

Сафаров Ширинҷон Қувваталиевич

Маълумот: Олӣ

Email: shirinchon.safarov@mail.ru

Тел: (+992) 985-24-30-69Абдуллоев.png

Абдуллоев Асламиддин - ассистент

Маълумот: Олӣ

Тел:  (+992) 907-23-38-38
Абдуллоев---1.png

Абдуллоев Донёр - муаллими калони кафедра

Маълумот: Олӣ

Тел:  (+992) 918-97-34-02
5.png

Ашуров Содирхон Қурбоналиевич - ассистент

Маълумот: Олӣ

Email: sodirhon6802@mail.ru

Тел: (+992) 988-49-66-526.png

Бобохонова Моҳсафар Ҳақназаровна - ассистенти кафедра

Маълумот :Олӣ

Тел(+992) 985-38-15-84 
2.png

Ҷалилов Ғолибҷон Дустович - ассистенти кафедра

Маълумот: Олӣ

Тел: (+992) 918-73-35-80
Фаъолияти маҳфилҳо дар кафедра

          Дар кафедраи мо ду маҳфил фаъолият дорад, ки яке  бо номи «Нури шавқат» роҳбараш ассистенти кафедра Бобохонова  М   ва  дигараш «Муҳофизони ҷавон » роҳбараш  Ашуров С   мебошад. Аъзоёни маҳфил аз кафедраи тарбияи ҷисмонӣ ва омодагии дифои ҳарбӣ мебошанд. Маҳфил дар як моҳ ду маротиба гузаронида мешавад.  Дар кафедра дар баробари маҳфилҳо боз семинари илмӣ-назариявамал мекунад, ки роҳбараш Сафаров Ш  мебошад. Тибқи нақшаи семинар ҳар моҳ дар байни аъзоёни кафедра семинар илмӣ – назариявӣ гузаронида мешавад, дар он омӯзгорон бо мавзӯҳои илмии худ бармад  намуда оид  ба он мавзӯъи баромад  намуда  саволу ҷавобҳо доир карда мешаванд 

МАҲФИЛИ "МУҲОФИЗОНИ ҶАВОН".

            Роҳбари маҳфили муҳофизони ҷавон - Ашуров Содирхон мебошад. Дар маҳфил 20 нафар донишҷуён аз факултаи тарбияи ҷисмонӣ ва омодагии дифои ҳарбӣ аъзо мебошад. Маҳфил дар як моҳ ду маротиба дар миёнаи моҳ ва охири мох гузаронида мешавад. Фаолияти маҳфил аз рӯи нақшаи тасдиқ кардаи шӯъбаи илм ва иноватсия ба роҳ монда шудааст. Дар маҳфил донишҷӯён оид ба мавзӯҳои додашудаи роҳбари маҳфил баромад карда, мавзӯи баромад кардаи якдигарро бо тариқи саволу ҷавоб мустаҳкам менамоянд.

Конфронсҳои кафедра

Омӯзгорони кафедра мунтазам дар конфронсҳо ва машваратҳои илмӣ иштирок мекунанд:

           Ҳар сол 10-11- апрел конференсияи илмӣ-назариявии Донишгоҳӣ «Оид ба коҳиш додани офатҳои табии дар сайёра», аз тарафи омӯзгор муаллими калон  Абдуллоев Донёр. гузаронида мешавад. Дар 23-уми феврали соли 2018 конфронси илмӣ бадеӣ дар мавзӯи «Артиш миллӣ – сутуни давлат» дар Донишгоҳ аз тарафи кафедраи мудофиаи гражданӣ ва омодагии дифои ҳарбӣ гузаронида шуд.

Дастовардҳои кафедра

Дастовард1.png

Донёр Абдуллоев: Тафсири  мухтасари истилоҳот оид ба ҳолатҳои фавқулодда ва    мудофиаи гражданӣ »  -(2015).

Дастури таълимии мазкур, ки тафсири  мухтасари истилоҳот оид ба ҳолатҳои фавқулодда ва    мудофиаи гражданиро дар бар мегирад, мувофиқи хуруфоти ҳозираи забони адабии тоҷикӣ муратаб гардида, истифодаи онро барои корафтодагону омӯзишгарон осон мегардонад.Дастовард2.png

Абдуллоев Донёр: Ҳолатҳои фавқулодда ва мудофияи гражданӣ  - (2011).

Дар китобчаи мазкур дойр ба навъҳо, сабабҳо ва омилҳои сар задани ҳолатҳои фавкулоддаи табии ва техногенӣ, пайомадҳо ва роҳу усулҳои пешгири намудану кам кардани зарарҳои ба хоҷагии халқ ва аҳолй мерасида, рафъи оқибатҳои ногувори офатҳои табии нак/1 мешавад. Инчунин дар мавриди рафтору амали аҳолӣ ҳини хатар ва рух додани ҳолати фавқулодда  тавсияҳои муфид пешниҳод шуда, аз таърих ва фаьолияти ниҳодҳои Кумитаи ҳолатҳои фавкулодда ва мудофиаи шаҳрвандии назди Хукумати Ҷумхурии Точикистон, Ситоди минтақавии Кулоби Кумита дар рафъи оқибатҳои нохуши ОТ ва фоҷиаҳои пурхароби табии солҳои гуногун дар қаламрави кишвар руйдода маълумоти мухтасар ва суратҳои таърихӣ  ҷой шудааст.


Суроға: ш. Кӯлоб, кӯч. С.Сафаров 16, ДДК ба номи А. Рӯдакӣ, бинои таълимии №1, ошёнаи 1-ум, утоқи №206
Телефони корӣ: (+992) 985243069
E-mail: k-mudofiai.shahrvandi@kgu.tj