KGU

Забони ҳозираи рус

КАФЕДРАИ ЗАБОНИ ҲОЗИРАИ РУС

Дар бораи кафедра    
Таърихи кафедра
Низомномаи кафедра
Ҳайати кафедра
Фаъолияти маҳфил ва семинари кафедра
Дастовардҳои кафедра


Дар бораи кафедра 

      Дар асоси Низомномаи кафедраи муассисаи таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон (қарори мушовараи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 13.04.2006, таҳти рақами 8/4). Фармони ректори Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ, профессор Қодиров К. аз 26.03.2010, таҳти рақами ДША 22 «Оиди фаолияти асосӣ». бо назардошти зиёд будани соатҳои таълимии кафедраи забони русӣ аз 01.04.2010 ба ду кафедра: кафедраи умӯмидонишгоҳии забони русӣ ва кафедраи забони ҳозираи рус ҷудо карда шуд. Дар кафедра аз рӯи фанҳои зеррин дарс хонда мешавад: ПРУПР, современный русский язык, лексикология, орфография, общее языкознание, введение в языкознание, стилистика ва ғ. Кафедра фаъолияти худро барои тайёр намудани мутахасисони баланихтисосӣ забонӣ русӣ равона карда шудааст.

Дар кафедраи маскур н.и.ф. Асоева К.А., н.и.п. Шарипова О.П., муалимони калон Ғафурова М.Х., Сайдамирова К.Дж., Гиёев А.Х., ассистентон Каримов М.А., Давлатова Р.Х., Иброҳими А. дарс мегуянд.

Таърихи кафедра

        Аввалин маротиба кафедраи забони русӣ соли 1952 кушода шуда буд. Вазифаи мудири кафедраро инҳо   ба ӯҳда доштанд: дотсент Тахохов Б.А., муал.кал. Рябова Л.В., н.и.ф. Ковальская Л.Б., муал.кал. Кабина М.Г., муал.кал. Азимов Э.А., муал. кал. Ниязов А.М., муал.кал. Шарипов С.Р., муал.кал. Гафурова М.Х., муал.кал. Асоева К.А., муал. Камолова М.Р., н.и.п. Шарипова О.П., айни замон н.и.п., и.в. дотсент Раҳимова С.Р. вазифаи мудири кафедраро ба уҳда дорад.

Муаллимони аввалини кафедра инҳо буданд: муал. кал. Михайличенко Л.М., муал. кал. Смирнова Л.М., муал. кал. Бондаренко П.А., муал. кал. Молчанов П.С., муал. кал. Резник Д.Г., муал. кал. Пчельников В.Д. муал. кал. Никалайчук В.М., дотсент Тахохов Б.А., муал. кал. Казеева В.Д., муал. калон. Индюков С.И., муал. кал. Файзуллоев Б.Ф., муал. кал. Каверина Е.В., муал.кал. Халяпина Л.И., муал. Собко Н.М., муал. Васильчикова И.М, муал. кал. Кабина М.Г. дертар Гафурова М.Х., Федюнина Н.М., муал. кал. Кадруллоев А.К., н.и.ф. Ниёзов А.М., н.и.с., муал. калон. Каримов М.А., Камолова М.Р. ва ғайраҳо.

Низомномаи кафедра

Бо қарори Шурои олимони Донишгоҳи
давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ
тасдиқ карда шуд."____" ________ 20___ с.
Раиси Шуро ___________ Абдулло Ҳабибулло.

Муқарароти  умумӣ

Низомномаи кафедраи забонӣ ҳозираи руси Донишгохи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ (минбаъд-низомнома) дар асоси Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «дар бораи маориф», Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «дар бораи таҳсилоти олии касбӣ ва таҳсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимӣ», «низомномаи намунавӣ оид ба муассисаи таълимии таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва дигар санадҳои меъёриву ҳуқуқии соҳаи маориф таҳия шудааст.

1. Кафедра ҷузъи таркибии сохтори муассисаи таҳсилоти олии касби (факултет) буда, дар байни донишҷуён ва омузгорон корпҳои таълимуву тарбиявӣ, илмиву метододиро ба роҳ мемонанд.
2. Кафедра дар сурати мавҷуд будани на камтар аз панҷ воҳиди кори барои кормандони илмию педагогӣ пешбинишуда, ки аз ин микдор на камтар аз ду нафарашон номзад ва доктори илм бошанд, ташкил карда мешаванд.
3. Кафедра бо пешниходи Шӯрои олимони факултет, тибки карори Шӯрои олимони муассисаи тахсилоти олии касби таъсис ва бархам дода мешавад.
4. Кафедрахои тахасусии муассисаи тахсилоти олии касби дар истехсолот филиалхои худро дошта метавонанд.
5. Кафедраро мудир рохбари мекунад. Мудирии кафедра аз чумлаи докторони илм, профессорон ба тарики овоздихии пинхони дар Шурои олимони муассисаи тахсилоти олии касби ба муддати 4 – сол интихоб карда мешавад. 

     Ба таври истисно мудири кафедра аз зумраи номзадхои илм, дотсентон ба муддати 4 – сол ва на зиёда аз ду мухлат паи хам ба тарики овоздихии пинхони дар Шурои олимони муассисаи тахсилоти олии касби интихоб карда мешавад. Мудирони   кафедрахое, ки то вакти амали шудани Низомномаи мазкур ду мухлат паи хам адои вазифа карданд (аз зумраи номзадхои илм ва дотсентон), минбаъд хукуки иштирок намуданро дар озмуни ишголи вазифаи мудири кафедра надоранд.

6. Интихоби мудири кафедра аз чумла омузгороне, ки дарача ва унвони илми надоранд манъ аст. Барои баъзе ихтисосхо – забонхои хоричи, варзиш, сохаи фарханг, ба таври истисно барои як муддат ичозат дода мешавад.
7. Интихоби мудири кафедра дар асоси озмун гузаронида мешавад. 
     Озмун аз тарафи муассисаи тахсилоти олии касби як мох пеш аз интихоби мудири кафедра дар сахифахои воситаи ахбори умум элон ва интишор карда мешавад. Хамон нафаре мудири кафедра хисоб мешавад, ки агар дар Шӯрои олимони муассисаи тахсилоти олии касби хангоми овоздихии аз се ду хиссаи овозхои аъзои Шӯрои олимонро гирад ва овоздихи ба таври овоздихии пинхони сурат гирифт.

 Идома...


Ҳайати кафедра

Мудир.pngАсоева Комилахон Аломидиновна
       Мудири кафедра
номзади илмҳои педагогӣ 
E-mail: komila1965@mail.ru


Шарипова.png


Шарипова Одинамо Пирназаровна
    номзади илмҳои педагогӣ 
Каримов.png


Каримов Мирзошариф Акобирович 
                ассистент

Сайдамирова.png
Сайдамирова Клара Ҷумаевна 
                    ассистент
Давлатова.png 

Давлатова Ранохон Ҳакимовна 
          ассистент
E-mail: ddkdrh@mail.ru
Иброхим.png
Иброҳими Аматхон
       ассистент
E-mail: khasanov-94@bk.ru 

Фаъолияти маҳфилҳо дар кафедра

    Дар факултети филологияи рус, кафедраи забони ҳозираи рус маҳфили «Русская речь» амал мекунад. Роҳбарии маҳфилро муаллими калони кафедра Сайдамирова Клара Ҷумаевна  ба ӯҳдадорад. Маҳфил мувофиқи нақша моҳе ду маротиба гузаронида мешавад.
   Нақшаи маҳфил дар суратҷаласаи  кафедра дар моҳи сентябр муҳокима ва тасдиқ карда мешавад. Аъзоёни маҳфил 17 нафар мебошанд. Дар маҳфил донишҷӯёни курсҳои якум то чорум фаъолона иштирок менамоянд, инчунин омӯзгорони кафедра ва устодон дар кори маҳфил ширкат меварзанд. Ба донишҷӯёни беҳтарин Ифтихорнома аз тарафи кафедра ва факултет сарфароз гардонида мешавад, чунки дар рафти маҳфил беҳтаринҳо худро бо пуррагӣ нишон медиҳанд. Дар ҳар як маҳфил ду маърӯза шунида мешавад. Рӯзномаи девории бо номи «Русская речь» амал менамояд.

Махфил2.pngМахфил1.png
Аспирантон ва унвонҷӯёни кафедра

Муаллими калон Гиёев А.Х. – унвонҷӯи кафедра,  рисолаи номзадии худашро дар мавзӯи «Тарбияи маънавии донишҷӯён дар машғулиятҳои курси амалии забони русӣ (дар мисоли донишҷӯёни факултаи забон ва адабиёти рус) » зери роҳбарии профессори Академияи илмҳои педагогии Ҷумҳурии Тоҷикистон  Кодиров М.Б. ба итмом расонидааст ва дар арафаи ҳимоя мебошад.

Дастовардҳои кафедра

· Сайдамирова К.Дж. – Фразеологическое значение в сопоставлении с лексическим словом. Маводҳои конференсияи илмӣ-амалии байналмилалии «Нақши ҳамгироии илм, инноватсия ва технологияҳо дар рушди иқтисодии кишварҳо» 27-29 майи соли 2016.
· Сайдамирова К.Дж. – Учебное-пособие по современному русскому языку (синтаксис). Куляб-2016. 235 стр.
· Сайдамирова К.Дж. – Формирование орфографической зоркости. Научно-практическая международная конференция. РТСУ 27-28 октября 2016 г.
· Гафурова М.Х. – О роли самостоятельной работы при изучении русского языка. Международная научно-практическая конференция  27 октября-2016г в РТСУ.
· Гафурова М.Х. – Особенности употребления наречии в роли сказуемого. Маводҳои конференсияи илмӣ-амалии байналмилалии «Нақши ҳамгироии илм, инноватсия ва технологияҳо дар рушди иқтисодии кишварҳо» 27-29 майи соли 2016.
· Гафурова М.Х. – Роль самостоятельности работа при изучении современного русского языка. Научно-практическая международная конференция. РТСУ 27-28 октября 2016 г.
· Шарипова О.П. – Единство грамматического строя русского языка. Мачмӯаи илмии маводи конфронси илмӣ-назариявӣ Донишгоҳи давлатии Кулоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ. Кӯлоб-2016
· Шарипова О.П. – Заимствование русско-интернациональных отвлечённых существительных. Маводҳои конференсияи илмӣ-амалии байналмилалии «Нақши ҳамгироии илм, инноватсия ва технологияҳо дар рушди иқтисодии кишварҳо» 27-29 майи соли 2016.

· Ниязов М., Гафурова М.Х., - Учебно-методическое пособие по современному русскому языку (часть I - фонетика, графика, орфография и орфоэпия). Душанбе - 2017.с.73
· Гафурова М.Х., Камолова М.Р., Сайдамирова К.Дж. – Учебное-пособие «Основные виды лингвистического разбора» (в помощь студентам 1-5 курсов). Душанбе-2013.
· Гафурова М.Х., Сайдамирова К.Дж., Шарипова О.П. – Учебное пособие по современному русскому языку (Синтаксис). В честь 70-летия Кулябского госуниверситета – Душанбе 2014, стр. 219.
· Гафурова М.Х., Сайдамирова К.Дж., Шарипова О.П. – Учебное пособие по современному русскому языку (синтаксис). Душанбе – 2017, стр 236.
· Гафурова М.Х. Современный русский язык (морфология) Душанбе 2017. с.225

Суроға: ш. Кӯлоб, кӯч. С.Сафаров 16, ДДК ба номи А. Рӯдакӣ, бинои таълимии №4, ошёнаи 3-юм
Телефони корӣ: (+992) 938-90-90-40
E-mail: k-zaboni.hozirai.rus@kgu.tj