KGU

Таърих ва методикаи таълими таърих

КАФЕДРАИ ТАЪРИХ ва Методикаи таълими таърих

Дар бораи кафедра    
Таърихи кафедра
Низомномаи кафедра
Ҳайати кафедра
Фаъолияти маҳфил ва семинари кафедра
Дастовардҳои кафедра

Дар бораи кафедра 

             Кафедраи таърих ва методикаи таълими таърих яке аз сохтори асосии факултаи таърих, ҳуқуқ ва муносибатҳои байналмилии Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ ба ҳисоб рафта, ба донишҷӯёни ихтисоси таърих ва ҳуқуқ дар дар баробари таълими фанҳои бахши таърихи умумӣ, инчунин гузаронидани таҷрибаи омӯзгорӣ дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва ба ин васила тайёр намудани онҳо ба касби омӯзгорӣ ёрии методии худро мерасонад. Дар кафедра аз рӯи 26 фанни таълимӣ ба донишҷӯён таълим дода мешавад. Омӯзгорони кафедра тамоми чораҳоро андешида, кӯшиш намуда истодаанд, ки мутахассисони рақобатпазири ба талаботи бозори меҳнат ҷавобгу бударо ба камол расонанд.

Таърихи кафедра

Кафедраи таърих ва методикаи таълими таърих дар заминаи кафедраи таърих ва ҳуқуқи факултети таърих ва ҳуқуқ, 4  сентябри соли 2007 мутобиқи фармони № 95,  ректори Донишгоҳи давлатии Кӯлоб, н.и. таърих, дотсент Аъзамов Х. С. таъсис ёфтааст. Дар ибтидои таъсисёбӣ соатҳои умумии кафедра 7800 соатро ташкил дода,  аъзоёни он 5 нафарро ташкил медоданд. Аз ҷумлаи нахустин устодон ва омӯзгорони кафедра н.и таърих, дотсент Юнусов С. С. (ҳамзамон декани факултети таърих ва ҳуқуқ), муаллимони калон Ахмедов П, Шоинов Ҳ, Ҷабборов Ш, Сайдалиев Р, муаллим Суфиев С буданд.

Низомномаи кафедра

      Низомномаи кафедраи таърихи умумӣ ва методикаи таълими таърихи Донишгохи давлатии Кулоб ба номи Абӯабдуллохи Рӯдакӣ (минбаъд - Низомнома) дар асоси конуни Чумхурии Точикистон «Дар бораи маориф», конуни Чумхурии Точикистон «Дар бораи тахсилоти олии касбӣ ва тахсилоти касби баъд аз муассисаи тахсилоти олии таълими», «нозомномаи намунави оид ба муассисаи таълимии тахсилоти олии касбии Чумхурии Точикистон» ва дигар санадхои меъёриву хукуки сохаи маориф тахия шудааст.

1.     Кафедра чузъи таркибии сохтори муассисаи тахсилоти олии касби (факултет) буда, дар байни донишчуён ва омузгорон корпхои таълимуву тарбияви, илмиву метододиро ба рох мемонанд.

2.     Кафедра дар сурати мавчуд будани на камтар аз панч вохиди кори барои кормандони илмию педагогӣ пешбинишуда, ки аз ин микдор на камтар аз ду нафарашон номзад ва доктори илм бошанд, ташкил карда мешаванд. Кафедрахои махсус, тарбияи чисмони ва забонхои хоричи (факултетхои гайри филологи) аз ин талабот истисно мебошанд.

3.     Кафедра бо пешниходи Шӯрои олимони факултет, тибки карори Шӯрои олимони муассисаи тахсилоти олии касби таъсис ва бархам дода мешавад. МУФАССАЛТАР:

Ҳайати кафедра


44.png 
           Назарзода Пиралӣ Сафар
          мудири кафедра
       номзади илмҳои сиёсӣ, дотсент 

Носиров


   Носиров Хол Сафарович

муаллими калон
Абдураҳмонова

Абдураҳмонова Гулчеҳра Нуруллоевна 

Шамсия
Шамсияи Тоирхон

Ассистент
Муминов

Муминов Фирдавсӣ Аҳмадович

Ассистент
Акрамова
Акрамова Саодат Исломхоновна 

Ассистент

Сайдалиев

Сайдалиев Рустам Абдуллоевич

Ассистент

Бобоев 

Бобоев Шаҳбоз Раҳматуллоевич 

АссистентФаъолияти маҳфилҳо дар кафедра

Дар назди кафедра маҳфили “Бостоншиносони ҷавон” амал мекунанд. Маҳфил дар як моҳдумаротибагузаронидамешавад. Роҳбарии маҳфилро ассистенти кафедра Сайдалиев Рустам ба уҳда доранд. Котиби маҳфил донишҷӯи фаъоли факулта, ихтисоси таърих, курси сеюм Бориев Амроз интихоб гардидааст.

Бояд қайд кард, ки маҳфили “Бостоншиносони ҷавон” аз замони таъиси кафедра фаъолият мекунад. Аъзоёни маҳфил бештар аз ҳисоби донишҷӯёни курсҳои якум ва дуюми ихтисосҳои таърих, таърих ва ҳуқуқ гирифта шудаанд.

Аъзоёни маҳфил дар конференсияҳои илмии факулта ва Донишгоҳ бо маърӯзаҳо баромад мекунанд.

Ҳамчунин дар кафедра семинари илмӣ-назариявӣнизамалменамояд. Алҳол роҳбари семинари илмӣ – назариявӣ ассистенти кафедра Каримов Исроил мебошад.  

Аспирантон ва унвонҷӯёни кафедра

Юнусов С.С. н. и.таърих дотсент дар мавзӯи «Корнамоиҳои ватанпарварона ва башардӯстонаи халқҳои Осиёи Миёна дар замони Ҷанги Бузурги Ватании солҳои 1941-1945» рисолаи номзади дифо намудааст.Муалифи 5-могорафия ва зиёда аз 60-мақолаҳои илмӣ мебошад. Ҳаҷми маводҳои чопии ӯ дар соли 2014 – 2018 5ҷ.  чопиро ташкил медиҳад.

Сайдалиев Р муаллими калон дар мавзӯи «Бадоеъ – ул-вақоеъ – ҳамчун асари таърихӣ этнографӣ» рисолаи илмӣ зери роҳбарии доктори илми таърих Яқубов Ю. мебарад. Муаллифи 15-мақолаи илмӣ буда ҳаҷми маводҳои чопии ӯ дар соли 2014-2018,  2 ҷ. чопиро ташкил медиҳад.

Боқиев Р -н. и. таърих дар мавзӯи “Саҳми Кисляков дар омӯзиши этнографияи тоҷикон” рисолаи номзадӣ дифоъ намудааст. Муаллифи 2 дастур ва 17 мақолаи илмӣ буда, асосан ба мавзӯи алоқаманд ба рисолаи илмиаш алоқаманд мебошанд.  

Ассистентон: Иззатова М. – аспиранти бахши таърихи шӯъбаи ғоибонаи Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон буда,  дар соҳаи илми таърих дар мавзӯи «Фаъолияти китобхонаҳои вилояти Хатлон дар замони соҳибистиқлолӣ»,  зери роҳбарии д.и. таърих Қаҳҳор Расулиён кори илмӣ мебарад. Мавзӯи рисолаи илмии ӯ дар моҳи июни соли 2014 тасдиқ гардидааст.

Акрамова С. - унвонҷӯи кафедраи таърихи умумӣ ва методикаи таълими таърихи  Донишгоҳи  давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ  буда, рисолаи илмӣ дар бахши илми таърих дар мавзӯи  «Ҳаёти иҷтимоӣ – иқтисодӣ ва фарҳангии минтақаи Кӯлоби вилояти Хатлони Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои соҳибистиқлолӣ (1991 – 2014)» ва роҳбари илмии ӯ - н.и.сиёсӣ, дотсент,   Назаров П. мебошад.

Муъминов Ф. – унвонҷӯи кафедраи сиёсатшиносии Донишгоҳи  давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ  буда, рисолаи номзадӣ дар илми сиёсатшиносӣ дар мавзӯи «Мақом ва нақши  мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ дар мустаҳкам намудани низоми демократии Тоҷикистони соҳибистиқлол» зери роҳбарии  н. и. сиёсӣ, дотсент, Назаров П. гирифтааст ва дар ин доира 1 мақолаи илмӣ дар ҳаҷми 0, 5 ҷ. ч барои чоп дар маҷаллаи «Паёми Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ чоп намудааст.

Бобоев Шаҳбоз - унвонҷӯи кафедраи таърих ва ҳуқуқи Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи рӯдакӣ  буда, дар мавзӯи «Тараққиёти мадании шаҳри Кӯлоб дар охири асри XX ва ибтидои асри XXI»   кори илмӣ зери роҳбарии н.и. таърих, дотсент мудири кафедраи таърихи умумии Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон Муродов Аҳмадхон бурда истодааст. Доир ба мавзӯи илмиаш се мақолаи илмӣ дар маҷалаи Паёми Донишгоҳи омӯзгории Тоҷикистон чоп намудааст. Ҳоло рисолаи илмиаш дар арафаи анҷомёбист. Дар маҷмӯъ ҳаҷми маводҳои чопии аъзоёни кафедра дар солҳои 2014-2018, 21 ҷузъи чопиро ташкил медиҳад. Дар соли 2017 кафедра дар доираи ҳамкорӣ бо дигар кафедраҳои донишгоҳои марказ барои омода намудани дастурҳои барномавӣ ва таълимӣ саҳм гузоштааст.

Дастовардҳои кафедра

Дастовард3.png

Азамов Х. С., Муродова Г.Р., Сайдалиев Д. Китоб. “Политические конфликты: технология контроля, управления и разрешения”, Душанбе, 2017Дастовард5.png

Муродова Г. Р. Монография. “Ҳизбҳои сиёсӣ дар шароити тағйирёбии ҷомеа (таҷрибаи Тоҷикистон)”. Душанбе, 2017,132 саҳ.
Дастовард6.png


Файзов Некрӯз. Васоити таълимӣ. “Робитаҳои илмӣ- фарҳангии Ҷумҳурии Тоҷикистон Бо Федератсияи Руссияи дар  солҳои Истиқлолият”. Душанбе.

Суроға: ш. Кӯлоб, кӯч. С.Сафаров 16, ДДК ба номи А. Рӯдакӣ, бинои Факултаи таърих, ҳуқуқ ва муносибатҳои байналмиллалӣ, 
Телефони корӣ: (+992) 931701765
E-mail: