KGU

Таҳлили математикӣ ва назарияи функсияҳо

КАФЕДРАИ Таҳлили математикӣ ва назарияи функсияҳо

Дар бораи кафедра    Умуми.png
Таърихи кафедра
Низомномаи кафедра
Ҳайати кафедра
Фаъолияти маҳфил ва семинари кафедра
Дастовардҳои кафедраДар бораи кафедра 

      Кафедраи  таҳлили математикӣ  ва назарияи  функсияхо ҷузъи таркибии сохтори муассисаи таҳсилоти олии касбӣ буда, дар байни донишҷӯёну омӯзгорон корҳои таълимӣ, илмӣ,  илмӣ-методӣ ва тарбиявиро ба роҳ мемонад. Устодони кафедра дар факултет   аз фанҳои Таҳлили математикӣ, таҳлили функсионалӣ, муодилаҳои дифференсиалӣ, муодилаҳои интегралӣ, МФМ, НФТК  ва ғайраҳо   дарс меомӯзонанд. Дар кафедра  14- нафар омӯзгорон ба фаъолияти илмӣ-тадқиқотӣ, таълимӣ ва тарбиявӣ машғул мебошанд. Аз ин шумора 1- нафар Нусрат Раҷабов -Узви вобастаи АИ ҶТ доктори илм, профессор- ҳамкори беруна. 2 - нафар- дотсентон Шамсиддинов Ф., Ниматов Ҳ. ҳамкори беруна. 2- нафар номзадҳои илм Хидиров Х. ва Шарипов Н.  ҳамкори беруна. 1- нафар номзади илм Абдулазизов А.- доимӣ. 1н- муаллими калон Каримова Н. доимӣ.  4- нафар ассистентон Кулобиев М., Ниёзов Ш., Имомов З. ва Фирдавси Х.  ва 1-н  мудири кабинет  Даминова Қ. мебошанд.

Дар кафедра устодон Абдулазизов А., Каримова Н.  ва  1- нафар унвонҷӯ (Кулобиев М), 1- нафар аспиранти таълими ғоибона (Ниёзов Ш.)  ба корҳои илмӣ-тадқиқотӣ машғул мебошанд. Синну соли миёнаи кормандони кафедра ба 39 сол баробар аст.

Таърихи кафедра

        Кафедраи таҳлили математикӣ соли 1981 дар сохтори факултети математика таъсис дода шуд. Доктори илмҳои физика ва математика марҳум Сафаров Ҷумъахон Холович мудири нахустини кафедра  дар  солҳои  1981-1992.

1. Марҳум дотсент Исматуллоев А. собиқ  мудири кафедра дар солҳои  1992-1993.
2. Дотсент Ниматов  Ҳаким аз  соли  1993 то соли 2000  мудири   кафедра.
3. Абдулазизов Абдулҳаким Холмуродович- аз  соли  2001 то соли 2004  мудири кафедра.
4. Марҳум Раҳмат Акбаров - Солҳои 2004-2012 мудири кафедраи таҳлили математикӣ.
5. Каримова Назокат Шералиевна, муаллими калон - аз  соли 2012 то моҳи январи соли 2018 мудири кафедра.
6. Абдулазизов Абдулҳаким Холмуродович аз январи соли 2018 то инҷониб  мудири   кафедраи таҳлили математикӣ ва назарияи функсияҳо.

Низомномаи кафедра

Бо қарори мушовараи ноиби
Вазорати маориф ва илм аз
30. 03. 2017, №3/13 тасдиқ шудааст

1. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ

1. Дар асоси Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф», Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи таҳсилоти олии касбӣ ва таҳсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимӣ», «Низомномаи намунавӣ оид ба муассисаи таълимии таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон», «Стандарти давлатии таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии соҳаи маориф таҳия шудааст.
2. Кафедра сохтори асосии таълимию илмии муассисаи таҳсилоти олии касбӣ ба шумор рафта, фаъолияти худро дар самти корҳои таълимию методӣ, илмию таҳқиқотӣ, иҷтимоию тарбиявӣ ва робитаҳои байналмилалӣ ба роҳ мемонад. Корҳои таълимию методӣ ва илмию таҳқиқотии донишгоҳ  бояд ба самти асосии фаъолият ва фанҳои нақшаҳои таълимии ихтисосҳои амалкунандаи муассисаи таҳсилоти олии касбӣ, ки таълими онҳо бо фармоиши ректори муассисаи таҳсилоти олии касбӣ дар назди кафедра муқаррар карда шудааст, мутобиқат намоянд.
3. Кафедра тибқи муқаррароти амалкунанда дар асоси қарори Шӯрои олимони муассисаи таҳсилоти олии касбӣ, бо фармоиши ректори муассисаи таҳсилоти олии касбӣ таъсис ё барҳам дода мешавад. 
4. Кафедра дар ҳайати на камтар аз 5 нафар омӯзгорон, ки ҳадди ақал 2 нафари онҳо дорои дараҷа ва унвонҳои илмӣ мебошанд, таъсис дода мешавад.   муфассал...

Ҳайати кафедра

Мудир.pngАбдулазизов Абдулҳаким Холмуродович
              мудири кафедра
     номзади илмҳои физика ва математика Имомов-З.pngИмомов Зафар
   ассистент
Кулобиев.png
Кулобиев Мирзо
     ассистентКаримова.pngКаримова Назокат 
      ассистент
Даминова.pngДаминова Қурбонби 
       ассистент
E-mail: ddkdq65@mail.ruФирдавс.png
Фирдавси Холмуҳаммад
        ассистентНиёзов-Ш.png
Ниёзов Шокир  
  ассистент


Фаъолияти маҳфилҳо дар кафедра

     Маҳфили фаннӣ бо номи Математикони ҷавон – дар  кафедра амал мекунад, нақшаи корӣ ва рӯйхати аъзоёни маҳфил иборат аз  23 -  нафар донишҷӯ ва қарорҳои он мавҷуд буда, роҳбарии онро ассистенти  кафедра  Фирдавси Х. ба  ӯҳда дорад. Моҳе  як маротиба гузаронида мешавад. 

     Семинари илмии кафедра моҳе як маротиба гузаронида мешавад. Дар он  устодони кафедра бо маърузаҳои тозабунёд  баромад намуда, натиҷаҳои илми хешро мавриди муҳокима қарор медиҳанд. Дар кафедра ҷувздони семинари илмии кафедра  мавҷуд аст, ки дар он  нақшаи кории семинар ва  матни маърузаҳо  нигоҳ дошта мешаванд. Инчунин ба наздики узви вобастаи АИҶТ Нусрат Раҷабов оиди  "Муодилаҳои интегралии Волтер бо нуқтаҳои махсус  ва супер махсус"  баромад намуда, нисбати ҳалшавандагии онҳо  як  қатор шартҳоро ҳосил намуд. Роҳбари семинарро мудири кафедра н.и.ф-м Абдулазизов Абдулҳаким  ба ӯҳда дорад. Хулоса семинари кафедра  дар сатҳи баланди илмӣ гузаронида мешавад.

Аспирантон ва унвонҷӯёни кафедра

Дар кафедра аз рӯи ду равия:

1. "Масъалахои канории функсияхои умумишуда  бо сарбории аъзои озод ва шартхои иловагии  шакли моментхо. Татқиқи муодилаи дифференсиалии хаттии ғайри  якҷинсаи тартиби п-ум бо сарбории аъзоҳои озод". Тадқиқотчиён - аъзоёни кафедра - Хидиров Х., Н.Каримова, Кулобиев М.

2. "Тадқиқи мавридҳои махсуси масъалаи канории умумии ҳамбастагии функсияҳо, масъалаи  Гильберт бо шартҳои иловагӣ ва муодилаи интеграли мувофиқи он  ва тадқиқи муодилаи дифференсиалии хаттии ғайриякҷинсаи тартиби ду бо сарбории аъзоҳои озод". Тадқиқотчиён: Хидиров Х- роҳбари илмӣ,  Н. Каримова –ходими хурди илмӣ .

Дастовардҳои кафедра

1. Абдулазизов А., Пирназаров А., Шарипов Н. "Шакл ва усулҳои ама-ликунонии  таълими тафриқавӣ дар муассисаҳои  таҳсилоти миёнаи уму-мӣ". Конф.байналм. илмӣ-амалии "Проблеммаҳои муосири  таҳсилоти математикӣ, физ. ва инфм. дар мактабҳои миёнаю олӣ".Душанбе-2016с. саҳ.27-28.

2. Каримова Н., Кулобиев М. О  интегральное представленные решении неоднород-ного линейного дифференциального уравнения первого порядка с одной сингулярной точкой,  нагруженными  свободными  членами и дополнительными условиями.  Паёми  ДДК.  дар чоп.2017.

3. Шамсудинов Ф.М. Об исследование одной специальной системы дифференциальных уравнений второго порядка с сингулярной  точкой Международная конференция «Математика в современном  мире » посвященная 60 – летию Института Математики  им. С.Л. Соболево, Новосибирск Россия, 14 – 19 августа 2017г. С.  269.

4. Фирдавси Холмуҳаммад - ассистенти кафедра  дар панҷ соли охир чунин муваффақиятҳоро ба даст овард:

Дастовард1.png


Дар олимпиадаҳои ҷумҳуриявӣ  соли 2013  соҳиби  - ҷои дуюм ва Дипломи дараҷаи ду.  соли 2014- ҷои  дуюм  Дипломи дараҷаи ду , соли  2015 -ҷои якум ва Дипломи дараҷи 1

Дастовард4.png


Барои дарёфти Ҷоизаи Академияи илмҳои ҶТ солҳои 2013-2014- Ифтихорнома   ва  соли 2015 -  ҷои дуюм   Дипломи дараҷаи дуюм

Дастовард7.png

Соли 2018 – Сипосномаи  ректори донишгоҳи давлатии Кӯлоб, барои маърузаи беҳтарин дар конференсияи умумидонишгоҳӣ сарфароз гардонида шудааст.

Суроға: ш. Кӯлоб, кӯч. С.Сафаров 16, ДДК ба номи А. Рӯдакӣ, бинои таълимии №4, ошёнаи 4-ум, утоқи №406
Телефони корӣ: (+992) 988327566
E-mail: k-tahlili.matematiki@kgu.tj